Asbest i tag – Her er dine muligheder

Tagplader af eternit er utroligt populære og en af de mest almindelige tagtyper i Danmark. Eternitpladerne er forholdsvis billige i forhold til andre tagtyper. De har en lang levetid og en styrke, der egner sig godt til det danske klima.

Den eneste ulempe ved de ældre eternitplader er, at de indeholder asbest. Har du et tag med asbestplader, så se her, hvordan du skal forholde dig, når taget skal skiftes.

Asbest fjernelse
Udklædningen ser voldsom ud, men den er påkrævet ved lov, når der arbejdes med asbest.

Der ligger virkelig mange kvadratmeter eternittag i Danmark. I 1984 blev det muligt at købe eternitplader uden asbest, men asbesten blev først udfaset helt i 1988. Alle eternitplader der er fremstillet efter 1988, er derfor helt sikkert uden asbest. Plader der er produceret i årene mellem 1984 til 1988 kan både være med og uden asbest, mens plader fra før 1984 altid indeholder asbest.

Hvad er asbest?

Asbest var tidligere almindelig brugt i byggeriet. Og på mange områder er asbest et fantastisk materiale, der desværre også er særdeles sundhedsskadeligt.

Asbest består af små fibre fra forskellige mineraler og skades ikke af udefrakommende påvirkninger. Asbest kan f.eks. ikke brænde, og det smelter først ved temperaturer over 1.150 grader. Asbest påvirkes heller ikke af kulde eller fugt, det tager ikke skade af kemikalier, og det er enormt slidstærkt. Desuden er asbest et forholdsvist billigt materiale at arbejde med.

I starten af 1980’erne blev det almindelig kendt, at asbest er skadeligt for helbredet. Alle de umiddelbare gode egenskaber ved asbest er en af årsagerne til, at asbest er så farligt at indånde.

Da sundhedsrisikoen for alvor gik op for folk i midten af 80’erne, blev der fjernet eternit i mange institutioner, skoler, kontorbygninger og en masse andre steder.

Desværre var der dengang ikke den samme sikkerhed omkring fjernelse af eternit, som der er i dag. Faktisk er der stor sandsynlighed for, at det ville have være mindre skadeligt for miljøet, hvis asbestpladerne var blevet siddende. Så længe der ikke pilles ved asbestpladerne, bliver de skadelige fibre nemlig ikke frigivet fra materialet.

Asbest i tagplader

Alle de gode egenskaber, som asbest besidder, gør materialet til et perfekt byggemateriale. Og tilsat cement får du en meget stærk blanding, der blev brugt til de første eternitplader.

Der er produceret eternitplader i Danmark siden 1927, og da der først for alvor blev sat en stopper for brugen af asbest i 1988, er der produceret virkelig mange asbestholdige plader.

Asbest i en tagplade
Asbestfibre set helt tæt på

I årene efter asbest blev fjernet fra produktionen, var der store problemer med at lave tagplader i eternit, der levede op til den holdbarhed, der var kendt fra asbestpladerne. Faktisk var de nye tagplader så dårlige, at der var utallige bygherrer, der lagde sag an mod eternitfabrikken. Sagen blev ligefrem kaldt en skandale, og førte til, at fabrikken siden lukkede.

Senere kom der dog styr på processen omkring fremstilling af eternitplader uden asbest. Produktet er fuldt ud på højde med de oprindelige plader, og du kan bruge dem uden at være bekymret for helbred og miljø.

Test dit tag for asbest

Hvis du har mistanke om, at dine tagplader indeholder asbest, kan du let selv kontrollere det. Alle tagplader har et påtryk produktionsnummer, som indeholder tal – og i nogle tilfælde også bogstaver.

Hvis det første tal i nummeret er 4 eller 5, så kan du være helt sikker på, at materialet ikke indeholder asbest. Hvis det første tal derimod er 0 eller 1, så er pladen asbestholdig og skal behandles derefter.

Tagplader af eternit har en estimeret levetid på mellem 40 – 60 år. Det betyder, at der stadig findes mange af de gamle asbesttage, som endnu ikke er blevet udskiftet. I de kommende mange år vil der derfor stadig skulle fjernes en masse eternittage, og her gælder det om at være påpasselig, da bøderne for ukorrekt nedtagning og bortskaffelse kan være meget store.

Fjernelse af asbesttag – priser

Når der arbejdes med asbest, er det vigtigt, at der tages de nødvendige forholdsregler. I langt de fleste tilfælde vil det være både lettest og mest forsvarligt at få professionelle håndværkere til at stå for opgaven.

Når du vælger en professionel samarbejdspartner, der har erfaring med asbestsanering, er du sikker på, at arbejdet udføres korrekt. Der er ingen sundhedsrisiko for dig og din familie, og miljøet tager ikke skade efter arbejdet.

Prisen for nedtagning og fjernelse af asbestpladerne er afhængig af flere forskellige elementer. Ting der har betydning for prisen, er bl.a.:

 • Tagets størrelse
 • Typen af tagplader
 • Ejendommens højde

Tagets størrelse er den vigtigste faktor. Antallet af plader, der skal tages ned, og den efterfølgende fjernelse af asbestpladerne har stor betydning for den samlede pris.

Typen af tagplader har ligeledes en betydning. De store bølgeeternitplader er hurtigst at afmontere, mens de små skifereternitplader ofte at meget svære at tage af i ét stykke, og der er mange flere plader pr. kvadratmeter.

Sidst, men ikke mindst kan boligens højde og hældning på taget spille ind. Hvis der skal opsættes et højt stillads om huset, vil det være en meromkostning i projektet.

Sørg altid for at få et fast tilbud på opgaven. På den måde er du sikker på, at du kender udgiften, inden arbejdet påbegyndes.

Må vi give et gratis tilbud? Mange års erfaring med asbest – 100% uforpligtende.

Er der tilskud til nedrivning af asbesttag?

Gennem tiden har der været flere forskellige tilskudsordninger og håndværkerfradrag. Som det ser ud i øjeblikket, er der ikke noget tilskud til fjernelse af asbesttage.

Hvis du derimod energirenoverer samtidig, kan du opnå tilskud. De fleste vælger at lægge mere isolering i loftrummet, når tagpladerne alligevel er taget af, hvilket kan udløse et tilskud.

Husk, at du skal søge om tilskuddet til energirenovering, inden du begynder på projektet.

Kan du bruge et asbesttag som undertag?

Du må gerne bruge dit gamle asbesttag som undertag for et nyt tag. Det kan der ovenikøbet både være fornuft og økonomi i, men der er også ulemper.

Fordelen ved at bruge asbesttaget som undertag er bl.a., at du sparer hele den besværlige proces med at afmontere og bortskaffe asbestpladerne. En anden fordel er, at du slipper for, at taget står åbent under byggeprocessen. På den måde behøver du ikke frygte regn og blæsevejr.

Ulemperne ved at lade taget ligge er, at det nye tag skal kunne monteres, uden der bliver boret eller skåret i asbestpladerne, men det kan dog sagtens lade sig gøre. En anden ulempe er, at du har begrænsede valgmuligheder i tagtype. Den eksisterende tagkonstruktion skal nemlig kunne bære både det gamle og det nye tag på samme tid.

En sidste ting, der skal overvejes, er fremtiden for asbesttage. Som det er nu, er det tilladt at lade det gamle asbesttag bliver liggende, så længe det ikke udgør en miljørisiko. Denne lov kan blive ændret med tiden, så du bliver tvunget til at fjerne gammel asbest.

Du skal derfor grundigt overveje, hvilken løsning du ender med at vælge.

Asbest tag – regler og lovgivning

Vi har allerede været lidt inde på reglerne omkring asbest i Danmark. Hvis du overvejer at stå for asbestsaneringen selv, skal du gøre dig bekendt med lovgivningen på området.

Det bedste sted at søge råd og vejledning er på arbejdstilsynets hjemmeside, hvor reglerne er forklaret meget grundigt.

Det er en god idé at spørge i din kommune, om der er særlige krav, der skal overholdes, inden du påbegynder arbejdet med at skifte tagpladerne. Under alle omstændigheder skal du huske at anmelde asbestsaneringen senest 14 dage før arbejdets påbegyndelse. Hvis du vælger at få fagfolk til at udføre opgaven, kan I aftale, at firmaet bag renoveringen sørger for anmeldelse hos kommunen.

Skal vi stå for anmeldelsen og håndteringen af asbesten? Få et tilbud – 100% uforpligtende.

Må du selv fjerne et asbesttag?

Du må gerne sørge for fjernelsen af dit asbesttag på egen hånd, blot reglerne overholdes.

Hver enkelt plade skal forsigtigt skrues af og bæres ned at taget i hel tilstand. Du må ikke smide pladerne ned, så de går i stykker, og du må ikke skære i pladerne. Hvis tagpladerne ikke kan fjernes, uden de skal skæres i stykker, bør du overlade arbejdet til fagfolk, der er vant til at arbejde med asbest.

I mange tilfælde vil de gamle plader være meget porøse, og det vil være umuligt at fjerne dem i hel tilstand. Du skal iføre dig en særlig beskyttelsesdragt samt maske og handsker under arbejdet, alle knækkede plader skal fugtes hvor de er knækket, og de skal straks lægges i forseglede poser.

Alt materiale der falder i tagrenden, skal forsigtigt renses op og ligeledes lægges i lukkede poser.

Må du selv kører asbest på genbrugspladsen?

Asbest er betegnet som farligt affald, og derfor er der helt særlige regler omkring bortskaffelsen. Som privatperson er der begrænsninger på, hvor mange asbestplader du må aflevere på genbrugspladsen om dagen eller om ugen.

Spørg altid på pladsen, hvor mange plader du må aflevere, og om der er særlige regler for indpakningen af pladerne. Nogle steder kan genbrugspladsen eller kommunen henvise til særlige miljøcentre, hvor du kan aflevere dine asbestplader.

Hvad koster det at komme af med asbesten?

Bortskaffelsen af gamle, asbestholdige plader kan være forbundet med en udgift. Hvis du selv afleverer nogle få plader ad gangen på de genbrugspladser, der tillader det, er det gratis.

Hvis du skal af med en større mængde plader, skal du huske af spørge miljøcenteret, om det er forbundet med en udgift.

FAQ

Hvor farlig er asbest?

Så længe asbesten er uskadt og ligger i dit tag, er den ikke farlig. Faren opstår, når asbesten går i stykker og dermed sender fibre ud i luften. Fibrene er meget skadelige for lungerne og kan forårsage cancer. Derfor skal du beskytte dig, når du arbejder med asbest.

Kan jeg selv fjerne et tag med asbest?

Ja, det kan du. Der er en del regler, der skal overholdes, og du kan få svært ved at komme af med dine tagplader, da genbrugspladserne har grænser for, hvor meget asbest, du må aflevere. Men med tålmodighed og sikkerhedsudstyr kan du godt selv skaffe dig af med dine asbestholdige tagplader. Husk dog at anmelde dit nedrivningsarbejde til arbejdstilsynet.

Hvordan beskytter man sig selv når man arbejder med asbest?

Du skal have et åndedrætsværn på, så asbestfibrene ikke når dine lunger. Åndedrætsværnet skal være klassificeret som P3. Det kan du læse meget mere om på arbejdstilsynets hjemmeside.

Må man rense sine asbestholdige tagplader for mos med en højtryksrenser?

Nej, det må du ikke, for det spreder asbestfibrene til omgivelserne. Har du et asbesttag, der skal renses, må du gøre det med vand og en blød børste og en masse tålmodighed.

12 kommentarer til “Asbest i tag – Her er dine muligheder”

 1. Hej
  Vi skal have bortskaffet, måske nedtaget asbesttag/plader, standart størrelse, fra vores sommerhus. Huset er på 56m2 og taget er ca. 45 grader.
  Vi vil gerne høre hvad det vil koste?
  Sommerhuset ligger i Storvorde/Dokkedal ved Ålborg

  Med venlig hilsen
  Jens Bækdal

  Svar
 2. Er det nødvendigt/risikabelt at opholde sig i huset mens asbesttaget fjernes? Og hvis ja, skal huset rengøres efter bortskaffelsen?

  Mvh Bolette

  Svar
 3. Hej jeg har nogle store tagplade ligene plader der har stået gravet ned om en mink hal der er ikke nummer i dem
  Kan de køres på genbrug eller er der aspest i dem

  Svar
  • Hej Nils,

   Det er svært for mig at svare på. Tag evt. en plade med ud til din lokale affaldsterminal og forhør dig hos dem.

   Svar
 4. Vores asbesttag er blæst i stykker under en storm. Der ligger nogle tagstykker i haven og rundt omkring på grunden. Er det farligt at opholde sig i haven/udenfor? Er der større risiko for noget farligt jo længere stykkerne ligger?

  Svar
 5. Naboen har i efteråret højtryksspulet deres tag som indeholder asbest. Det er nu sådan, at næsten al den sorte belægning er væk. Vores hus ligger ca 15 m fra naboen, jeg har jeg lige rengjort vores facade, der sad en del sort snavs på. Har jeg grund til bekymring pga asbest?

  Svar
  • Asbest, er små fibre, som kan indåndes og spredes gennem luften. Hvis asbestfibrene lades være, er det som sådan ikke et problem. Men ved højtryksspuling, er der risiko for, at naboen kan have løsnet en del af disse fibre, som nok har haft mulighed for at flyve lidt vidt omkring.

   Naboen må forresten ikke selv højtrykspule sit tag. Det skal gøres af professionelle med det rette værktøj til håndtering af stoffet. Man må hverken selv højtryksspule, rense med en hård kost eller andre hårde materialer, som kan kradse asbestfibrene løse.

   Om du bør være bekymret er jo så sagen. Altså, det kommer vel an på så meget. Men prøv at få fat i et firma, der kan miljøscreene din bolig, det er kun dem, der kan give dig et svar på netop dét.

   Svar
 6. Hvis der foretages tagrensning af en professionel, hvorved taget er blevet spulet, med en af arbejdstilsynet godkendt maskine med vandopsamling, men der alligevel er kommet en masse slam rundt i haven, i udestuen og på loftet, – bør det så testes for asbestfibre, – og af hvem?

  Svar

Skriv en kommentar