Jordvarme – Den bedste løsning for pengepungen og miljøet

Jordvarme

Der er flere og flere, der skrotter deres gamle oliefyr, og vælger jordvarme i stedet for. Jordvarme er den bedste løsning for både pengepungen og miljøet:

  • Udgiften til anlæggelse af jordvarme tjener sig selv ind på ca. 10 år
  • Du får 3-4 gange så meget energi ud af jordvarmeanlægget, som du putter i det
  • Jordvarmeanlægget bruger den varme, som der naturligt er i jorden
  • Jordvarmeanlægget kræver minimal vedligeholdelse
  • Du mindsker CO2 udslippet

Hvorfor er jordvarme bedst for pengepungen?

Hvis vi ser bort fra fjernvarme, er jordvarme den billigste måde at få varmt vand til opvarmning og daglig brug. Driften af et jordvarmeanlæg koster kun ca. 30 %, af hvad det koster at opvarme et hus med elvarme, og kun ca. 40 % af, hvad det koster at opvarmet et hus med oliefyr.Tages der udgangspunkt i et 180 m2 hus, der bruger 1500 L olie i et oliefyr, koster det:

  • Ca. 19.763 kr. årligt at opvarme huset med el-varme
  • Ca. 16.500 kr. årligt at opvarme huset med oliefyr
  • Ca. 7.451 kr. årligt at opvarme huset med jordvarme

Du kommer selvfølgelig ikke uden om installationen af jordvarme. En Queen 5VVD jordvarmepumpe koster ca. 71.420 kr. inkl. moms, 200 m jordslanger og væske til jordslangerne. Dertil kommer nedgravningen af slangerne, og det som regel minimum 100.000 alt i alt at få installeret et jordvarmeanlæg inkl. udgifter til varmepumpe, slanger og nedgravning af slanger.

Du kan spare 85.000 kr. eller mere ved at installere jordvarme

Men da du sparer ca. 9.000 kr. om året på varmeregningen i forhold til et oliefyr, bliver denne udgift tjent ind efter ca. 11 år. Efter de 11 år er varmeregningen kun en tredjedel af, hvad den er, hvis du har oliefyr eller el-varme, så der sparer du virkelig mange penge.

Varmepumper holder sandsynligvis 14-20 år, så hvis vi antager, at den gennemsnitligt holder 17 år, har du en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 13.300 kr., hvor udgiften til varmepumpe og drift er inkluderet.

Et oliefyr koster minimum 30.000, så med en årlig udgift på 16.500 kr. og et nyt oliefyr, får du en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 18.300 kr.

På 17 år, sparer du derfor gennemsnitligt 5.000 kr. årligt ved at vælge installation af jordvarme i stedet for et nyt oliefyr. Det er 85.000 kr. på 17 år!

Mange kan spare endnu mere. Du kan selv beregne, hvor meget du kan spare på Jordvarme.dk.

tilbud på jordvarme

Hvorfor er jordvarme godt for miljøet?

Jordvarmeanlægget bruger jordens varme til at opvarme vand, der bruges til gulvvarme, radiatorer og det varme vand i hanerne.

Solens stråler opvarmer jorden i sommerhalvåret, og jorden er altid som minimum et par grader over frysepunktet. Når du bruger denne naturlige varme til at opvarme dit vand, påvirker det miljøet minimalt.

Oliefyr bruger olie, som skal graves op af jorden og transporteres til forbrugeren. Forbrænding af olie frigør CO2.

Naturgasfyr bruger naturgas, der kommer fra Danmarks oliefelter, og selvom du frigør ca. 40 % mindre CO2 ved at bruge naturgas, så er der stadig et stort CO2 udslip.

Med jordvarme forbrænder du ingenting, og derfor mindskes dit CO2 udslip i stor grad.

Vi hører ofte om CO2-udslip i nyhederne, og ved godt, at vi skal begrænse CO2-udslippet. Men det er efterhånden blevet et meningsløst buzzword, der bruges som et reklamefremstød for diverse produkter. Hvis du vil vide, hvorfor det er så vigtigt, at vi begrænser CO2-udslippet, kan du læse det næste afsnit.

Jordvarme hjælper mod drivhuseffekten

CO2 hører til de gasser, som vi kalder drivhusgasser. Vores atmosfære har et naturligt indhold af drivhusgasser, som f.eks. er CO2 og methan. Disse gasser er nødvendige for, at en del af solens varme tilbageholdes i atmosfæren og opvarmer både jorden, havene og atmosfæren, og giver os den optimale temperatur for alt levende.

CO2 indgår i et naturligt kredsløb: mennesker og dyr afgiver CO2, og planter binder CO2. De fossile brændstoffer, som vi bruger i dag, blev dannet for mange millioner år siden ved at plante- og dyrerester blev presset sammen gennem mange år. De fossile brændstoffer indeholder en stor mængde CO2. Når de fossile brændstoffer afbrændes, frigives den CO2, som de indeholder.

Vi bruger så store mængder fossile brændstoffer i vores daglige liv, at frigivelsen af CO2 sker meget hurtigere end den naturligt ville gøre. Den CO2, der langsomt er blevet lagret gennem millioner af år, bliver afbrændt på få århundreder. Derfor bliver koncentrationen af CO2 i atmosfæren alt for høj.

Når der kommer en øget koncentration af CO2 og de andre drivhusgasser, tilbageholdes for meget af varmen i vores atmosfære, og der sker en global opvarmning. Med den globale opvarmning sker der klimaændringer på hele jorden. En af de mest problematiske klimaændringer for Danmark, er at vandstanden stiger.

Jordvarme begrænser udledningen af CO2 og er derfor miljøvenligt

Begrænses CO2-udledningen ikke, kan jorden gennemsnitligt blive 6 grader varmere de næste 100 år, og det får polerne til at smelte, og vandstanden stige så meget, at det være et stort problem for København. Hvis vi ikke bygger diger omkring København, vil der være for meget vand i gaderne til, at man kan bo der. Det kan du læse mere om i denne artikel.


Klimaændringerne har mange andre frygtelige konsekvenser, og der vil være mange flere naturkatastrofer efterhånden som kloden opvarmes. Tørke, oversvømmelser, vandmangel, spredning af tropiske sygdomme vil alt sammen påvirke mennesker over hele kloden.

Det er desværre for sent at stoppe den globale opvarmning, men hvis vi begrænser CO2-udslippet mest muligt, kan vi håbe på at begrænse skaderne mest muligt.

Du kan gøre din del ved altid at vælge de løsninger, som der har det laveste CO2-udslip. Da jordvarme ikke afbrænder fossile brændstoffer, er det en meget mere miljøvenlig løsning end et oliefyr. Du nedsætter typisk din boligs CO2-udslip med 50-75 %. Vælger du et jordvarmeanlæg kombineret med solceller, bliver du stort set selvforsynende, da solcelleanlægget kan producere den elektricitet, som du har brug for, for at kunne drive jordvarmepumpen.

En familie på 4, der bor i et hus på 130 m2, mindsker du udslippet af CO2 med 6750 kilo. Til sammenligning er CO2 udslippet på en flyvetur fra København til New York og tilbage igen for en person på ca. 1200 kilo.

Jordvarme er det rigtige valg for økonomien og miljøet

Der er således to rigtig gode grunde til at vælge jordvarme, når du skal vælge en måde at opvarme dit hus på:

  • Det er meget billigt
  • Det begrænser CO2-udslippet

Nedgravningen af slanger og udgift til jordvarmepumpen er umiddelbart en stor investering på minimum 100.000 kr. Den udgift tjener dog sig selv ind på ca. 10 år.

Derefter er den årlige varmeregning kun er 1/3 i forhold til opvarmning med oliefyr, og derfor sparer du i længden rigtig mange penge. Er du en gennemsnitlig familie i et 180 m2 hus, kan du spare 85.000 kr. på 17 år!

Samtidig med at du sparer en masse penge, mindsker du også CO2-udslippet, og hjælper med at begrænse den globale opvarmning. Og med de katastrofale konsekvenser, som den globale opvarmning har, er der stor grund til at gøre sin del for at mindske CO2-udslippet.

tilbud på jordvarme

TAGS: billig jordvarme , jordvarmeanlæg , kan jordvarme betale sig

Karen interesserer sig for alt, som gør hjemmet smukkere, sjovere og mere funktionelt at være i. Hun foretager indgående research af nye smarte maskiner og redskaber, og finder ud af, hvor de kan købes billigst. Dybdeborende undersøgelser af, hvordan huset og haven bedst forbedres og vedligeholdes, bliver viderebragt i tilbundsgående og læsevenlige guides.

Kommentarer