Radiator, der larmer – hvad er dine muligheder?

Du kender problemet – der er helt stille i huset, og det eneste du kan høre, er en banken eller susen i radiatoren. En radiator der larmer, kan være ret irriterende, når du ser tv eller prøver at falde i søvn.

Hvis radiatoren pludselig begynder at larme eller larmer mere end almindeligt, er det tegn på, at der er noget galt, og du bør få kigget på problemet hurtigst muligt.

radiator larmer

Selvom det kan lyde ret voldsomt, når det banker i rør og radiator, behøver der ikke være noget alvorligt galt med dit centralvarmeanlæg.

I første omgang gælder det om at finde ud af, hvor larmen stammer fra, og dernæst er der nogle enkle ting, du selv kan prøve, inden du tilkalder professionel hjælp. Ofte kan du selv klare opgaven på ganske kort tid.

Hvorfor larmer min radiator?

Der kan være flere forskellige årsager til, at det larmer og banker i radiatoren. Her er nogle af de mest almindelige grunde til larmen:

  • Der er luft i rør og radiator
  • Cirkulationspumpen er skruet for højt op
  • Defekt cirkulationspumpe eller utæthed i anlægget
  • Radiatorventilen er vendt forkert
  • Ventilnål i termostaten sidder fast

Har du gennemgået alle disse årsager uden held, bør du tilkalde en VVS-montør. 

Få et gratis tilbud på gennemgang af dine radiatorer af en erfaren VVS’er
– 100% uforpligtende.

Dækker hele DK

Det mest almindelige problem med en larmende radiator er, at der er luft i radiatoren. Luften gør det svært for vandet at cirkulere rundt i radiatoren, og det kan give nogle irriterende susende og klukkende lyde. Luft i varmesystemet opstår, hvis vandet har været tappet af anlægget, og der ikke er blevet luftet godt nok ud i forbindelse med, at der igen er fyldt vand på kedlen. Læs videre, og se afsnittet om, hvordan du let selv kan lufte radiatoren ud.

En anden årsag til susen og støj i radiatoren kan være, at cirkulationspumpen er skruet for højt op. Prøv at sætte pumpen på en lavere indstilling, og test, om det løser problemet.

Hvis det ikke hjælper at skrue ned for pumpen, kan det være cirkulationspumpen, der er defekt. Der kan også være tale om en utæthed et sted i anlægget. I disse tilfælde er du nødt til at tilkalde professionel hjælp, så problemet kan lokaliseres og udbedres.

Hvis støjen, der kommer fra radiatoren, er bankelyde i stedet for susen, så kan problemet skyldes radiatorventilen. En radiatorventil skal vende rigtigt for at fungere korrekt. Det angives med en lille pil på ventilen, hvad vej den skal vende. Hvis ventilen er monteret omvendt, vil det kunne give bankelyde i radiatoren. Her er der ikke andet at gøre end at vende ventilen om eller få fat i en ventil, der passer.

Endelig kan problemet også skyldes, at ventilnålen har sat sig fast. I disse tilfælde vil du også opleve, at du vil have svært ved at få varme på radiatoren. I mange tilfælde kan du selv løse problemet med en træg ventilnål. Det kommet vi til om lidt. Først skal vi se på, hvordan du lufter en radiator ud.

Sådan lufter du radiatoren ud

Heldigvis behøver du hverken være blikkenslager eller have specielt meget håndværksmæssig erfaring for at lufte en radiator ud. Det er den mest oplagte fejlkilde til sus i radiatoren og derfor det sted, du altid bør starte.

Hvis der er meget luft i systemet, kan det være svært at få god varme på radiatoren. Du vil også kunne opleve, at radiatoren kan være mere kold eller varm forskellige steder på overfladen.

På radiatoren sidder der en lille luftskrue, og det er den, du skal løsne for at få luften ud af radiatoren. Det eneste du skal bruge, er en gammel klud eller et viskestykke og så en tang til at løsne luftskruen.

radiator luftskrue

  1. Start med at slukke for anlæggets fyr og cirkulationspumpe. Nogle anlæg har flere pumper, og de skal alle slukkes, inden du går i gang. I boliger med fjernvarme skal du lukke for varmen til varmeveksleren.
  2. Radiatorens termostat skal skrues helt op, så vandet kan løbe frit igennem.
  3. Nu skal du langsomt løsne luftskruen, mens du holder kluden under skruen. Vandet der kommer ud, kan være meget beskidt, så pas på, det ikke sprøjter på tapet og tæpper.
  4. Når skruen er løs, begynder luften at sive ud. Når alt luften er ude, kommer vandet, og så kan du lukke luftskruen igen. Hvis der ikke kommer vand ud, mangler der vand på anlægget. Fyld vand på, og start udluftningen igen.

Nu er radiatoren udluftet, og du skulle meget gerne opleve, at larmen er ophørt.

Hvis du bor i lejlighed, og ikke har adgang til varmeanlæg og pumper, kan du godt lufte radiatoren ud alligevel. Hvis det ikke hjælper, skal du have fat på varmemesteren.

Hvis du har et tilbagevendende problem med luft i radiatoren, er der sandsynligvis en defekt et sted i anlægget. Det kan bl.a. tyde på, at der er problemer med ekspansionsbeholderen.

Tjek ventilnålen i termostaten

Hvis ventilnålen i termostaten sidder fast, vil du kunne opleve støj og manglende varme på radiatoren.

Skru termostaten af med en unbrakonøgle. På nyere modeller kan termostaten afmonteres uden brug af værktøj. Når termostaten er afmonteret, kommer den lille ventilnål til syne.

Tryk forsigtigt ventilnålen ind nogle gange, så eventuelt snavs eller kalk løsnes. Som regel er 8-10 gange nok. Brug evt. en tang, hvis ventilnålen sidder meget fast, men pas på den ikke bukkes, og undgå at trække i nålen. Når ventilnålen igen kan trykkes ind uden modstand, kan du montere termostaten igen.

Få et gratis tilbud på gennemgang af dine radiatorer af en erfaren VVS’er
– 100% uforpligtende.

Dækker hele DK

Varmerør kan også larme

Det er ikke kun radiatorerne, der kan larme. Varmerørene kan også være årsag til, at der kommer støj fra varmeanlægget.

Nogle gas- og oliefyr sender med mellemrum små mængder varmt vand rundt, hvilket får rørene til at arbejde mere. Hvis du kan opnå et mere kontinuerligt gennemløb af varmt vand, vil du kunne nedsætte problemet betragteligt.

Når det varme vand løber igennem rørene, bliver rørene varmet op, og metallet begynder at udvide sig. Når der skrues ned for varmen, afkøles rørene, og de begynder at trække sig sammen igen. Skiftevis udvidelse og sammentrækning vil give lyde fra rørene.

Hvis der er vibrationer i varmerørene, vil de kunne larme, hvis de ligger for tæt på væg, gulv, paneler eller lignende. Det kan som regel let afhjælpes ved at gøre de synlige rør bedre fast. Hvis lydene kommer fra skjulte rør, f.eks. under gulvet, kan det blive nødvendigt at brække gulvet op, hvis rørene skal gøres fast, eller der skal skabes mere plads om rørene.

Hvis det stadig larmer i rørene?

Hvis du har prøvet disse løsningsforslag, og radiator eller rør stadig larmer, så tyder det på, at der er en fejl eller måske en utæthed et eller andet sted på anlægget.

Hvis husets varmesystem er meget gammelt, kan det blive nødvendigt at skifte rør og radiatorer for at komme larmen fra radiatorerne til livs.

Her skal du hente professionel hjælp, ved at kontakte en VVS-montør. Montøren vil kunne give dig den nødvendige vejledning og råd til, hvordan problemet bedst kan løses.

FAQ

Er det lige meget hvilke radiatorer, jeg udlufter først?

Nej, det er ikke lige meget, hvilken rækkefølge, du lufter radiatorerne ud. Du bør starte med de nederste først og bevæge dig opad. Hvis du gør det omvendt, risikerer du ikke at få den luft ud, der sidder i de laveste radiatorer. Bor du i et toetages hus skal du altså starte i stueetagen.

Hvilken slags vand skal jeg fylde på mine radiatorer?

Du skal såmænd bare fylde helt almindeligt postevand på radiatorerne. Men da der er ilt i vandet, skal du ikke gøre det for ofte, da det øger risikoen for korrosion inde i radiatorerne. Ilten forsvinder i løbet af et par uger og vandet kaldes derefter ”dødt vand”.

Hvad er en ekspansionsbeholder?

Ekspansionsbeholderen er en varmebeholder, der er indrettet til at rumme den udvidelse af vandet, der opstår, når vandet varmes op. Uden den ville vandet ikke kunne være i systemet, men blive presset ud. Det er altså vigtigt, at den fungerer, som den skal.

Hvordan slukker jeg for min cirkulationspumpe?

Cirkulationspumpen er sat til strøm, så det er meget enkelt at slukke for den. Du skal bare følge ledningen til du finder kontakten og så slukke på den.

Skriv en kommentar