Bortkørsel af jord – pris og regler

I forbindelse med at du opfører tilbygning, anlægger ny indkørsel og terrasse eller måske bygger en ny udestue, kan du stå med en del jord i overskud.

Mindre portioner jord kan du selv transportere væk, men større mængder, der flyttes, skal i de fleste tilfælde anmeldes til kommunen. Er du i tvivl om reglerne for jordflytning? Så læs med her.

bortkørsel af jord

Hvis du har en stor mængde jord, der skal flyttes, er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i reglerne inden flytningen. Du kan også entrere med en lokal vognmand, som kender reglerne til bunds, og som kan klare det praktiske for dig.

En anden mulighed er at benytte jorden et andet sted på grunden. I de fleste tilfælde må du godt flytte rundt på jord inden for din egen matrikel, hvis du vil bruge overskudsjorden til højbede eller lignende, men her kan der også være undtagelser. Hvis du f.eks. flytter forurenet jord til et område, der ikke er forurenet, skal du stadig hente tilladelse hos kommunen.

Regler for bortkørsel af jord

Reglerne for bortkørsel af jord er ret strikse og en anelse komplicerede. De skrappe regler er lavet for at sikre, at der ikke flyttes jord, der er forurenet, og som dermed kan skade grundvand eller på andre måder være sundhedsskadelige for mennesker, dyr og natur.

Kommunerne bruger en særlig områdeklassificering til at vurdere, om jorden i området er forurenet. Tilbage fra 2008 er alle grunde, der ligger i byzoner pr. definition områdeklassificerede, og de betragtes dermed som lettere forurenet. Hvis du er i tvivl, om det område du bor i, er omfattet af denne klassificering, skal du altid spørge hos kommunen, inden du arrangerer bortkørsel af jorden.

Bortkørsel af ren jord

Hvis den jord, du skal flytte, ikke stammer fra en områdeklassificeret byzone eller fra kortlagte arealer over forurenede områder, må du flytte jorden uden tilladelse fra kommunen. Jorden må dog ikke stamme fra offentlige vejarealer, der også altid betragtes som forurenede.

Selvom der er tale om ren jord, er det dog ikke ensbetydende med, at du må bruge den overalt. Hvis jorden skal flyttes til et byområde, skal kommunen vurdere, om jorden opfylder kravene til ren jord. Selvom jorden er ren, kan kommunen til enhver tid bede om dokumentation for, om det nu også er sandt.

Hvis du har større mængder jord, som skal bortskaffes, kan du altid aflevere jorden på et af kommunens godkendte modtageanlæg.

Som hovedregel vil det altid være bedst at spørge kommunen til råds, inden du begynder på jordflytningen, også selvom du mener din jord ikke er forurenet.

Bortkørsel af forurenet jord

Hvis du skal flytte jord fra et område, der er omfattet af områdeklassificeringen eller fra områder, der er kortlagt som forurenede, skal det altid anmeldes til kommunen.

I anmeldelsen skal du bl.a. angive, hvor jorden stammer fra, hvor den skal køres hen, hvem der kører med jorden, og hvilken mængde jord der er tale om. Sidst, men absolut ikke mindst, skal jorden kategoriseres, efter hvor forurenet den er.

I nogle områder har kommunen den fornødne dokumentation fra området, hvilket er tilstrækkeligt til at placere jorden i denne rette kategori. I andre tilfælde kan der stilles krav til, at der skal tages jordprøver, som skal analyseres.

Alle de indsamlede oplysninger skal indtastes i anmeldelsen til kommunen, inden flytningen påbegyndes.

kørsel af jord på deponi
Forurenet jord skal typisk køres til deponi hos en virksomhed som er godkendt til dette.

Hvordan tester du om jord er forurenet?

Hvis du vil have testet, om jorden på din grund er forurenet, skal du søge hjælp hos en virksomhed, der har specialiseret sig i jordprøver og jordanalyser.

Virksomheden analyserer prøver fra jorden og kan derved konstatere, hvor forurenet jorden er. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at tage prøver forskellige steder på grunden for at undersøge, om der er nogle arealer, der er mere forurenede and andre.

I forbindelse med større byggerier, bliver jorden altid testet og analyseret til brug i den samlede dokumentation for byggeriet. Det er også muligt at tage prøver i andre sammenhænge, og alle kan henvende sig og betale for en analyse.

Analyser af jorden kan f.eks. bruges i forbindelse med anlæggelse af en ny børneinstitution, legeplads eller lignende, hvor du gerne vil sikre, at jorden på arealet ikke er forurenet.

Læs mere om regler og priser for jordbundsundersøgelser her.

Bortkørsel af jord priser

Hvis du skal have en vognmand eller et entreprenørfirma til at køre din jord væk, så afhænger prisen bl.a. af, om jorden er forurenet. Det har også betydning, om der er tale om en let eller en svær forurening.

Dernæst er mængden af jord selvfølgelig vigtig, og her er det den samlede vægt, der afregnes efter. Ved mindre mængder kan du sikkert nøjes med en lille lastbil, mens større mængder jord kræver en stor bil, og måske er det også nødvendigt at køre flere gange.

Din geografiske beliggenhed i forhold til vognmanden har ligeledes en betydning for prisen. Og så er afstanden, som jorden skal flyttes, også en afgørende faktor for prisen.

Det vil derfor ikke umiddelbart være retvisende at oplyse en eksakt pris, da den samlede sum afhænger af alle faktorer. Det bedste du kan gøre, er at få et tilbud fra et par firmaer og vælge det tilbud, du synes er det bedste.

Lastbil med grab (når pladsen er minimal)

Hvis det er hjemme i baghaven eller i indkørslen, du har gravet jord ud, kan det være svært for lastbilen at komme til. Du kan selvfølgelig vælge at trille jorden ud til vejen og køre den op i en container, men det kan være en ret uoverskuelig opgave, især hvis der er tale om flere tons jord.

En anden – og noget lettere – løsning vil være at kontakte et firma, der råder over en lastbil med grab. Ved hjælp af grabben kan chaufføren nå langt ind i haven og grabbe jorden op uden at ødelægge hæk og beplantning.

Du skal betale lidt ekstra for en lastbil med grab og for den ekstra arbejdstid, som chaufføren bruger. I mange tilfælde vil det dog være en god investering, som kan spare dig for meget tid og for en masse hårdt arbejde.

Få altid flere tilbud på bortkørsel af jord

Når du skal have kørt jord væk, vil det være en god idé at få tilbud fra nogle forskellige firmaer. Der kan være stor forskel på priserne, og bortkørslen kan hurtigt løbe op i adskillige tusinde kroner. Når du har indhentet priserne, kan du vælge det tilbud, du synes er bedst eller billigst.

En anden fordel ved at betale for bortkørslen er, at det er vognmanden, der sørger for alle tilladelser og anmeldelser til kommunen. Dermed behøver du ikke at sætte dig grundigt ind i alle reglerne, og det er vognmandens ansvar, at jorden bortskaffes korrekt.

Må man aflevere jord på genbrugsplads?

Du må gerne aflevere mindre mængder jord fra haven på den lokale genbrugsplads. De fleste steder kan du komme af med jorden, hvis du har under 1 m3.

Flytningen af jorden kræver dog, at jorden stammer fra et areal, der ikke er kortlagt som forurenet.

hvad vejer jord?

Når du skal bortskaffe jord, skal du betale for den samlede vægt, der skal køres væk. Jord vejer mellem 1,5 og 1,9 tons pr. m3, så svaret, på hvad jord vejer, er desværre ikke helt ligetil.

Vægten afhænger bl.a. af, hvilken jordtype der er tale om. Muldjord, som er den type jord der ligger i det øverste jordlag ude haven, er den letteste jord. Det skyldes bl.a. at muldjorden indeholder en del plantemateriale, og derfor er noget lettere end anden jord. Når du skal beregne vægten af muldjord, skal du som hovedregel regne med 1,5 tons pr. m3.

Hvis du derimod graver dybere, kommer du ned til råjorden, som er noget tungere end muld. Råjord indeholder ikke plantemateriale, hvilket er med til at presse vægten i vejret. Råjord kan ligeledes indeholde en del ler, som i sig selv er et tungt materiale. Det betyder at vægten på råjord svinger en del, alt efter hvor stort indholdet af ler er. Som en god rettesnor kan du regne med, at råjord vejer ca. 1,75 tons pr. m3.

2 kommentarer til “Bortkørsel af jord – pris og regler”

  1. Hej,

    Jeg har ca. 5km3 jord liggende i min have i Kolding efter nedgravning af en trampolin. Er det noget som i kan fjerne og hvad koster det? Åbning til haven er 4 meter bred.

    Svar

Skriv en kommentar