6 gode råd til at undgå vand i kælderen

Vand i kælderen
Her kommer 6 gode råd til at undgå vand i kælderen. Du kan aldrig vide dig 100% sikker, men de kan reducere risikoen betydeligt.

Det er frygteligt ærgerligt at få vand i kælderen. Dels kan de ting, som du opbevarer i kælderen blive ødelagt, og dels kan kælderen få fugtskader og skimmelsvamp.

Det er især i sommersæsonen, at der er chance for de ekstreme skybrud, der sender vand op igennem kloakkerne, og derved giver meget vand i kælderen. Andre grunde til vand i kælderen kan være et tilstoppet afløb, manglende fugtisolering i kælderen eller utætte vandrør.

Læs med, hvis du vil have 6 gode råd til at undgå vand i kælderen.

Skybrud og kraftigt regnvejr er ofte årsag til vand i kælderen

Der har i de seneste år været flere legendariske skybrud, hvor mange mennesker har fået vand i kælderen. Måske du tydeligt kan huske nogle af de værste skybrud i de senere år: 16. august 2010, 3. juli 2011 og 6. august 2012.

Under de skybrud har mange mennesker oplevet at få vand i kælderen, og det er værd at overveje, hvad du selv kan gøre for at undgå vand i kælderen.

Råd og svamp i kælderen
Når du får vand i kælderen så bliver alt ødelagt. Selv vægge og gulve kan have svært ved at komme sig igen. Problemer som råd og svamp er desværre meget almindelige.

Ud over at være frustrerende for husejerne, er det også en dyr omgang for både forsikringsselskaberne og kommuner. F.eks. var udgifterne for forsikringsselskaberne i forbindelse med skybrud ca. 996 millioner kroner i 2010.

Du har selv ansvaret for den del af kloakken, der befinder sig på din ejendom. Den kaldes også afløbsinstallationen. Kommunen har ansvaret for den del af kloakken, der befinder sig uden for din ejendom.

Under et skybrud kan det ske, at hovedkloakken ikke har plads til al vandet, og derfor trænger vandet fra hovedkloakken op til din del af kloakken og evt. op i kælderen, hvis du har et åbent afløb eller toiletter. Hvis din kælder ligger under kloakken, er der endnu større chance for at din kælder bliver oversvømmet.

Her kommer 6 gode råd, som du kan følge for at forebygge vand i kælderen:

1. Tjek dine tagrender

Rens dine tagrender
Rens dine tagrender

Rens dine tagrender jævnligt og specielt om efteråret.

Sørg for at få fjernet gamle blade og grannåle, og tjek at de ikke er i stykker.

Det er vigtigt, at vandet kan løbe uhindret igennem tagrenderne, ned i nedløbsrøret og ned i tagnedløbsbrønden.

Sandfanget i tagnedløbsbrønden kan blive stoppet af blade fra tagrenderne, hvis de ikke vedligeholdes.

Rens også sandfanget for småsten og plantemateriale, så vandet kan løbe ned i brønden og ledes rigtig væk fra huset.

2. Kontroller at kloakken fungerer ordentlig

Kloakken kan blive skadet eller tilstoppet. Den kan også være for lille til at lede vandet væk ordentligt.

Du kan få en kloakmester til at gennemse med en tv-inspektion eller kikkert, så du er sikker på at den fungerer optimalt, og der hverken er huller eller at den er tilstoppet.

3. Installer højvandslukke

Flere forsikringsselskaber giver rabat på forsikringen, hvis du installeret et højvandslukke.

PVC højvandslukke fra Saninetto.dk
PVC højvandslukke fra Saninetto.dk

Et højvandslukke lader vandet passere den ene vej igennem kloakken, men stopper vandet, hvis det begynder at løbe den forkerte vej i kloakken.

Det placeres så tæt som muligt på afløbet i kælderen.

Har du et WC i kælderen, kan du placere et specielt højvandslukke, som du lukker elektrisk.

Det skal tilses én gang om året og efter oversvømmelser for at sikre at det fungerer optimalt.

Det skal installeres af en kloakmester.

4. Sørg for at terrænet skråner væk fra huset

Kig på terrænet rundt om huset. Skråner det ind mod huset eller væk fra huset?

Hvis det skråner ind mod huset kan du grave kanaler, så vandet ledes væk fra huset, og ikke ned mod kælderen.

5. Aflast kloakken med en faskine

En faskine hjælper med at få regnvandet fra tagrenderne og nedløbsrøret ledt væk fra huset, og lader det sive langsomt ned i jorden.

Fra en sandfangs-brønd placeres et rør med en svag hældning til faskinen. Selve faskinen er et stort hul fyldt med sten eller en plastik-kassette, hvor vandet kan sive ud i den omkringliggende jord. Det er en meget miljøvenlig løsning.

Der skal indhentes tilladelse fra kommunen til at etablere en faskine.

6. Få et grønt tag og belast kloakken mindre

Grønne tage er tage med plantebevoksning, som er med til at holde på regnvandet. De er blevet meget trendy de seneste år og med god grund.

Udover at de er kønne og naturlige, er de grønne tage med til at isolere husene, og de optager op til halvdelen af det regnvand der falder. Derved belastes kloakken mindre, end når al vandet kommer fra taget.

Grønt tag
Et grønt tag er både funktionelt og flot. Det er bedre for naturen og belaster kloakken mindre.

Der flere firmaer, der er specialiseret i grønne tage, eller du kan tage kontakt til en anlægsgartner, der er specialiseret i grønne tage.

Du kan også sørge for at så meget som muligt af din grund er bevokset med planter såsom pil, i stedet for flisebelagt, da regnvandet bliver brugt af planterne og ikke ender i kloakken.

Forbered dig til næste skybrud

Det er en god idé at gå i gang snarest muligt med at tage forholdsregler før det næste skybrud kommer. Det er bedst at kontakte en kloakmester, som kan komme ud til dit hus og se, hvad der passer bedst at gøre ved dit hus.

Flere af tingene kan du gøre selv: f.eks. grave kanaler væk fra huset, hvis terrænet skråner ind mod huset; tjekke dine tagrender; og grave ud til en faskine.

Dog skal forbindelsen kontrolleres af en autoriseret kloakmester.

Skriv en kommentar