Virkningsgrad og varme – Afgørende forhold ved valg af jordvarmeanlæg

Virkningsgrad og varme

Det er vigtigt at undersøge virkningsgraden hvis du overvejer at skifte til jordvarme.

Når du vælger jordvarmeanlæg er det afgørende, at du får det anlæg, som giver dig den største besparelse på energiforbruget – og dermed på elregningen. For det eneste energi jordvarmeanlægget kræver, er el til at drive varmepumpen.

Det handler derfor – som altid – om at få mest ud af pengene. Jordvarmeanlægget skal helst producere så meget energi som muligt ved hjælp af så lidt energi som muligt.

Det er her, du som kunde skal være opmærksom på, hvilket jordvarmeanlæg du vælger. I forbindelse med valg af jordvarmeanlæg er det derfor vigtigt at holde sig to ting for øje.

For det første skal du se nærmere på jordvarmeanlæggets virkningsgrad. Virkningsgraden er et udtryk for, hvor meget energi jordvarmeanlægget producerer i forhold til, hvor meget energi der bruges til at drive anlægget. Det er vigtigt at vurdere jordvarmeanlægget ud fra årsvirkningsgraden, hvor både sommer og vinter er medtaget.

De fleste jordvarmeanlæg beregner virkningen ud fra en gennemsnitlig forårsdag i april – men det er ikke meget sigende for en dejlig sommerdag i juli eller en hård frost og snedækket dag i januar.For det andet skal du tænke på det varme vand. Et jordvarmeanlæg skaffer også varmt vand til boligen. Jordvarmeanlægget bruger ca. 20% af sin energi på varmt vand. Derfor skal anlægget indstilles, så det kun laver det varme vand, der er brug for.

Vandet i en varmtvandsbeholder skal være mellem 55 og 60° – ellers opstår der risiko for farlige bakterier med sygdom til følge. Men det er ikke nødvendigt at have temperaturen højere end 60°. For hver grad temperaturen hæves unødvendigt, sænkes jordvarmeanlæggets virkningsgrad betragteligt.


Hvis du samtidigt tager højde for jordvarmeanlæggets virkningsgrad, og sørger for at det varme vand ikke er varmere end nødvendigt, så har du gode muligheder for at bringe energiregningen ned.

tilbud på jordvarme

TAGS: jordvarme virkningsgrad , virkningsgrad jordvarmeanlæg , virkningsgrader for jordvarme

Mikael er i gang med en gennemgående renovering og modernisering af sit 4 hus (og et sommerhus). Er Gør-Det-Selv person til fingerspidserne og elsker processen fra gammelt bras til renoveret og lækkert. Med en kæmpe have og en masse projekter, så sker der altid noget nyt.

Kommentarer