Gammeldags udestue – Hvad er det og hvordan gør du?

Nu til dags er en udestue et vidt begreb, og man skelner mellem flere forskellige slags, f.eks. vinterhave, veranda og udestue. I denne artikel vil jeg beskrive, hvad en gammeldags udestue er, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du vælger en. Desuden vil vi give dig en kort indføring i, hvordan du bygger den.

Gammeldags udestue

Gammeldags udestue der er blevet moderniseret

Hvad er en gammeldags udestue?

En gammeldags udestue er defineret ved at være bygget af glas ofte med et enkelt, fladt tag. Udestuen bliver bygget ovenpå en eksisterende terrasse, og den vil typisk kun blive brugt om sommeren – om vinteren er den simpelthen for kold.Centralt for en udestue på gammeldags manér er det nemlig, at den ikke er opvarmet, så det er derfor, at den kun kan bruges om sommeren. Gammeldags udestuer kan være meget romantiske, hvis man vælger et ikke hightech tilsnit. En god idé er at vælge mange vinduer, da der så kommer mere lys og varme i den uopvarmede udestue.

1. Sæt dig godt ind i reglerne

Hvis du har besluttet dig for at bygge en gammeldags udestue, så er der en række regler, som du skal være opmærksom på. En udestue skal ikke følge det samme reglement som en tilbygning, da en tilbygning er opvarmet, og der derfor er en række krav til bl.a. flugtveje og isolering.

Med en gammeldags udestue har du et større frirum, da der ikke er nogen lovmæssige krav til isolering.

3 tilbud på udestue

2. Ansøg om byggetilladelse

Når du har besluttet dig for materialerne, så skal du ansøge om byggetilladelse. Det skal være en skriftlig ansøgning, som skal indbefatte tegninger og beskrive udestuens opbygning, placering og materialer.

Igen hold dig for øje, om din udestue holder sig inden for de gældende regler – gør den ikke det, så skal du ansøge om dispensation. Begynd ikke før du har fået byggetilladelsen.

En uopvarmet udestue bliver ikke talt med i etagearealet – først når den er opvarmet skal den tælles med i etagearealet. Når du vælger en gammeldags uopvarmet udestue, så må du gerne bygge en udestue, på trods af at du allerede har udnyttet din boliggrunds etageareal.

Hvor meget tid du bruger i din udestue er op til dig, men det er dog ikke lovligt at bruge den som egentlig beboelsesrum, hvor du sover, så skal den nemlig opfylde kravene til en egentlig tilbygning og bl.a. være opvarmet.

3. Selve udformningen

Når udestuen er blevet godkendt, så er du parat til at gå i gang med selve udformningen. Her er der selvfølgelig nogle tanker om måden at bygge den på, placering og materialer, som du meget gerne skulle have gjort dig inden. En udestue kan godt være en mundfuld at bygge selv, så det er altid godt at spørge til råds hos nogle eksperter, inden du går i gang.

Tænk også på det æstetiske tilsnit. Et godt råd er, at du skal tænke på resten af dit hus arkitektoniske fremtoning, når du beslutter dig for, hvordan udestuen skal se ud – det skal helst harmonere, så udhuset passer til resten af huset.

Du skal også tænke over, hvordan udestuen skal forbindes til resten af huset. Typisk vælger man i ikke-opvarmede udestuer at bevare ydermuren, og der skal desuden være en yderdør eller terrassedør mellem udestue og hus.

En uopvarmet udestue kan blive varmet op af, at døren til huset står åben, men gør du det, så er det godt at installere en ventilator, så du undgår fugtproblemer med varmen i udestuen.

Du må ikke installere en fast varmekilde, såsom gulvvarme eller radiator i din udestue.

4. Når du går i gang

Når du begynder med at bygge udestuen, så begynd med at forberede jorden og grave ud, så der er plads til den nye sokkel. Derefter kan du sætte sokkelelementerne på plads – her er det vigtigt, at de ligger i vater.

Derpå skal du lægge isolering mod jorden. Det er en god idé at isolere rummet grundigt, da det forhindrer fugtskader.

Når du er klar til at rejse udestuens skelet, så skal du begynde med stolper og lægter og alt skal selvfølgelig sidde godt fast. Når skelettet er monteret, så er du klar til tagbjælkerne, og når de er sat på, så er skelettet færdigt.

Selve taget skal på til sidst, og her skal tænke du over at vælge et tag, der er nemt at montere og giver en god isolering. Der findes mange forskellige muligheder, så kig dig godt omkring på markedet.


Alt i alt kan man altså sige, at hvis du er blevet vild med ideen om en god, gammeldags udestue, så er det alt andet lige lettere at leve op til bygningsreglementet, da den ikke skal være opvarmet, og du behøver heller ikke at tage hensyn til, om du allerede har brugt din ejendoms bebyggelsesprocent – en uopvarmet udestue tæller nemlig ikke med.

Husk at få en tilladelse, inden du påbegynder bygningen af din udestue. Når tilladelsen er hjemme, så skal du starte med at gøre jorden klar, så du kan sætte soklen på plads.

3 tilbud på udestue

TAGS: Antik udestue , Gammel udestue , Ombygning af udestue

Mikael er i gang med en gennemgående renovering og modernisering af sit 4 hus (og et sommerhus). Er Gør-Det-Selv person til fingerspidserne og elsker processen fra gammelt bras til renoveret og lækkert. Med en kæmpe have og en masse projekter, så sker der altid noget nyt.

Kommentarer