Nedrivning af hus – Pris, regler og gode råd

Pris på nedrivning af hus varierer og afhænger af flere forskellige faktorer. Det er bl.a. priser og regler vi skal se nærmere på i det her indlæg.

Vi har spurgt flere forskellige nedrivningsfirmaer på nedrivning af et 140 kvm stort hus og får i gennemsnit en cirkapris 100.000 kr. inkl. moms

Det kan altid betale sig at indhente tilbud fra flere forskellige nedrivningsfirmaer, så du får den bedste pris.

Gør det fra platformen 3byggetilbud her, så får du priser fra lokale nedbrydningsfirmaer, som ved at du henter tilbud flere steder og derfor er nødt til at give en fair pris.

Vi havde 3 forskellige virksomheder ude og give en pris på nedrivning af vores ca. 140 kvm hus og prisforskellen på dyrest og billigst var 31.000 kr. ex moms!

Nedrivning af hus
Pris ¨på nedrivning af hus – ca. 100.000 kr.

Gamle huse kan have en helt fantastisk beliggenhed, og derfor køber mange mennesker en grund med et gammelt hus, som skal rives ned.

Det er ofte billigere at rive et gammelt hus ned og bygge et helt nyt hus i stedet for at renovere det.

På sigt er det også billigere at vedligeholde et helt nyt hus, i forhold til at vedligeholde et ældre hus.

Få 3 gratis tilbud på nedrivning af dit hus – 100% uforpligtende.

Lovgivning omkring nedrivning af huse

Der er flere regler, som du skal være opmærksom på, når du vil nedrive et hus. Du skal altid overholde de gældende krav i Bygningsreglementent 2010, BR10 og du skal også tjekke om der er andre regler i lokalplanen eller en tinglyst deklaration.

Bygningsreglementet skal du blandt andet være opmærksom på kapitel 1.7 Nedrivning af bebyggelse:

 1. BR10 1.7, stk. 1: Nedrivning skal anmeldes til kommunen, og det skal ske minimum 2 uger før nedrivningen påbegyndes.
 2. BR10 1.7, stk. 2: Der skal oplyses bygningens adresse, matrikelbetegnelse og bygningsidentifikation. Der skal også oplyses bygningens højde og grundflade.
 3. BR10 1.7, stk. 3: Garager, udhuse og carporte samt lignende små bygninger kan nedrives uden anmeldelse.

Du skal ansøge din kommune om en nedrivningstilladelse. Du kan på din kommunes hjemmeside i kategorien byggeri finde det ansøgningsskema, som du skal bruge. Det skal indsendes sammen med en situationsplan, der hviser hvor huset er placeret på byggegrunden. Du skal også indsende bygningsnummeret, som det står i BBR-registeret.

Du skal også være opmærksom på at nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger kræver tilladelse efter bygningsfredningslovens § 11.

Tilskud til nedrivning af forfaldne ejendomme

tilskud til nedrivning af forfaldent hus
Du kan få tilskud til nedrivning af et forfaldent hus

Du kan få tilskud fra kommunen til at få nedrevet et hus, hvis det er fra før 1950 og ligger i en landsby med under 3000 indbyggere eller i det åbne land.

By, Bolig og Landdistriktsministeriet giver via kommunerne tilskud til nedrivning af forfaldne huse, hvis de enten er bygget før 1950 eller som mangler tidssvarende opvarmning, WC eller bad. Derudover skal husene ligge i små landsbyer med under 3000 indbyggere, eller i det helt åbne land.

De fleste kommuner behandler ansøgningerne to gange årligt. Der lægges også vægt på at nedrivningen vil have en forskønnende effekt på omgivelserne.

Der kan knyttes forskellige betingelser til tilskuddet, som man eventuelt skal betale tilbage, hvis grunden f.eks. sælges indenfor tre år. Men de præcise krav varierer fra kommune til kommune.

Husk at undersøge hvad tilbuddet dækker

Du kan spare mange penge ved at indhente tilbud på nedbrydning af dit hus ved flere forskellige nedrivningsfirmaer.

Det koster som regel omkring 50.000-80.000 kr. ekskl. moms eller ca. 60.000-100.000 kr. inkl. moms at få revet et almindelig parcelhus ned. Men priserne varierer alt efter det følgende:

 1. Hvor i landet huset befinder sig, og det er som regel dyrere på Sjælland end det er i Jylland.
 2. Om taget indeholder asbest – det koster mere at få fjernet et tag med asbest, og få bortskaffet affaldet. Er huset bygget før 1985 er der stor chance for at der er asbest i taget.
 3. Der kan også være PCB i huset, hvis det er bygget mellem 1950 og 1977. Du skal være opmærksom på, at der er også er krav til de nedrivningsfirmaer, som skal fjerne byggeaffald med PCB.
 4. Er der en kælder, som efterfølgende skal fyldes op med grus.
 5. Har huset flere etager.
 6. Hvor besværligt er det at køre affaldet væk fra huset.

Den endelige pris afhænger således af en række forhold, og derfor kan det være svært at få en præcis pris, før nedrivningsfirmaet har set huset.

Pris på nedrivning af huset afhænger af geografien

Du ved det sikkert allerede. Timepriserne i de store byer (København, Århus, Odense osv.) er højere end ude i de mindre byer.

Og bor du i de kommuner hvor den gennemsnitlige indtægt er højere end gennemsnittet (dvs. nordsjælland), så kan du godt lægge 25-50% oveni den timeløn der forlanges.

Når du indhenter priser på at få revet huset ned, så overvej om det giver mening, at kontakte virksomheder der holder til udenfor disse dyrere områder.

Og så få også gerne timeprisen inden du fortæller hvor du bor 🙂

Typen af tag spiller også ind ved nedrivning

Hvis der er asbest i taget, så skal det håndteres på en helt specielt måde og det koster ekstra.

Men selvom der ikke er farlige ting i taget, så er der også forskel på at tage et tegltag ned, et metaltag eller et ståtag.

Jeg siger ikke, at det ene er dyrere end det andet. Blot at typen af taget vil spille ind på den pris du får.

Farlige stoffer stiller specielle krav

Er huset bygget mellem 1950 og 1977, så kan du risikere, at det indeholder materialer der kræver særlig bortskaffelse.

Nedrivningsfirmaet skal nok fortælle dig det når de er ude og kigge på huset inden det skal rives ned og inden du får det endelige tilbud.

Andre ting der spiller ind på prisen for nedrivning

Som nævnt ovenfor, så vil det koste ekstra at skulle fylde en gammel kælder. Skal det nye hus indeholde en kælder, så tal med byggefirmaet inden det hele bare fyldes op.

Jo større huset er (både i grundplan, men også i højden), desto dyrere bliver det.

Det tager længere tid og der er flere materialer der skal køres væk.

Er der tale om et fuldmuret hus eller måske et gammelt hus med kampesten, så er det også mere besværligt end hvis de inderste vægge er lavet af i et træskelet.

Og så er der naturligvis tilkørselsforholdene.

Store maskiner fylder meget og ødelægger meget. Så jo sværere det er at komme frem og desto mere forsigtige du vil have de skal være, desto højere bliver prisen, da det tager længere tid.

Det billigste tilbud på nedrivning af huset er ikke altid det bedste

Affaldedel fra nedrivningsarbejdet skal fjernes
Tjek om prisen på nedrivning af huset også dækker bortskaffelse af affaldet

Du kan bruge en af de hjemmesider, hvor du får tilbud fra tre firmaer, når du indtaster information om opgaven, som f.eks. 3byggetilbud.dk her.

Fordelen ved at bruge en hjemmeside som 3byggetilbud.dk, er at de ringer dig op, så du kan få hjælp til at formulere opgaven. Derefter tager de kontakt til håndværkere i dit nærområde og beskriver opgaven for dem. Du bliver så præsenteret for tre forskellige håndværkere, som vil byde ind på opgaven, og til slut kan du vælge det af tilbuddene, som du synes bedst om.

Få 3 gratis tilbud på nedrivning af dit hus – 100% uforpligtende.

Du kan naturligvis også selv ringe rundt til håndværkere i dit lokalområde og få flere priser, som du kan sammenligne.

Det er ikke sikkert, at det billigste tilbud er det bedste tilbud, og du skal f.eks. sørge for at tilbuddet og kontrakten indeholder det følgende:

 1. Prisen på nedrivningen – hvad dækker den helt præcist og er det den pris, som du kan regne med til slut – eller kan du risikere, at der kommer andre udgifter oveni, som ikke er blevet specificeret.
 2. Sortering og afskaffelse af affald – det er vigtigt at byggeaffaldet bliver sorteret rigtigt og kørt bort til det rigtige sted. Det varierer fra kommune til kommune, hvorledes affaldet skal sorteres, og hvor det skal køres hen, så det er en god idé at kontakte din kommunes tekniske forvaltning omkring affald ved nedrivning af et hus. Sørg for at nedrivningsfirmaet selv sørger for alt i forbindelse med sortering og afskaffelse af affaldet såsom leje af containere.
 3. Tidsplan – hvornår kan nedrivningsfirmaet starte, og hvor lang tid vil det tage firmaet at rive huset ned, og få bortkørt affaldet. Har nedrivningsfirmaet eventuel nogle forbehold i kontrakten omkring forsinkelse af projektet. Det er også normalt at aftale en dagsbod på et vist antal kr., hvis firmaet bliver forsinket.
 4. Betaling – hvornår skal du betale nedrivningsfirmaet. Sørg for at der er helt klare aftaler omkring betaling, og om der evt. skal ændres i betalingen, hvis firmaet bliver forsinket.
 5. Kontrakt – du kan hente en AB-forbruger standard-kontrakt på Boligejer.dk. Denne kontrakt er udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Tekniq. Boligejer.dk er en hjemmeside under By, Bolig og Landdistriktsministeriet.
 6. Garantiordning – nedrivningsfirmaer har ofte en garanti-aftale igennem deres brancheforening, Byg Garanti. Denne ordning dækker sjusk, fejl og mangler op til 100.000 kr. Spørg firmaet, om de er dækket af en garanitordning, og tjek på Byg Garanti’s hjemmeside, om firmaet er registreret.

Det kan derfor være at du hellere vil vælge tilbuddet fra et nedrivningsfirma, som koster lidt mere, men som vil være færdige 2 uger før det billigste firma.

Sådan får du billigst dit hus revet ned

Du får den bedste pris på nedrivningen af et hus ved at planlægge processen i god tid, så du har god tid til at indhente tilbud.

Når du får et tilbud, så tjek at tilbuddet indeholder alle de ting, som er en del af nedrivningsprocessen. Skal der f.eks. afskaffes asbetholdigt affald, eller affald med PCB, så tjek at det også indgår i tilbuddet.

Skriv en grundig kontrakt, så du ikke bliver overrasket til sidst. Vælg et nedrivningsfirma, som er med i en Garantiordning, så du også er dækket, hvis firmaet går konkurs, eller hvis der opstår problemer senere.

Regler for nedrivning af hus

Lad os dykke lidt ned i reglerne for nedrivning af huse. Vi talte tidligere om en nedrivningstilladelse, hvilket er det absolut vigtigste at have styr på.

Der er nogle særlige regler for hvornår man må og ikke må rive sit hus ned. Det er meget muligt at du ikke må nedrive dit hus hvis:

 • Bygningen er fredet.
 • Har bevaringsværdig værdi.
 • Der er forurening på grunden.
 • Der er placeret i forbindelse med et aktiv landbrug.
 • Der allerede er igangværende byggersager.

Overstående faktorer kan give udfordringer i forhold til søgningen af en nedrivningstilladelse, men det er ikke noget man ser ofte og langt de fleste får deres nedrivningstilladelse uden problemer. 

Det er i samarbejde med den kommunale bygningsmyndighed, at du skal udarbejde tilladelsen for nedrivning. Du skal indsende en anmeldelse til kommunen minimum 14 dage inden i starter på nedrivning. Hvis kommunen ikke har svaret, eller ikke er kommet med indvendinger inden for de 14 dage, må i påbegynde nedrivning af bygningen.

Virksomheden du hyrer til at nedrive dit hus eller byggeri, vil ofte stå for at ansøge og få styr på tilladelserne inden nedrivningen påbegyndes. Det kan være meget uoverskueligt at ansøge selv, så sørg for at nedbryderen, som du har hyret vil hjælpe dig med det administrative.

Miljørapport / Miljøscreening ved nedrivning

Gamle huse og bygninger indeholder ofte nogle uheldig byggematerialer, som skal håndteres og afskaffes på særlige måder. Materialer som fx asbest og PCB er mere krævende at håndtere både mht. fjernelse og deponering. Er dit hus, som skal rives ned, fyldt med den slags materialer, kan du desværre forvente en væsentlig højere nedrivningspris.

Miljørapporten er utrolig vigtig, da husejeren eller bygherreren kan blive retsforfulgt, hvis man fusker med rapporteringen og/eller ikke håndterer det farlige affald korrekt.

Det er omfattende at holde styr på alt dokumentationen angående miljørapporten, hvilket er endnu en grund til at det anbefales at få et professionelt nedrivningsfirma til at stå for opgaven.

Få 3 gratis tilbud på nedrivning af dit hus – 100% uforpligtende.

Tilskud til nedrivning af huse

Det er muligt at søge tilskud til nedrivningen af dit hus, såfremt det overholder nogle bestemte kriterier. Det afhænger også meget af hvilken kommune huset er beliggende i, da muligheden for tilskud er forskellig alt efter hvilken kommune man er i.

I de senere år har man fjernet tilskudende i mange kommuner og/eller er nu noget der skal vurderes individuelt af teknik- og miljøudvalget.

Overstiger grundens værdi væsentligt nedrivningens pris, vil du formentlig få et afslag på en tilskudsansøgning. Derfor er det typisk kun i små byer med knapt så attraktive grunde, at der vil være mulighed at kommunen finansiere nedrivningen.

Hvis din ejendom ligger centralt i forhold til områdefornyelser, eller hvis bygningens placering er specielt skæmmende, kan der være mulighed for tilskud på trods af overstående faktorer.

Kommunerne har været nødt til at skærpe reglerne omkring tilskuddet til nedrivning af huse, da der tidligere kunne tjenes penge på at købe faldefærdige huse, for derefter at få kommunen til at betale nedrivningen og så sælge grunden med profit.

Links omkring nedrivning af hus

Byg Garanti’s hjemmeside her.

FAQ

Hvad koster det at få et hus revet ned?

Det kommer an på, hvor stort dit hus er. Gennemsnitligt koster det ca. 100.000 at få sit hus revet ned - inklusive bortskaffelse af byggeaffald. Læs mere om hvordan du kan spare på nedrivning i vores indlæg.

Kan jeg selv rive mit hus ned?

Det kan du godt. Dog er der ting, du skal have professionel hjælp til. Du skal have en autoriseret kloakmester til at afmontere kloakken, og du skal have en autoriseret el-installatør til at afmontere elektriciteten. Desuden skal du have styr på, hvor du skal aflevere dit byggeaffald. Husk også at søge tilladelse til nedrivningen.

Hvordan river man selv sit hus ned?

Først skal du have tilladelse til nedrivningen. Det tager cirka tre uger og du finder ansøgningsskemaet på din kommunes hjemmeside. Dernæst kan du ikke klare dig med en forhammer og en trillebør. Du er nødt til at leje nedrivningsmaskiner, alt afhængigt af, hvad du skal rive ned.

Hvor kører man byggeaffaldet hen?

Reglerne for bortskafning af byggeaffald er forskellige afhængigt af, hvilken kommune, du bor i. Du kan dog være sikker på, at affaldet skal sorteres. Er der asbest eller PCB i dit hus gælder skærpede regler for bortskaffelse. Tjek din kommunes hjemmeside for vejledning. Og husk at tage beskyttelsesudstyr på, hvis du selv river ned.

En kommentar til “Nedrivning af hus – Pris, regler og gode råd”

 1. Vi skal have ravet et hus ned på 70m2, billige de på Esrumvej 124 i Helsingør. Huset er et ældre hus og er muligvis malet med noget “miljøfarlig” maling.

  Udover huset er der også et skur på ca. 20 m2 samt to mindre træskure.

  Jeg er interesseret i at høre en ca. Pris for nedrivning af ovenstående.

  Hvis i spørgsmål til grunden er i velkomne til at kontakte mig på +45 4082XXXX

  Hilsen Christopher

  Svar

Skriv en kommentar