Beskæring af prydgræs – Gartner guide

Er du så heldig at have nogle af de superflotte og elegante prydgræsser, som pampasgræs, lampepudsergræs eller elefantgræs i din have, så er det i foråret, du skal beskære dem for at være sikker på flotte, viftende planter med store blomsterlignende frøstande i haven, sommeren igennem.

prydgræs beskæring

Beskæring af prydgræsser er lige så nem som pasningen af dem. Du kan nemlig næsten ikke gøre noget galt, når du blot følger nogle enkle huskeregler og retningslinjer.

Læs med i vores guide her og se frem til endnu smukkere prydgræs i din have.

Hvornår skal beskæring af prydgræs foregå?

Prydgræs i haven er overordentligt populært i disse år – og med god grund, de viftende og majestætiske græsser giver et smukt spil i haven og kræver ingen videre pasning.

Nogle af arterne som fx pampasgræs kan blive op til to meter høje og har brug for beskæring. Beskæring af prydgræs er ikke så meget en beskæring som en klipning. Det bedste tidspunkt at beskære eller klippe dine prydgræsser er i april eller maj. Du skal nemlig være helt sikker på, at der ikke kommer nattefrost mere.

At du venter med beskæring af prydgræs til det sene forår, har især stor betydning for de større af græsserne, som ofte har hule stængler. Ved beskæring om efteråret vil stængler stå åbne og kunne fyldes med vand, som i frostvejr vil føre til, at stænglerne sprænges – og det vil i sidste ende skade såvel planten som rodnettet.

De mindre prydgræsser er ikke helt så sårbare overfor frostsprængninger, men de færreste af dem er egentlig vinterstærke og skabt til det danske klima, så derfor nyder de godt af det vinterdække, prydgræssets visne top giver.

Sidst men bestemt ikke mindst giver frøstandene på prydgræsserne mad til havens fugle i den kolde tid, og de visne græsser er desuden et godt vinterly for mange af havens øvrige dyr og insekter.

Sådan beskærer du prydgræs

Som nævnt er der mere tale om en nedklipning af græsset end en egentlig beskæring. Som hovedregel gælder det, at du skal klippe alle visne aks af. Det gøres for at give de nye spirende græsaks de bedst mulige betingelser for at vokse sig store og stærke i den nye vækstsæson.

Sørg så vidt muligt for at klippe dit prydgræs ned så tidligt, at de nye skud kun lige er begyndt at bryde frem – er de allerede brudt frem, så vær forsigtig med saksen, så du ikke kommer til at klippe de nye aks af sammen med de gamle.

Da de fleste prydgræsser visner helt ned om vinteren og starter forfra i foråret fra underjordiske skud, kan du roligt klippe hele den visne top af helt nede ved jorden, hvis ingen nye skud har vist sig.

Hvis du er usikker på, hvad der er nye, og hvad der er gamle aks, kan du lade dit prydgræs stå lidt længere.

Når de nye aks er begyndt at vokse frem, vil du kunne trække de gamle visne aks af. På den måde er du sikker på ikke at skade den kommende sæsons vækst, men en lille advarsel: Det tager megen tid og kræver stor tålmodighed at trække alle de visne aks af i et bed med store og velvoksne prydgræsser.

Enkelte sorter af prydgræs har stedsegrønne aks, og disse skal selvfølgelig ikke klippes af. Du kan her nøjes med en beskæring, hvor du fjerne de visne frøstande.

Har du brug for andre tips til beskæring af havens buske og planter, kan du se meget mere om hvordan – fx i guide til beskæring af rhododendron.

Flytning af prydgræsser

Det er ikke altid nok at lave en beskæring af prydgræs. Mange af græsserne vil i løbet af få år komme til at fylde for meget i bedet.

Ønsker du at reducere dit bed med prydgræs eller fjerne nogle af de gamle græsser for at give plads til naboplanterne, da er det i det tidlige forår – altså inden beskæring – at du kan grave græsserne op og dele dem.

De store prydgræsser kan være vanskelige at håndtere, så sørg for at have både en greb, en spade – og faktisk også en økse ved hånden, når du skal dele græsserne og beskære deres rodklump.

Har du dine prydgræsser i krukker på terrassen eller i et orangeri gælder samme princip for beskæring – altså sent forår, når der ikke mere er risiko for nattefrost. Du kan desuden med fordel vælge at omplante dine græsser ved samme lejlighed.

Du får det bedste resultat med prydgræs i krukker, når græsset hvert forår omplantes og rodklumpen reduceres.

Lær endnu mere om plantning, pasning og sorter af prydgræsser på Havehandel.dk

FAQ

Kan jeg beskære prydgræs om efteråret?

Nej, prydgræs skal klippes ned eller beskæres om foråret. Gøres det i efteråret, vil de hule stængler blive fyldt med vand, og du risikerer frostsprængninger, som kan skade planten i løbet af vinteren.

Kan jeg have prydgræs i krukker?

Du kan fint have prydgræsser i krukker på terrassen. Hvis du vil have så smukt et resultat som muligt hver sæson, bør du omplante græsserne i foråret og give dem frisk ny jord at vokse i.

Hvor høje bliver prydgræsser?

De høje typer af prydgræs bliver let mellem 1-2 meter høje, de mindre græsser bliver typisk mellem en halv og en hel meter høje.

Skriv en kommentar