Jordvarmeanlæg – den ultimative guide

Et jordvarmeanlæg giver varmt vand i radiatorne og i hanerne billigt. Har du et relativt nyt hus, der er godt isoleret og en stor have, er det en særdeles god idé at invester i et jordvarmeanlæg.

jordvarmeanlaeg installation
Illustration på hvordan et jordvarmeanlæg evt. kan installeres

Selv om jordvarmeanlægget koster minimum 100.000 kr., tjener du det ind igen på ca. 10 år, og derefter har du meget billig varme i resten af jordvarmeanlæggets levetid. Selve pumpen har en levetid på op til 20 år, og slangerne meget længere – nogle mener op til 100 år.

Vil du have en energirådgiver ud og vurdere hvad du kan spare, og om et jordvarmeanlæg er en mulighed i jeres hus, så kan vi hjælpe – Og det er naturligvis gratis.

Få energirådgivning og et uforpligtende tilbud på et jordvarmeanlæg – 100% gratis

Hvordan virker et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg udnytter jordens passive varme, og består af en jordvarmepumpe og slanger, der nedgraves i jorden. Slangerne indeholder frostvæske, der opvarmes af jorden, hvorefter frostvæsken afgiver varmen til pumpen, der fordeler den i huset.

Jorden bliver opvarmet af solen fra slutningen af vinteren gennem hele sommerhalvåret. Selvom jorden kun er 5-7 grader varm, er frostvæsken endnu koldere, og kan derfor trække varmen ud af jorden.

Slangerne skal graves ned i haven, og du har brug for et stort areal. Som en tommelfingerregel har du brug for ca. dobbelt så meget plads i haven, som det areal, der skal opvarmes. Har du 130 kvadratmeter, skal du bruge minimum 260 kvadratmeter i haven.

Slangerne graves ned i ca. en meters dybde med 1,5 meter imellem slangerne, hvorefter de testes og fyldes med frostvæske. Slangerne dækkes til med jord, og du kan plante græs oven på jorden. Du må dog ikke lægge andet oven på jorden, da solen afgiver mest varme til jorden, hvis den kan opvarme den uhindret. Så du kan f.eks. ikke lægge dem under en terrasse.

Det anslås at slangerne kan holde 50-100 år, selv om det ikke er blevet testet endnu. Selve jordvarmepumpen har en levetid på 14-20 året.

Jordvarmeanlæg pris – hvad kan du spare?

Du skal helst have et relativt nyt hus, der er godt isolereret, for at spare penge på jordvarme. Der er mange mennesker, der er blevet skuffede over, at huset ikke bliver varmt nok, hvis de bor i et gammelt hus.

Det er meget billigere at anlægge jordvarme i et nyt hus, da en etableret have ikke skal graves op. Dog er det stadigvæk en god investering, da du sparer mange penge på lang sigt.

Har du fjernvarme, kan det ikke betale sig at få installeret jordvarme, da det i forvejen er så billigt.

Hvis vi ser bort fra fjernvarme, er jordvarme den billigste måde at få varmt vand til opvarmning og daglig brug. Driften af et jordvarmeanlæg koster kun ca. 30 %, af hvad det koster at opvarme et hus med elvarme, og kun ca. 40 % af, hvad det koster at opvarmet et hus med oliefyr.

Tages der udgangspunkt i et 180 m2 hus, der bruger 1500 L olie i et oliefyr, koster det:

 • Ca. 19.763 kr. årligt at opvarme huset med el-varme
 • Ca. 16.500 kr. årligt at opvarme huset med oliefyr
 • Ca. 7.451 kr. årligt at opvarme huset med jordvarme

Du kommer selvfølgelig ikke uden om installationen af jordvarme. En jordvarmepumpe koster ca. 70.000 kr. inkl. moms, 200 m jordslanger og væske til jordslangerne. Dertil kommer nedgravningen af slangerne, og det ender typisk i en pris på 80-90.000 kr. alt i alt at få installeret et nyt jordvarmeanlæg.

Du kan spare 85.000 kr. eller mere ved at installere jordvarme

Da du sparer ca. 9.000 kr. om året på varmeregningen i forhold til et oliefyr, bliver denne udgift tjent ind efter ca. 10 år. Efter de 10 år er varmeregningen kun en tredjedel af, hvad den er, hvis du har oliefyr eller el-varme, så der sparer du virkelig mange penge.

Varmepumper holder sandsynligvis 14-20 år, så hvis vi antager, at den gennemsnitligt holder 17 år, har du en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 13.300 kr., hvor udgiften til varmepumpe og drift er inkluderet.

Et oliefyr koster minimum 30.000, så med en årlig udgift på 16.500 kr. og et nyt oliefyr, får du en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 18.300 kr.

På 17 år, sparer du derfor gennemsnitligt 5.000 kr. årligt ved at vælge installation af jordvarme i stedet for et nyt oliefyr. Det er 85.000 kr. på 17 år! Mange kan spare endnu mere.

Få energirådgivning og et uforpligtende tilbud på et jordvarmeanlæg – 100% gratis

Hvem bør ikke få installeret jordvarme?

Der er dog visse undtagelser:

   • Hvis du har fjernvarme
   • Hvis du har et gammelt hus, der er dårlig isoleret
   • Hvis din have er meget lille

Fjernvarme er den billigste måde at opvarme dit hus på, så det vil ikke kunne betale sig at få indlagt et jordvarmeanlæg, da det typisk koster 100.000 kr. at få det installeret. Det er især pumpen, der er en stor investering på ca. 60-70.000 kr. Du kan se priser på Vølund Jordpumper på Grandt’s Køletekniks hjemmeside eller på Queen Jordpumper på Ulbjerg Smedie hjemmeside her.

Er dit hus dårligt isoleret, vil det være meget svært at opvarme dit hus ordentligt med jordvarme. Der er flere eksempler på, at folk er blevet meget skuffede efter at have installeret jordvarme i et gammelt hus. Et oliefyr opvarmer lettere vandet til høje temperaturer, når det er en meget lang og kold vinter, hvor jorden bliver meget kold.

Er din have for lille, er der slet ikke plads til slangerne, da de tager en del plads, og så må du overveje andre former for miljøvenlig energi.

Er du i tvivl om hvorvidt jordvarme er den bedste løsning for dig, så kontakt en energirådgiver, som kan gennemgå dit hus og mulighederne sammen med dig.

Hvordan får du jordvarme?

Du kan starte med at kontakte en energirådgiver, for at få dem til at vurdere om jordvarme er noget for dig. De besøger dit hus og din grund, og kan se om det er egnet til jordvarme, eller om en anden energiform ville være bedre.

Anbefaler energirådgiveren, at du installerer gulvvarme, kan du tage kontakt til installatør, der kan anlægge slangerne og installere varmepumpen for dig. Installatøren kan udregne præcis, hvor mange meter slanger, som er optimalt for at opvarme dit hus. Det er en god idé at få et tilbud fra flere firmaer, for at se hvilket, der er billigst, og hvad tilbuddene dækker.

Du kan læse meget mere om gulvvarme her.

Det kan ofte være nødvendigt, at få jordvarmepumpen justeret i månederne efter installationen, og det kan være en god idé at tilbuddet indeholder disse besøg. Du kan også spørge forhandlerne efter referencer, så du kan finde ud af, om andre kunder har været glade for firmaet.

Hvem kan installere et jordvarmeanlæg?

Det er kun en autoriseret kølemontør, der er godkendt til at arbejde med varmepumper, som må installere dit jordvarmeanlæg – Du må ikke selv installere dit anlæg.

Det vil typisk tage omkring 2-4 dage at få monteret og installeret et jordvarmeanlæg fra start til slut. Først skal slangerne graves ned i jorden, derefter skal de føres hen til huset og monteres på varmepumpen.

Der er flere praktiske ting, der går forud installationen af et jordvarmeanlæg. Du skal ansøge kommunen om godkendelse af installationen, men det kan ofte gøres digitalt, hvis du går ind på din kommunes hjemmeside.

Kommunen skal blot sikre at jordvarmeanlægget ikke anlægges i nærheden af drikkevand. Anlægget kan ofte installeres på 3 dage, og har så en indkøringsperiode på 2-4 uger, hvorefter det skal justeres.

Jordvarmeanlægget skal have et årligt eftersyn af en godkendt fagmand, men ellers er der ingen udgifter til vedligeholdelse.

Varmepumper til jordvarmeanlæg

I dag er varmepumperne til jordvarmeanlæg meget mere avancerede end for blot 5-10 år siden. Tilbage i tiden kunne man vælge imellem forskellige typer, som enten var behovsstyrede eller “almindelig”.

En almindelig varmepumpe standser og stopper flere gange i timen. Den opvarmer f.eks. vandet til 50 grader, og holder så pause indtil vandet når 40 grader, hvorefter den starter igen.

En behovstyret varmepumpe, holder den en konstant temperatur på 45 grader, og det meste af året kører den konstant uden at stoppe og standse hele tiden. Dette er i dag normen, da det sparer er væsentligt billigere i strøm.

Det sparer elektricitet på 4 måder:

 1. Reduktion af antal gange, som varmepumpen skal starte, sparer 3 % energi.
 2. At varmepumpen ikke skal opvarme vandet til en høj unødvendig temperatur, sparer typisk 10 %.
 3. Det sparer ca. 4 % af energien, at jordslangerne har længere tid før væsken skal afleveres til varmepumpen.
 4. Varmepumpens kondensator og fordamper bliver mindre belastede, og det sparer ca. 3 % af energiforbruget.

Det giver alt i alt en besparelse på el-regningen på ca. 20 %. For et hus på 180 m2 koster det en gennemsnitlig familie ca. 8.000 i udgifter til elektricitet til at drive varmepumpen. Du kan derfor spare ca. 1600 kr. om året på din el-regning ved at vælge en behovsstyret varmepumpe, hvis du i dag har en “gammel” løsning.

Jordvarmeanlæg og solceller

Hvis du i dag allerede har solceller installeret på dit hus, så bliver en investering i jordvarmeanlæg endnu mere interessant. Solceller vil kunne dække en stor del af el-udgifterne til jordvarmeanlægget og derved gøre energibesparelsen endnu bedre.

Kombinationen af solceller og et jordvarmeanlæg kaldes for et hybridanlæg og er i teorien et 100% selvforsynende anlæg. Der kan dog være tidspunkter i den mørkere vinterperioder, hvor solcellerne muligvis ikke kan give tilstrækkeligt strøm til anlægget.

Jordvarmeanlæggets årsvirkningsgrad

Når du vælger jordvarmeanlæg er det afgørende, at du får det anlæg, som giver dig den største besparelse på energiforbruget – og dermed på elregningen. For det eneste energi jordvarmeanlægget kræver, er el til at drive varmepumpen.

Virkningsgrad og varme
Det er vigtigt at undersøge virkningsgraden hvis du overvejer at skifte til jordvarme.

Det handler derfor – som altid – om at få mest ud af pengene. Jordvarmeanlægget skal helst producere så meget energi som muligt ved hjælp af så lidt energi som muligt.

Det er her, du som kunde skal være opmærksom på, hvilket jordvarmeanlæg du vælger. I forbindelse med valg af jordvarmeanlæg er det derfor vigtigt at holde sig to ting for øje.

For det første skal du se nærmere på jordvarmeanlæggets virkningsgrad. Virkningsgraden er et udtryk for, hvor meget energi jordvarmeanlægget producerer i forhold til, hvor meget energi der bruges til at drive anlægget. Det er vigtigt at vurdere jordvarmeanlægget ud fra årsvirkningsgraden, hvor både sommer og vinter er medtaget.

De fleste jordvarmeanlæg beregner virkningen ud fra en gennemsnitlig forårsdag i april – men det er ikke meget sigende for en dejlig sommerdag i juli eller en hård frost og snedækket dag i januar.

For det andet skal du tænke på det varme vand. Et jordvarmeanlæg skaffer også varmt vand til boligen. Jordvarmeanlægget bruger ca. 20% af sin energi på varmt vand. Derfor skal anlægget indstilles, så det kun laver det varme vand, der er brug for.

Vandet i en varmtvandsbeholder skal være mellem 55 og 60° – ellers opstår der risiko for farlige bakterier med sygdom til følge. Men det er ikke nødvendigt at have temperaturen højere end 60°. For hver grad temperaturen hæves unødvendigt, sænkes jordvarmeanlæggets virkningsgrad betragteligt.

Hvis du samtidigt tager højde for jordvarmeanlæggets virkningsgrad, og sørger for at det varme vand ikke er varmere end nødvendigt, så har du gode muligheder for at bringe energiregningen yderligere ned.

Jordvarme er en investering til fremtiden

Selvom et jordvarmeanlæg umiddelbart er en stor investering, er der mange gode grund til at bruge jordvarme som opvarmningsform:

 • Du bliver mere uafhængig af oliepriser, da du skal bruge et minimum af elektricitet for at drive jordvarmeanlægget. Det anslås, at priserne fortsat vil stige de næste mange år.
 • Det er en utrolig miljøvenlig opvarmningsform, da du ikke brænder fossile brændstoffer af, og du mindsker dit CO2-udslip i høj grad.
 • Du sparer mange penge set over 20 år. Mange familier kan spare ca. 100.000 kr. på 20 år.

Der er således mange gode grunde, til at få gravet slanger ned i haven, så du kan begynde at udnytte den gratis jordvarme, der findes i din have. Med en god jordvarmepumpe, kan du spare rigtig mange penge i de næste mange år.

Hvorfor er jordvarme godt for miljøet?

Jordvarmeanlægget bruger jordens varme til at opvarme vand, der bruges til gulvvarme, radiatorer og det varme vand i hanerne.

Solens stråler opvarmer jorden i sommerhalvåret, og jorden er altid som minimum et par grader over frysepunktet. Når du bruger denne naturlige varme til at opvarme dit vand, påvirker det miljøet minimalt.

Oliefyr bruger olie, som skal graves op af jorden og transporteres til forbrugeren. Forbrænding af olie frigør CO2.

Naturgasfyr bruger naturgas, der kommer fra Danmarks oliefelter, og selvom du frigør ca. 40 % mindre CO2 ved at bruge naturgas, så er der stadig et stort CO2 udslip.

Med jordvarme forbrænder du ingenting, og derfor mindskes dit CO2 udslip i stor grad.

Vi hører ofte om CO2-udslip i nyhederne, og ved godt, at vi skal begrænse CO2-udslippet. Men det er efterhånden blevet et meningsløst buzzword, der bruges som et reklamefremstød for diverse produkter. Hvis du vil vide, hvorfor det er så vigtigt, at vi begrænser CO2-udslippet, kan du læse det næste afsnit.

Jordvarme hjælper mod drivhuseffekten

CO2 hører til de gasser, som vi kalder drivhusgasser. Vores atmosfære har et naturligt indhold af drivhusgasser, som f.eks. er CO2 og methan. Disse gasser er nødvendige for, at en del af solens varme tilbageholdes i atmosfæren og opvarmer både jorden, havene og atmosfæren, og giver os den optimale temperatur for alt levende.

CO2 indgår i et naturligt kredsløb: mennesker og dyr afgiver CO2, og planter binder CO2. De fossile brændstoffer, som vi bruger i dag, blev dannet for mange millioner år siden ved at plante- og dyrerester blev presset sammen gennem mange år. De fossile brændstoffer indeholder en stor mængde CO2. Når de fossile brændstoffer afbrændes, frigives den CO2, som de indeholder.

Vi bruger så store mængder fossile brændstoffer i vores daglige liv, at frigivelsen af CO2 sker meget hurtigere end den naturligt ville gøre. Den CO2, der langsomt er blevet lagret gennem millioner af år, bliver afbrændt på få århundreder. Derfor bliver koncentrationen af CO2 i atmosfæren alt for høj.

Når der kommer en øget koncentration af CO2 og de andre drivhusgasser, tilbageholdes for meget af varmen i vores atmosfære, og der sker en global opvarmning. Med den globale opvarmning sker der klimaændringer på hele jorden. En af de mest problematiske klimaændringer for Danmark, er at vandstanden stiger.

Jordvarme begrænser udledningen af CO2 og er derfor miljøvenligt

Begrænses CO2-udledningen ikke, kan jorden gennemsnitligt blive 6 grader varmere de næste 100 år, og det får polerne til at smelte, og vandstanden stige så meget, at det være et stort problem for København. Hvis vi ikke bygger diger omkring København, vil der være for meget vand i gaderne til, at man kan bo der.

Klimaændringerne har mange andre frygtelige konsekvenser, og der vil være mange flere naturkatastrofer efterhånden som kloden opvarmes. Tørke, oversvømmelser, vandmangel, spredning af tropiske sygdomme vil alt sammen påvirke mennesker over hele kloden.

Det er desværre for sent at stoppe den globale opvarmning, men hvis vi begrænser CO2-udslippet mest muligt, kan vi håbe på at begrænse skaderne mest muligt.

Du kan gøre din del ved altid at vælge de løsninger, som der har det laveste CO2-udslip. Da jordvarme ikke afbrænder fossile brændstoffer, er det en meget mere miljøvenlig løsning end et oliefyr. Du nedsætter typisk din boligs CO2-udslip med 50-75 %. Vælger du et jordvarmeanlæg kombineret med solceller, bliver du stort set selvforsynende, da solcelleanlægget kan producere den elektricitet, som du har brug for, for at kunne drive jordvarmepumpen.

En familie på 4, der bor i et hus på 130 m2, mindsker du udslippet af CO2 med 6750 kilo. Til sammenligning er CO2 udslippet på en flyvetur fra København til New York og tilbage igen for en person på ca. 1200 kilo.

Jordvarme er det rigtige valg for økonomien og miljøet

Der er således to rigtig gode grunde til at vælge jordvarme, når du skal vælge en måde at opvarme dit hus på:

 • Det er meget billigt
 • Det begrænser CO2-udslippet

Nedgravningen af slanger og udgift til jordvarmepumpen er umiddelbart en stor investering på minimum 100.000 kr. Den udgift tjener dog sig selv ind på ca. 10 år.

Derefter er den årlige varmeregning kun er 1/3 i forhold til opvarmning med oliefyr, og derfor sparer du i længden rigtig mange penge. Er du en gennemsnitlig familie i et 180 m2 hus, kan du spare 85.000 kr. på 17 år!

Samtidig med at du sparer en masse penge, mindsker du også CO2-udslippet, og hjælper med at begrænse den globale opvarmning. Og med de katastrofale konsekvenser, som den globale opvarmning har, er der stor grund til at gøre sin del for at mindske CO2-udslippet.

Skriv en kommentar