Isolering af gulv – Priser, regler og andre gode råd

Isolering af gulv kan være en særdeles god investering, hvis du oplever problemer med træk fra gulvet.

Den billigste måde at isolere et gulv på, er at sprøjte isolering ind i mellemrummet under gulvet eller i etageadskillelser. Desværre har ikke alle slags gulve dette mellemrum, og skal du bryde gulvet op og lægge nyt gulv, eller etablere et helt nyt terrændæk er det meget dyrere.

gulv-isolering
Isolering af gulv er dyrt, hvis gulvet først skal brydes op.

Som tommelfingerregel kan det betale sig at efterisolere gulvene, hvis dit hus er over 10 år gammelt. Et gammelt uisoleret hus bruger tre gange så meget energi på at varme huset op, som et helt nyt hus, som er godt isoleret. Du kan spare flere tusind kroner årligt på varmeregningen ved at efterisolere dit gulv.

Vil du have en erfaren og energiteknisk isolatør ud og ud rådgive, samt give en pris på jeres isoleringsprojekt? Så kan få det helt gratis og uforpligtende lige her.

Oplys hvor mange m2 gulv du ønsker isoleret og få 3 gratis tilbud – 100% uforpligtende.

Forskellige slags gulve som kan isoleres

Hvorledes dit gulv skal efterisoleres og hvor meget det kommer til at koste, afhænger af, hvilket slags gulv du har.

  • Er gulvet over en uopvamet kælder?
  • Er gulvet over en krybekælder?
  • Har du terrændæk, således at du ikke har nogen form for kælder?
  • Har du et hulrum lige under gulvet?
  • Vil du isolere gulvet på førstesalen?

Har du et hulrum under gulvet, eller vil du isolere gulvet på førstesalen, kan isoleringen som regel sprøjtes ind. Det er som regel let at sprøjte papirgranulat eller flamingogranulat ind i hulrummet under gulvet.

Har du et gulv, som skal efterisoleres over en uopvarmet kælder, anbefaler Videnscenteret for Energibesparelser i Bygninger som minimum at isoleringen i alt er 200 mm. Hvis du vil have en lavenergiløsning anbefales 300 mm.

Når gulvet efterisoleres, bliver kælderen både koldere og fugtigere. Det er derfor meget vigtigt, at kælderen ikke har tegn på skimmelsvamp eller fugt, da en efterisolering af gulvet i så fald vil give skimmelsvamp meget bedre vækstbetingelser.

Regler omkring isolering af gulv

traegulv-isolering
Her er plads til isolering i terrændækket

Hvis du skal renovere dine gulve, så skal du også ifølge Bygningsreglementet efterisolere, hvis  – og kun hvis – efterisolering kan betale sig.

Ifølge Bygningsreglementet, så kan det betale sig at efterisolere, hvis prisen på efterisoleringen kan tilbagebetales på mindre end 30 år.

Dette kan du selv regne ud, eller du kan få hjælp fra Energitjenesten, en energirådgiver, eller en håndværker. Du kan f.eks. kontakte 3byggetilbud her, og få hjælp til at finde en håndværker, som kan hjælpe dig.

Hvis du isolerer med mineraluld, kan du bruge den nedenstående tabel, som en guide:

Hvilken slags gulv?BR10’s krav / bygningsklasse 2015
Form for isoleringKan det betale sig?
Gulv på bjælkelag over uopvarmet kælderIsolering skal normalt udfylde hele hulrummetKan blæses ind eller evt. pladerDet kan næsten altid betale sig
Gulv på betondæk over uopvarmet kælderDer skal normalt være mindst 100 mm isoleringSom regel isoleringsmåtter/battsHvis du har under 50 mm isolering
Gulv på betondæk over krybekælderDer skal normalt være 250 mm isoleringSom regel isoleringsmåtter/battsHvis du har under 150 mm isolering
Gulv på betondæk over det friDer skal normalt være 350 mm isoleringSom regel isoleringsmåtter/battsHvis du har under 175 mm isolering
Gulv på terrændækDer skal normalt være 350 mm isoleringSom regel isoleringsmåtter/terrænbattsHvis det eksisterende terrændæk alligevel skal fjernes

Isolerer du med andre materialer, kan det være at du skal bruge andre tykkelser på isoleringen. Du skal tage udgangspunkt i U-værdien. Ifølge de skærpede energikrav for huse med bygningsklasse 2015, må U-værdien for et nyt terrændæk være max 0,09. Bruger du terrænbatts af mineraluld skal de være 350 mm tykke. Flamingo – kaldet ESP – med grafit har en meget høj isoleringsevne. Forskellen på forskellige materialers evne til at isolere udtrykkes med en lambda-værdi. Jo lavere lambda-værdi, jo bedre isolerer materialet:

 • Mineraluld har en lambda værdi på ca. 0.044
 • Flamingo med grafit har en en lamda-værdi på ca. 0,025
 • Papiruld har en lambda-værdi på ca. 0.038

Flamingo med grafit isolerer ca. 20 % bedre end mineraluld, og papiruld isolerer en smule bedre end mineraluld.

Priser på isolering af gulv

isolering-sproejtes-ind
Isolering kan sprøjtes ind

Hvad prisen er for at isolere dit gulv, afhænger i høj grad af, om du har et hulrum under gulvet eller ej.

Det er let at sprøjte granulat ind i et hulrum, men skal du til at bryde gulvet op, er det et meget større indgreb, som kan koste op til 10 gange mere.

Priserne på de forskellige måder at efterisolere guvlet på er som følger:

 • Blæse gulvisolering ind i mellemrummet under stuegulvet eller i etageadskilleser. Denne metode er ikke så dyr, men skal udføres af professionelle. Man bruger ofte flamingogranulat, som kan sprøjtes ind i hulrummet, men papirgranulat er også en god mulighed. Det koster ca. 200-400 kr. pr. kvadratmeter at sprøjte isolering ind på denne måde.
 • Etablering af nyt terrændæk er en meget dyr metode, da det eksisterende gulv først skal fjernes, før at man lægger et isoleringsmateriale samt et betonlag og et nyt gulv. Denne meget dyre løsning er kun et godt valg, hvis du har meget store problemer med fugt. Du kan isolere med stenuld eller glasuld. Det koster ca. 4.000 kr. pr. kvadratmeter at etablere et nyt terrændæk.
 • Isolering af trægulve på strøer – du kan nogen gange løfte træbrædderne af gulvet og isolere gulvet ovenfra. Genbruger du dit gamle gulv, koster denne løsning ca. 800 kr. pr. kvadratmeter. Vil du have nyt gulv oveni, skal du regne med ca. 1100 kr. pr. kvadratmeter.

Det anbefales at tage kontakt til professionelle, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken måde som det er bedst at isolere dit gulv på. Vi vil også rigtig gerne hjælpe dig, hvis det ønskes.

Oplys hvor mange m2 gulv du ønsker isoleret og få 3 gratis tilbud – 100% uforpligtende.

Tilskud til isolering af gulv

Med de gældende regler der trådte i kraft i oktober 2020, har du mulighed for at få tilskud til efterisolering af huset – og herunder også isolering af gulv.

Det er muligt at få tilskud til:

 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk

Reglerne for tilskud til efterisolering ændrer sig løbende. Derfor skal du altid søge information om de gældende regler, så du er sikker på, at netop den type isolering af gulv, som du påtænker at udføre, er omfattet af tilskudsordningen.

Som det er nævnt højere oppe i artiklen, er efterisolering af terrændæk en bekostelig affære, og du skal vurdere, om det vil kunne betale sig på længere sigt. Denne fremgangsmåde benyttes ofte, hvis der skal etableres gulvvarme i huset. Her vil investeringen formentlig give god mening, specielt når tilskuddet dækker noget af udgiften.

Der gives også tilskud, hvis du vælger at isolere oven på betondækket – enten ved at tage gulvene op og isolere eller ved at blæse f.eks. papiruld ind under gulvet. Denne metode er dog ikke nær så effektiv, som hvis gulvet brækkes op.

Hvis du ikke ønsker at gå så drastisk til værks, omfatter tilskuddet også udvendig isolering af husets sokkel. Fordelen ved dette valg er, at alt arbejdet sker uden for huset, og du dermed ikke skal rydde boligen for inventar.

Uanset hvilken metode du vælger, vil det altid anbefales, at du søger råd hos en professionel fagmand.

Husk, at du altid skal søge om tilskuddet, inden du påbegynder energirenoveringen, og at arbejdet skal udføres af professionelle håndværkere.

LÆS OGSÅ: Gulvvarme – regler og priser

Kan det betale sig at isolere gulvet?

isolering
Husk dampspærre

Det kan som regel betale sig at efterisolere dit gulv, hvis du kan sprøjte granulat ind i et hulrum. Skal du til at bryde gulvet op, er det ikke altid sikkert at det kan betales sig.

Om det kan betale sig at efterisolere lige præcis dine gulve, skal dog udregnes nøjagtigt.

Først skal du finde de følgende priser:

 • Hvad koster det at etablere det nye gulv med efterisolering i samt
 • Hvad koster det at etablere det gamle gulv uden efterisolering.

Disse to beløb trækkes fra hinanden, og dette beløb deler du med hvor mange penge, som du kan spare årligt, hvis gulvet efterisoleres. Derved kan du finde ud af, hvor lang tid det tager at tjene udgiften til efterisoleringen ind set i forhold til din besparelse på varmeregningen. Vil du have nogle gode tilbud på, hvad det koster at isolere dit gulv, kan du kontakte 3byggetilbud.dk her, og beskrive din opgave. Så får du hjælp til at finde de helt rette håndværkere.

Isolering af gulv med flamingo

Flamingo er et fantastisk materiale med en stor isoleringsevne. Polystyren – eller flamingo som materialet kaldes i folkemunde – kan både anvendes ved efterisolering og ved ny isolering af gulve i huse, tilbygninger og lejligheder.

I nybyggeri anvendes flamingoen typisk i hele plader, der findes i flere tykkelser. En stor fordel ved flamingoplader er, at pladerne kan anvendes i konstruktioner med terrændæk under beton, men også i terrændæk uden beton. Polystyrenpladerne kan nemlig fremstilles, så de er trykfaste, hvorved du kan lægge gulvplader direkte oven på flamingoen.

Til efterisolering bruges normalt granulat, som er små flamingokugler. I lighed med papiruld kan flamingokuglerne blæses direkte ind under gulvet og på den måde udfylde hulrum i gulvkonstruktionen. Kuglerne har den fordel, at de triller ned i alle revner og sprækker, og dermed dannes det bedst mulige isoleringslag. Det er vigtigt, at alle huller i etageadskillelser og lignende lukkes grundigt, for ellers triller kuglerne bare ud igen.

Ved større gulvrenoveringer, hvor hele gulvet er taget op, kan flamingoplader med spor bruges til at etablere gulvvarme. Varmeslangerne trykkes i flamingopladerne, som samtidig fungerer som underlag for gulvplader, parketgulv og lignende. Denne konstruktion giver en god isolering samt et behageligt ”blødt” og støjreducerende gulv at gå på.

Isolering af gulv med papiruld

Isolering med papiruld er den traditionelle og mest kendte form for efterisolering af gulve. Papiruld blæses som nævnt ind i konstruktionens hulrum for på den måde at opnå den bedste isoleringsevne.

Papiruld er et genbrugsmateriale, der er produceret af gammelt avispapir. De små cellulosefibre fra papiret er hule, hvilket giver en meget højt isolerende effekt. Denne viden har været kendt i årevis, og hvis du kommer op på loftet eller under gulvbrædderne i gamle huse, vil du meget ofte se, at der et brugt gamle aviser som isoleringsmateriale.

Det moderne papirgranulat er dog noget lettere at fordele end de gamle aviser. Den fine papiruld fordeler sig i alle hulrum, omkring rør osv. Den meget ensartede fordeling af papirulden gør denne type isolering meget effektiv i forhold til f.eks. isoleringsplader og måtter, der er svære at tilpasse helt præcist.

Isolere gulv med papiruld

På trods af at granulatet er fremstillet af papir, kan papiruld ikke brænde. Papiret er imprægneret med brandhæmmende salte, hvorved materialet kan sidestilledes med andet isoleringsmateriale i brandklasse B. Du skal derfor ikke være bange for en øget brandrisiko.

Fugt skader heller ikke papiruld. Da papir er et organisk materiale, har papiruld evnen til at optage og afgive fugt, uden at det skader materiale og isoleringsevne. Papiruld må dog aldrig udlægges direkte på jorden – her skal du altid have en fugtspærre imellem.

Oplys hvor mange m2 gulv du ønsker isoleret og få 3 gratis tilbud – 100% uforpligtende.

Isolering af gulv uden kælder – muligheder

Vi har allerede været lidt inde på mulighederne omkring isolering af gulv uden kælder. Som nævnt findes der flere forskellige løsninger, du kan benytte dig af. Hvilken løsning, der er den rette for dig, afhænger i høj grad af renoveringens eller ombygningens omfang.

Isolering under gulv uden at fjerne gulvet

Hvis husets konstruktion gør det muligt, kan du blæse flamingogranulat eller papiruld ind under gulvbrædderne. Denne metode kan benyttes, uden du behøver at brække det eksisterende gulv op.

Det vil dog være nødvendigt at bore huller til at sprøjte isoleringsmaterialet ind under gulvet i, så du skal vurdere om du kan leve med, at hullerne efterfølgende lappes og muligvis bliver synlige.

Denne metode kan dog ikke bruges i alle tilfælde. Der er stor risiko for, at der dannes fugt og skimmelsvamp i trækonstruktionen, hvis arbejdet ikke udføres korrekt. Derfor vil det altid være en god idé at rådføre dig med en fagmand.

Isolering ved at fjerne de eksisterende gulve

I forbindelse med større renoveringer i ældre huse er der ofte ønske om bedre gulvisolering. Her har du mulighed for at lave den mest effektive isolering, og du kan samtidig sikre dig, at konstruktionen er fuldstændig tidssvarende.

Ved at brække gulvene og betonlag op har du mulighed for at grave ud, så der er plads til den nødvendige isoleringstykkelse.

Denne løsning giver samtidig mulighed for at etablere gulvvarme i boligen – det kommer vi nærmere ind på senere i artiklen.

En gennemgribende gulvrenovering som denne omfatter hele huset, og det vil bl.a. betyde, at alt indbo skal fjernes, inden arbejdet kan påbegyndes.

Isolering af husets sokkel

Hvis der ikke er mulighed for isolering indefra, kan en løsning være at isolere soklen rundt om huset. Denne løsning kræver, at der graves op hele vejen rundt om huset, så der bliver plads til at montere isoleringen.

Denne form for isolering er temmelig omfattende, men til gengæld holdes alt arbejdet uden for huset. Du skal derfor hverken brække gulve op eller lave andre indgribende ændringer i den indendørs konstruktion.

Isolering af gulv i lejlighed

Hvis du bor i lejlighed, er mulighederne for gulvisolering mere begrænsede. Ikke desto mindre vil du kunne opnå et væsentligt bedre indeklima og en reduktion i støjgener fra over- og underboer i forbindelse med en efterisolering.

I ældre ejendomme med etageadskillelser i træ vil det være muligt at blæse isolering ind i trækonstruktionen. Alternativt skal gulvene tages op, og der skal isoleres oppefra.

Disse løsninger kræver naturligvis, at udlejeren eller ejeren af ejendommen tager initiativ til forbedringen. Hvis det ikke er en mulighed, kan du godt selv minimere gener fra træk og fodkolde gulve. Der findes forskellige tynde termoplader, der kan lægges under gulvtæpper og under hårde gulve som laminat- og parketgulve.

Termopladerne er forholdsvis tynde, men de har alligevel en isolerende effekt, som vil kunne mærkes i den kolde tid på året. Denne løsning er langt fra den bedste, men du vil kunne opnå mærkbar forskel på gulvet.

Isoleringer af gulvet i garage / skur

Når garagen eller skuret skal isoleres, kan du vælge mellem flere forskellige muligheder. Her skal du også vurdere dine egne krav og ønsker til isoleringsværdien.

Der skelnes mellem 2 typer af isolering:

 • Frostfri isolering
 • Isolering af skur eller garage med varme

Et almindeligt redskabsskur eller garage, der bruges til opbevaring af haveredskaber, værktøj, cykler, biler og lignende, skal helst være frostfrit året rundt.

Ved at isolere skuret grundigt i vægge, tag og ikke mindst i gulvet kan du holde en temperatur over frysepunktet. På meget kolde dage kan du supplere med olieradiator eller lignende, hvis du synes temperaturen bliver for lav.

Hvis skuret skal være opvarmet, skal du være opmærksom på, at der gælder de samme regler som for isolering af almindelig beboelse.

Den frostfri isolering kan opnås ved at grave gulvet op og lægge et lag flamingo eller trykfast isoleringsmateriale ud og støbe gulv direkte oven på det.

Hvis skuret skal opvarmes, gælder der som sagt de samme regler, som for almindelige boliger. Kravene til isolering afhænger af den enkelte konstruktion, men det vil typisk være minimum 300 mm i gulvet.

Vil du læse mere om isolering af garage, kan du læse videre i vores store guide om isolering af garager og værksted.

Isolering af gulv i sommerhus

I princippet er der ingen forskel på isoleringen af gulvet i et sommerhus og i en almindelig bolig. Her skelner du også mellem, om gulvet skal tages helt op, eller om der eventuelt kan blæses isoleringsmateriale ind under gulvet.

Sommerhusets konstruktion bestemmer hvilken form for isolering, der egner sig bedst til det enkelte hus. Hvis der er tale om ældre sommerhuse, med sparsom isolering og måske manglende fugtspærre, skal du være særlig opmærksom ved efterisolering af gulvet. Risikoen for at der opstår fugt i konstruktionen, er stor, og fugt kan efterfølgende udvikle sig til råd og svamp.

Hvis du ikke kender sommerhusets konstruktion i detaljer, skal du søge hjælp hos en fagmand.

Isolering af gulv i forbindelse med gulvvarme

Gulvvarme er superbehageligt, og du får en meget effektiv fordeling af varmen i huset. Langt de fleste nye huse har gulvvarme, men selvom du bor i et ældre hus med almindelige radiatorer, er gulvvarmen alligevel inden for rækkevidde.

Gulvvarme stiller store krav til isoleringen og alle gulve og betondæk, som brækkes op. Kravet til isolering i gulvet er minimum 300 mm. Det betyder, at der skal graves en del jord ud under gulvet, så der bliver plads til isoleringslaget samt til den øvrige konstruktion i beton, træ eller lignende. Denne løsning er den mest omfattende gulvrenovering, men du får også den bedste løsning på lang sigt.

Et godt isoleret gulv med gulvvarme er ikke kun superbehageligt, det vil også øge husets værdi og gøre det langt lettere at sælge, når det engang bliver aktuelt.

FAQ

Hvad koster det at få gulvisolering?

Prisen på gulvisolering kan variere, men det er meget almindeligt at få en pris på 1.300-1.700 pr. kvadratmeter, hvis gulvet skal brækkes op og ny isolering skal ligges, mens et helt nyt terrændæk under din bolig kan koste op mod 3.000 kroner pr. kvadratmeter.

Hvor lang tid tager det at lave gulvisolering?

Alt efter størrelsen på området, du skal have lagt gulvisolering, kan tiden variere, og du skal være klar på, at det kan tage nogle dage. Tal med din gulvlægger om, hvor lang tid det vil tage, inden I går i gang, så du kan planlægge derefter.

Hvad er gulvisolering?

Gulvisolering er flamingo, eller EPS, som sørger for, at varme ikke slipper så let ud af dit hus. Det holder også på kølen om sommeren, så din bolig er behagelig at leve i. Der er regler om isolering, alle byggerier skal overholde, og det kan påvirke salgsprisen, hvis din bolig er ældre.

Hvem skal man kontakte for gulvisolering?

En gulvlægger kan stå for gulvisolering, så du er sikker på, det bliver gjort efter lovkrav og gældende regler. Du bør ansætte en professionel til at isolere dine gulve eller konsultere, hvis du ikke selv har arbejdserfaring med det.

Hvornår skal gulvet isoleres?

Alle gulve skal isoleres, men mængden af isolering kan variere. Ved mindre end 75 mm isolering kan det godt betale sig at efterisolere, da du kan spare penge på at opvarme din bolig og holde sommervarmen lidt væk.

Hvilken gulvisolering er bedst?

Den bedste gulvisolering er af polystyren, som mange også kender som flamingo. Oftest er der dog faktisk tale om det, der kaldes EPS, en forkortelse for ekspanderet polystyren, et produkt, der består af ikke mindre end 98% luft og af den grund er ideelt til gulvisolering.

4 kommentarer til “Isolering af gulv – Priser, regler og andre gode råd”

 1. Hej
  Kan man sprøjte isolere under et trægulv i sommerhus når der ca 40 cm under trægulvet er jord?
  Mvh Tine

  Svar
 2. Men rigtig mange med ældre huse har ikke så let adgang til efterisolering af varmerør under parketgulvet! Jeg bor i et, A-hus fra 1975. Gulvene er, Junckers industrier parket, lignende på lægter som er hæve op på mursten. (traditionelt) Varmerørene er et en strengssystem som ligger op til et 30 cm beton fundament og er utidssvarende isoleret.
  Jeg forestiller mig at der kan blæses granulat ned, ligesom man gør ved hulmursisolering, eller måske den hårde vej, at skære en rende i gulvet med en rundsav, for at efterisolere? Ellers 100 mm stenuld mellem lægterne.

  Mvh
  Anders

  Svar
 3. Kan man isolere under et eksisterende trægulv i et hus fra 1976 ved at sprøjte noget isolering ind? V h Birgitte

  Svar

Skriv en kommentar