Betingelser

GENERELLE BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDE

Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af www.HusPlusHave.dk og det tilhørende forum (herefter “HPH”) ejet af Bødkeriet A/S (herefter “BØ”). HVIS DE IKKE KAN ANERKENDE DISSE BETINGELSER, BEDES DE FORLADE SIDEN.

1. Rettigheder til hjemmesiden

1.1 Navne og varemærkerettigheder

1.1.1 Alle artikler på hjemmesiden tilhører HPH og må kun anvendes efter forudgående skriftlig tilladelse fra BØ.

1.1.2 Hjemmesidens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder og lydfiler tilhører enten BØ eller BØs samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.

1.2 Kopiering, spredning og downloading

1.2.1 Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af hjemmesiden eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på hjemmesiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

1.2.2 Downloading og anden digital kopiering af hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med BØ.

1.2.3 Det er ikke tilladt at kopiere hjemmesidens indhold.

2. Ansvarsfraskrivelse

2.1 Information på hjemmesiden m.v.

2.1.1 Information på denne hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. BØ er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne produkter.

2.1.2 Ved kommunikation mellem BØ og brugerne uden brug af digitale signaturer, er BØ uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil.

2.2 Links

2.2.1 Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden noget ansvar for BØ for indholdet af den side, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar

2.3.1 BØ kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af denne hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

3. Bidrag fra brugere

3.1 Kommunikation med brugerne

3.1.1 Alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages fra brugerne via hjemmesiden vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt, og berettiger ikke afsenderen til royalties. BØ kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf.

3.1.2 BØ har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

4. Personoplysninger

4.1 Behandling af data

4.1.1 BØs behandling af data sker under iagttagelse af persondataloven. Brugere kan kontakte BØ, såfremt de ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dem, eller hvis brugerne ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret.

4.2 Markedsføring

4.2.1 BØ behandler alle modtagne oplysninger om brugerne fortroligt og videregiver i intet tilfælde sådanne oplysninger til tredjemand. BØ benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre brugeren har accepteret dette.

5. Cookies

5.1 Brug af cookies på hjemmesiden

5.1.1 På hjemmesiden gøres der brug af “cookies”, hvilket bl.a. gør det muligt for BØ at se hvilke dele af hjemmesiden, brugerens browser tidligere har besøgt. Cookies er små tekstfiler, der sendes fra hjemmesidens server til brugerens browser og automatisk sendes retur, når browseren er inde på hjemmesiden.

5.1.2 BØ behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer.

5.1.3 DoubleClick DART cookies – Vi gør også brug af DART cokkies for at levere reklamer gennem Googls DoubleClick. Dette betyder, at der placeres en cookie på din computer når du browser internettet og besøger en hjemmeside der benytter DoubleClick reklamer (inklusiv nogle Adsense reklamer). De pågældende cookies bliver brugt til at vise målrettede reklamer der matcher dine interesser (“interest based targeting”). Reklamerne vil blive vist baseret på din tidligere browsing historik (hvis du eksempelvis har besøgt en hjemmeside omkring hoteller i Las Vegas, så kan du komme til at se reklamer for Las Vegas hoteller når du besøger en ikke relateret hjemmeside omkring eksempelvis hockey). DART bruger “non personally identifiable information”. Der bliver IKKE tracket personlig information om dig, så som navn, e-mail adresse, fysisk adresse, telefonnummer, personnummer, bankkontonummer eller kreditkortnummer. Du kan til enhver tid framelde dig denne reklamevisning på alle hjemmesider ved at besøge http://www.google.com/privacy/ads/

Du kan vælge at slukke eller forbyde brug af cookies eller tredjeparts cookies i dine browser indstillinger eller ved at ændre i præferencer i programmer som eksempelvis Norton Internet Security. Dette kan dog betyde, at du kan have problemer med at interagerer med vores og andre hjemmesider. Det kan også betyde, at du kan få problemer med at logge ind i programmer, fora og andre online konti du måtte have.

At slette cookies betyder ikke, at du er permanent afmeldt et reklameprogram. Medmindre du forbyder cookies, så vil du næste gang du besøger en side der viser reklamer, få placeret en ny cookie på din computer.

5.1.4 Jf. Google Analytics Terms of Service (punkt 7) indsamles der anonym datatrafik.

5.1.5 Cookies vil blive slettet automatisk efter et varierende antal måneder. De bliver dog fornyet hver gang du besøger hjemmesiden. Ønsker du at slette eller udelukke cookies, kan du læse en vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

6. Andet

6.1 Brugernavn og password

6.1.1 Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og password fortroligt og må således ikke udlevere det til andre.

6.1.2 Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til hjemmesiden uden et lovligt brugernavn og password.

6.1.3. Du indvilliger i ikke at indsende nogen form for fornærmende, uanstændigt, vulgært, bagtalende, hadefuldt, truende eller sexuelt orienteret materiale eller indsende andet materiale, som er i strid med lovgivningen. Gør du dette, kan dette medføre, at du øjeblikkeligt og permanent bliver udelukket, med meddelelse herom til din Internet udbyder, hvis det vurderes påkrævet af os. IP-adresserne for alle indlæg og kommentarer logges for at give mulighed for at håndhæve disse betingelser. Du indvilliger i at HPH har ret til at fjerne, ændre, flytte eller låse ethvert emne til enhver tid, såfremt vi finder dette passende. Som bruger indvilliger du i at al information du har skrevet, bliver lagret i en database.

6.2 Ændring af betingelser

6.2.1 BØ har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. BØ forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på hjemmesiden, samt at nedlægge hjemmesiden.

6.3 Ugyldighed

6.3.1 Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

6.4 Indtægter – Reklamer og affiliate

6.4.1 Reklamer der bliver vist på hjemmesiden kan generere en indtægt til BØ i tilfælde af at brugeren udfører den af annoncøren ønskede handling. Det kan være tale om at brugeren klikker på en reklame eller at brugeren køber et produkt hos annoncøren efter at have klikket på et link et sted på HPH. De genererede indtægter gør, at hjemmesidens artikler kan stilles gratis til rådighed for læserne.

6.4.2 Hvis der er indgået aftaler med en annoncør omkring kommission hvis en bruger køber et produkt gennem et link på HPH, så vil denne aftale ikke have indflydelse på ærligheden eller rigtigheden af de oplysninger der står i den pågældende artikel. BØ går meget op i, at alt der læses på hjemmesiden er ærlig snak og hvis et produkt er dårligt, så bliver det sagt uanset hvad der kan tjenes ved at henvise kunder til annoncøren.

7. Konkurrencer

7.1 Konkurrence

7.1.1 Ved at tilmelde sig nyhedsbrevet på HPH, deltager man fx automatisk i konkurrencen om et gavekort til Bauhaus på 2.000 DKK. Det er vigtigt at man stadig er tilmeldt nyhedsbrevet når udtrækningen finder sted, da BØ ellers ikke har nogen mulighed for udtrække e-mailen. Afmelder man sig nyhedsbrevet inden udtrækning er e-mailen ikke længere registreret og kan derfor ikke indgå. Vinderen vil få direkte besked via e-mail og herefter vil der blive aftalt nærmere omkring levering af præmien. BØ betaler afgiften i forbindelse med udlodningen af præmien så det skal du som vinder ikke tænke nærmere over. Der vil finde en udtrækning sted for hver gang der er kommet ti tusind nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. BØ vil forsøge at kontakte vinderen via e-mail over en periode på 4 uger. Melder vinderen ikke tilbage, vil der blive udtrukket en ny vinder fra puljen. Den første udtrukne vil ikke have ret til sin præmie efter de 4 uger.

Medarbejdere og deres familier kan ikke deltage i konkurrencen.