Guide til hvordan du graver trampolin ned i haven

En havetrampolin byder på masser af fysisk aktivitet, sjov og leg for børn i alle aldre. Vil du undgå risiko for alvorlige uheld, skal du grave din trampolin ned, så den bliver i niveau med haven.

Dette højner først og fremmest sikkerheden omkring de aktive børn, og løsningen skaber derudover et mindre dominerende look omkring trampolinen i haven.

Herunder bliver du trin for trin guidet igennem de praktiske forhold, du skal have styr på både før og i forbindelse med projektet.

Det er muligt at grave alle typer af trampoliner ned. Dog egner de såkaldte ”inground” modeller sig optimalt til formålet.

Step 1: Undersøg typen af din jord, før du udgraver

Det er vigtigt, at du starter med at undersøge, hvor trampolinen kan graves ned i din have. Typen af jord er afgørende for, hvor det er mest funktionelt at foretage udgravningen. For at din nedgravede trampolin står stabilt, skal jorden være leret (kilde: Doc24.dk).

Grav et hul på samme dybde som trampolinen og undersøg, om jorden er leret eller sandet. Hvis du vælger at nedgrave i sandet jord, skal du lave støtteforanstaltninger til væggene i udgravningen.

Leret jord er de optimale jordforhold for en nedgravet trampolin.

I tilfælde af let sandet jord kan du afstive siderne med jordsikringssten.

Den bedste placering er et sted, hvor:

  • Jorden er fast
  • Der ikke samler sig vand
  • Udgravningen er på afstand fra skellet (af hensyn til naboer)
  • Udgravningen er på afstand fra træer og buske .

Det er både forholdene omkring stabilitet samt sikkerhed, som er med til at afgøre placeringen.

Placeringen af trampolinen er derudover influeret af, om der er rør og ledninger i jorden, som du skal tage højde for.

Dette kan du få indblik i ved at orientere dig i grundplanen over dit hus.

Step 2: Markering af graveareal og udgravning

Når du har fundet det rette sted i haven, som tager højde for både børnenes sikkerhed og jordens type, er du klar til at udgrave.

Start med at markere det område, som skal udgraves. Det skal flugte med omridset på trampolinen. Der findes forskellige tilgange til at markere området.

Du kan vælge at lægge overfladen af trampolinen ud på jorden og starte med at grave en rende rundt langs kanten. Eller du kan vælge at placere en træpløk i midten af gravearealet og binde en snor fast til pløkken med en spraydåse i den anden ende. Længden på snoren skal måles i forhold til din trampolins radius (kilde: Bomagasinet.dk)

Når selve gravearbejdet skal begynde, kan du vælge selv at stå for arbejdet med en spade, eller du kan låne eller leje dig til en lille gravko. Grav hellere for bredt end for smalt. Det gør ikke noget, hvis der er luft i kanten på det udgravede areal.

Det vigtigste er, at du er foretager en jævn udgravning. Der må ikke være forskel på dybderne i udgravningsarealet. Uanset model, alder og mærke skal en nedgravet trampolin stå helt vandret og stabilt i udgravningen.

Step 3: Klargøring og bortskaffelse af jord

Når du kan konstatere, at din udgravning er jævn og ensartet, skal du sikre hullet. Du skal både sikre det mod forekomst af ukrudt, og du skal sikre det i forhold til trampolinens stabilitet under aktivitet.

Placér en fiberdug i hele bunden af udgravningsarealet. Denne sikrer dig mod, at der vokser ukrudt op langs kanterne. Sikkerheden er et afgørende parameter, når du selv står for graveprojektet. Brug store fliser som fundament under trampolinens ben.

Afhængig af hvor stor en trampolin du har udgravet areal til, vil du få en stor mængde jord i overskud. Du kan vælge at beholde jorden og bruge den, hvis du på et tidspunkt ønsker at fjerne trampolinen igen og skal have hullet fyldt op igen, eller du kan bruge jorden andre steder i haven.

Hvis du vil aflevere jorden på din lokale genbrugsstation, er det en fordel at kontakte dem på forhånd.

Der kan være særlige regler for, hvor store mængder jord, de må tage imod. Og der kan være særlige bestemmelser i forhold til bevisføring på, at din jord ikke er forurenet.

Når du skal montere din trampolin, skal du følge produktets anvisninger. Der er forskel på de mange modeller på markedet og deres samlinger.

Gode råd med en nedgravet trampolin

Der gælder nogle overordnede råd, som det er en god idé at følge, når du vil have den største grad af sikkerhed omkring dine børn, når de bruger havetrampolinen:

  • Brug sikkerhedsnet. Selvom trampolinen nu er i niveau med haven, er det af sikkerhedsmæssige årsager anbefalet at bruge sikkerhedsnet omkring trampolinen.
  • Sørg for jævnlige tjek. Det er vigtigt, at du flere gange årligt giver din nedgravede havetrampolin service- og sikkerhedstjek.

Når du følger de vigtige råd og anbefalinger, kan kvaliteten af arbejdet og sikkerheden omkring din havetrampolin være lige så høj, som hvis du havde fået en professionel håndværker eller anlægsgartner til at udføre arbejdet for dig.

Skriv en kommentar