Nedrivning af sommerhus – Pris og regler

Det er meget almindeligt at købe et sommerhus med henblik på nedrivning, da nogle af de bedste sommerhusgrunde tæt på havet har meget gamle sommerhuse på grunden.

Det er ofte billigere at nedrive et gammelt hus frem for at gennemrenovere det. Mange ønsker også et større sommerhus end det som i forvejen findes på grunden.

sommerhus
Der er flere ting som du skal huske ved nedrivning af et sommerhus

Der er flere ting, som du skal være klar over, og huske ved nedrivning af sommerhus, og her får du en huskeliste.

Vil du vide mere om prisen for en komplet nedrivning af et sommerhus, så kan vi hjælpe med et gratis tilbud.

Få et gratis tilbud på dit nedrivningsprojekt – Altid lave priser – 100% uforpligtende.

1. Anmeld nedrivningen til kommunen

nedrivning sommerhus anmeld til kommunen
Nedrivning af sommerhus skal anmeldes minimum 14 dage før nedrivingen starter

Du skal altid anmelde nedrivningen af et sommerhus til kommunen, og det skal gøres minimum 14 dage + 2 postdage før nedrivningen begynder. Skal du søge om dispensation f.eks. for at få lov til at rive et fredet sommerhus ned, kan sagsbehandlingen tage længere tid.

Tilladelsen gælder i et år, så det er en god idé at anmelde nedrivningen ligeså snart du ved, at du vil rive huset ned. Det koster ca. 1.000 kr. Du kan finde mere information på din kommunes hjemmeside under Teknik og Miljø eller Byggeri.

Du skal også huske at tjekke lokalplaner, og tænke på om du befinder dig i landzoner.

Du skal bruge sommerhusets bygningsnummer ifølge BBR-registeret, og du skal medsende en situationsplan, der viser grundens størrelse og placering af alle bygninger på grunden, og hvilke af bygningerne, der skal nedrives.

2. Tjek om huset indeholder asbest, PCB eller flagermus

nedrivning af sommerhus asbest pcb
Er der asbest eller PCB i huset gælder der særlige regler

Mange gamle huse indholder asbest i eternittaget, eller PCB i fuger omkring vinduer og døre.

Asbest finder i gamle eternittag, som blev brugt indtil 1980. Hvis du nedriver huse med asbest, betragtes det som støvende arbejde, der skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet begyndes. Dem, som arbejder med at nedrive tage med asbest, skal være særligt instruerede i, at arbejde med asbest. Man skal også anmelde asbestaffaldet til kommunen, som vil henvise til, hvor det skal bortskaffes.

Huse bygget mellem 1950 og 1977 brugte ofte en fugemasse, der indeholdt PCB. Den blev f.eks. brugt til fugning ved døre og vinduer, ved termovinduer og i vådrum. Er der PCB i dit hus, skal nedrivningsholdet have specialudstyr på såsom plasthandsker, heldragter og åndedrætsværn. Det har også betydning for, hvordan affaldet skal håndteres, og er der meget PCB i, skal det forbrændes på et specielt forbrændingsanlæg. Det er bygherrens ansvar, at der bliver screenet for PCB, hvis huset er bygget mellem 1950 og 1977.

  • Du kan starte med at se risikoen for PCB i dit hus her.
  • Du kan også bruge et screeningsskema for at se, om der skal foretages en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB.

Der kan også i enkelte gamle huse være bly eller chlorparaffiner. De er dog meget mere sjældne end asbest og PCB. Du kan kigge efter blyindfattede ruder, samt elastiske fuger, der kom efter PCB blev forbudt, men som frem til 1990 indehold chlorparafiner.

I mange sommerhuse kan der være flagermus på loftet. Flagermusene er fredet, og der gælder derfor særlige regler ved nedrivning af sommerhus, hvis der er flagermus i huset. Flagermusene skal fjernes ved udslusning, før huset rives ned, og det kan du få vejledning omkring, hvis du kontakter din lokale afdeling af Naturstyrelsen – du finder en oversigt på hjemmesiden.

3. Indhent tilbud fra forskellige nedrivningsfirmaer

Indhent mange tilbud på nedriving af sommerhuset
Indhent mange tilbud på nedriving af sommerhuset

Der er mange firmaer, som har specialiseret sig i nedrivning af sommerhuse, og som kan være behjælpelige omkring hele processen omkring nedrivning, og hvordan du forholder dig, hvis der er specielle forhold omkring huset – såsom asbest, PCB eller flagermuse.

Disse nedrivningsfirmaer har specialviden og udstyr, så de kan håndtere nedrivningen og affaldet korrekt, og det kan spare dig for mange hovedpiner, hvis du tager kontakt til et kompetent firma relativt tidligt i processen.

En god måde at komme i kontakt med flere firmaer på een gang, er at benytte en af de hjemmesider, som giver dig 3 tilbud fra 3 forskellige firmaer på een gang. En af de ældste og største hjemmesider, som har eksisteret siden år 2000, er 3byggetilbud.dk. Her har de oparbejdet et stort sammenarbejde med mange forskellige håndværkere og byggefirmaer i hele landet, så de hurtigt kan finde det rette firma til opgaven. Derved sparer det dig for at skulle ringe rundt til mange forskellige firmaer, før du finder det rette.

3byggetilbud.dk (her) kan også hjælpe dig med at formulere opgaven rigtigt, så du husker at få det hele med i tilbuddet. Du skal f.eks. tænke på, om nedrivningsfirmaet skal være behjælpelig med at kortlægge og tage prøver af PCB i huset, eller om der skal fjernes flagermus. Er der noget specielt omkring bortskaffelsen af affaldet, skal du også huske at få snakket med nedrivningsfirmaet om det, før de begynder at rive huset ned.

Få et gratis tilbud på dit nedrivningsprojekt – Altid lave priser – 100% uforpligtende.

Huskeliste til når sommerhuset skal rives ned

Før du river sommerhuset ned, skal du således huske de følgende punkter:

  • Tjek om sommerhuset indeholder PCB, asbestbly eller chlorparaffiner.
  • Er der chance for PCB, skal der evt tages prøver.
  • Der gælder særlige regler for affald som indeholder de farlige stoffer – kontakt kommunen.
  • Er der flagermus i sommerhuset skal du kontakte Naturstyrelsen
  • Tag kontakt til et godt nedrivningsfirma som evt. kan vejlede omkring særlige forhold såsom farlige stoffer.
  • flere tilbud på nedrivningen, så du får det så billigt som muligt.
  • Anmeld nedrivningen til kommunen senest 14 dage + 2 postdage før nedrivningen starter.

Når det gamle sommerhus er revet forsvarligt ned, og affaldet kørt til den rette genbrugsstation eller forbrændingsanlæg, er du klar til at bygge et nyt sommerhus, som du kan nyde de næste mange år.

FAQ

Hvad koster nedrivning af sommerhus?

Det er meget normalt, at en nedrivning af et sommerhus koster i omegnen af de 100.000 kroner, men det kan afhænge af husets størrelse, omstændighederne og husets beliggenhed. Prisen kan både stige og falde, og hvis du ikke har tidligere erfaring med nedrivninger, bør du hyre et firma til opgaven.

Kan jeg selv rive mit sommerhus ned?

Du kan godt selv rive dit sommerhus ned, men du skal have en nedrivningstilladelse, også selvom du hyrer et firma til arbejdet. Hvis du er ved at ombygge og fjerner ydervæggene, skal du desuden også have en byggetilladelse.

Hvorfor vælge at nedrive et sommerhus?

Du kan vælge at nedrive et sommerhus, hvis det er gammelt og nedslidt, og du vil bygge noget nyt på grunden, eller hvis det er ved at falde fra hinanden, ikke længere er sikkert eller er direkte sundhedsskadeligt, fx på grund af asbest, svamp eller skadedyr.

Hvornår bør et sommerhus rives ned?

Det er op til dig, hvornår du vil rive dit sommerhus ned. Hvis du vil bygge noget nyt, er beslutningen nem, men det er også en god idé at overveje, om det bedre kan betale sig at sælge huset frem for at rive det ned.

Hvem kan stå for nedrivning af sommerhus?

Du kan selv stå for nedrivningen af dit sommerhus, men du kan også hyre et nedrivnings- eller byggefirma til opgaven. Sørg for, at de har erfaring, og gå i dialog med de ansatte håndværkere for at finde den bedste fremgangsmåde.

Hvor lang tid tager nedrivning af et sommerhus?

Selve nedrivningstilladelsen bør tage under 14 dage, og selve nedrivningen og efterfølgende oprydning vil variere alt efter størrelsen og det materiale, sommerhuset er bygget af. Beliggenheden vil også have noget at sige, da nedrivning af tætliggende huse er mere forsigtig for naboernes skyld.

Skriv en kommentar