Nedrivning af væg – Priser og guide

Når huset skal bygges om, eller der skal bygges til, er der ofte behov for at rive en væg ned for at skabe plads til den nye indretning.

Nedrivning af bærende vægge kan være forbundet med komplicerede byggetekniske beregninger og konstruktioner, mens almindelige lette skillevægge i gips uden videre kan rives ned.

Hvis du er i tvivl, så læs artiklen her, og bliv klogere på faldgruberne.

Rive væg ned pris

Hvis du har været med til at lave en større ombygning i et hus eller en lejlighed, så har du helt sikkert stået med overvejelserne om at vælte en væg for at slå to rum sammen. Det kan være to små børneværelser, der skal samles til ét, eller væggen mellem køkken og stue, der skal fjernes, så du får det lækre køkken-alrum, du drømmer om.

Inden du begynder at vælte en væg, er der dog flere spørgsmål, du bør stille dig selv:

 • Er væggen bærende eller stabiliserende – og hvad betyder det?
 • Hvis væggen er bærende, hvad kræver det så at rive den ned?
 • Kan du selv rive en væg ned, eller skal du bruge en fagmand?
 • Kræver det en byggetilladelse at rive vægge i boligen ned?

Disse spørgsmål og mange flere bliver besvaret i artiklen her.

Nedrivning af væg (beregning)

Den vigtigste ting, du skal have klarlagt, inden du river en væg ned, er, om væggen er bærende eller stabiliserende. Hvis det er tilfældet, er det ikke ensbetydende med, at væggen ikke kan fjernes, det skal blot forberedes grundigt. I de fleste tilfælde vil det kræve, at der bliver lavet nogle konstruktionsmæssige ændringer i boligen. Hvordan disse ændringer præcis skal udføres, kræver byggeteknisk beregning og vejledning.

Hvis væggen ikke er bærende eller stabiliserende, kan den fjernes, uden det har konsekvenser for boligens øvrige konstruktion.

Men hvad betyder det egentligt, at væggen er bærende, og hvordan griber du sådan en opgave an?

Må vi give et tilbud på dit nedrivningsprojekt? Gratis rådgivning – 100% uforpligtende.

Er væggen bærende?

En bærende væg betyder, at væggen er med til at bære konstruktionen over væggen. Det kan være husets tagkonstruktion og eller en etage ovenover. Du kan derfor ikke uden videre fjerne en bærende væg, da det i yderste konsekvens kan bevirke, at huset styrter sammen.

Hvis en bærende væg skal fjernes, skal der lægges en drager eller en bjælke op, som i stedet for væggen kan bære tagkonstruktion eller etagen over.

Ydervæggene på et hus er næsten altid bærende. Hvis der er tale om et etplanshus, vil tagkonstruktion som hovedregel hvile på ydervæggen. I et hus med flere etager vil ydermuren være bærende for etageadskillelsen.

Der kan også være indvendige vægge, som er en del af den bærende konstruktion. Disse vægge vil ofte være opført i mursten eller gasbeton. I nogle konstruktioner kan skillevægge opført i træ- eller stålskelet beklædt med f.eks. gipsplader dog også være bærende. Disse vægge er ofte tykkere, end vægge der ikke er bærende.

Hvis du ikke umiddelbart kan konkludere, om en væg er bærende eller ej, skal du have hjælp af en professionel fagmand eller en bygningsingeniør.

Er væggen stabiliserende? (Statisk beregning)

Mens de bærende vægge optager lodret belastning i bygningen, optager de stabiliserende vægge vindtrykket på væggen – altså den vandrette belastning.

En stabiliserende væg står typisk vinkelret på en ydermur og er på den måde med til at stabilisere væggen mod tryk fra vinden, når det blæser kraftigt.  Som hovedregel virker en bærende væg også altid stabiliserende. Omvendt behøver en stabiliserende væg ikke at være bærende.

Hvis du overvejer at fjerne en stabiliserende væg i boligen, skal du have fat i en ingeniør, der kan rådgive om, hvordan stabiliteten i væggen kan opretholdes, hvis væggen fjernes. I de fleste tilfælde vil løsningen være at montere en søjle, som kan skabe den nødvendige stabilitet. Hvis du ønsker søjlen skjult, vil den kunne bygges ind i væggens hulmur, så den ikke bliver synlig i rummet. Ud fra statiske beregninger kan ingeniøren afgøre, hvilken dimension søjlen skal have, og hvor den skal placeres.

Nedrivning af væg (priser)

Prisen for nedrivning af en væg afhænger af mange faktorer, og prisen for nedrivningen er derfor altid individuel.

Du kan spare en del penge, hvis du selv står for nedrivningen. Selvom du udfører arbejdet på egen hånd, skal du dog stadig have de nødvendige beregninger og den byggetekniske vejledning, som opgaven kræver.

Må man selv rive en væg ned

I alle typer vægge kan der være el- og vvs-installationer, som enten skal fjernes eller placeres et andet sted. Omkostning til flytning af installationerne er den samme, uanset om væggen er bærende eller ej.

Når du fjerner en væg, vil der desuden altid være følgeomkostninger i forbindelse med reparation af omkringstående vægge. Der skal sandsynligvis også udbedres gulv og loft, hvor væggen har stået.

Derudover skal du regne med, at der bliver en del byggeaffald som skal bortskaffes. Her kan det være nødvendigt at leje en affaldscontainer, medmindre du selv vil køre affaldet bort på en trailer.

Vi kan give dig en præcis pris på dit nedrivningsprojekt – Helt gratis og 100% uforpligtende.

Vi dækker hele DK

Herunder vil vi prøve at synliggøre de særlige elementer, der spiller ind, når nedrivningsprisen skal beregnes.

Prisen for nedrivning af en bærende væg

Nedrivning af en bærende eller stabiliserende væg er de mest omkostningstunge vægge at fjerne. Det er ikke så meget selve nedrivningen, men derimod de omkostninger der er forbundet med projektet.

Her skal du bl.a. regne med at betale for:

 • Statisk beregning samt forslag til ny konstruktion
 • Materialer til opbygning af ny konstruktion
 • Ekstra arbejdstid til udførelse af arbejdet

De statiske beregninger bliver lavet af ingeniøren. Beregningerne udføres efter ejendommens bygningstegninger, hvor det er angivet, hvilke typer vægge der er tale om, hvordan tagkonstruktionen er opbygget, om der er tale om tungt eller let tag (f.eks. tagsten eller eternitplader) og flere andre byggetekniske elementer.

Når ingeniøren kender husets detaljer, kan det beregnes, hvor kraftige bjælker eller søjler der skal til at erstatte væggen, hvor de skal placeres, og hvor mange der er behov for.

Den nye konstruktion er forbundet med ekstra arbejde, der skal udføres af håndværkerne, og dermed en højere pris for udførelsen.

Nedrivning af ikke-bærende væg – pris

En ikke-bærende væg kan uden videre rives ned, og der vil ikke være fare for, at huset styrter sammen, når væggen er fjernet.

Alt efter væggens størrelse vil dette arbejde kunne udføres rimelig hurtigt, og der vil stort set ikke være andre omkostninger end arbejdsløn og reetablering af gulv og loft.

Nedrivning af skillevæg – pris

En skillevæg kan være udført i forskellige materialer. I ældre huse kan væggen være af mursten, brædder eller koks, mens skillevæggene i moderne huse ofte er lette skillevægge. En let skillevæg er et skelet af træ eller stål, som er beklædt med gipsplader eller træfiberplader.

De lette skillevægge er lettest at rive ned. Materialerne vejer ikke så meget, som f.eks. mursten, og derfor vil bortskaffelsen af byggeaffaldet også være noget lettere.

Skal du søge byggetilladelse når du river en væg ned?

I almindelige enfamiliehuse må du fjerne både bærende og ikke-bærende vægge uden byggetilladelse. Det kræver dog, at du holder dig inden for husets ydervægge og inden for den oprindelige tagflade.

Du skal naturligvis stadig overholde alle gældende regler på området og i bygningsreglementet. Derudover skal du sørge for at have de nødvendige statiske beregninger i orden, så konstruktion kan udføres korrekt.

Søg altid professionel hjælp til nedrivning af bærende vægge

Som udgangspunkt er det altid en god idé at spørge en byggekyndig til råds, inden du starter på nedrivningen af væggene.

Hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt en væg er bærende eller ej, vil en fagmand kunne råde og vejlede dig i, hvordan arbejdet kan udføres forsvarligt.

Brug for hjælp til beregninger og nedrivning? – Få et gratis og uforpligtende tilbud.

Nedrivning af væg i lejlighed

Hvis du bor i lejlighed, gælder der lidt andre regler end for parcelhuse. Hvis der er tale om en bærende væg, skal du altid have byggetilladelse fra kommunen.

Hvis væggen ikke er bærende, kan du rive den ned uden byggetilladelse. Her skal du dog være opmærksom på, at du muligvis skal søge ejerforeningen om tilladelse, inden du går i gang med nedrivningen.

Ligesom i enfamiliehuse skal du naturligvis overholde bygningsreglementet og andre gældende regler på området.

Pas på med nedrivning af vægge i gasbeton

En bærende væg er næsten altid opført i mursten, beton eller gasbeton. I boliger, hvor de ikke-bærende vægge er opført i gips eller lignende lette materialer, er det nogenlunde let at finde ud af, hvilke vægge der er bærende. Når du banker på en murstens- eller betonvæg, kan du fornemme at den er meget hård. Hvis du derimod banker på en gipsvæg, vil du kunne høre at væggen er hul.

I nogle boliger er alle indvendige vægge opført i det samme materiale, f.eks. gasbeton, hvilket kan gøre det en anelse forvirrende at konstatere, hvilke vægge der er bærende eller ej.

I disse tilfælde vil det være klogt at få hjælp af en fagmand, der kan konstatere hvilke vægge der er bærende.

En gipsvæg er sjældent bærende

Gipsvægge og andre lette skillevægge, der er opført af plademateriale, er sjældent bærende.

I nogle huse, f.eks. træhuse, hvor alle vægge er lavet af træmaterialer, kan der dog være tale om bærende vægge i gips. Disse vægge vil ofte være tykkere end de øvrige vægge, da konstruktionen i den bærende væg skal være kraftigere. Du kan altid se væggens tykkelse ved at kigge på bredden af dørkarmene.

Her gælder det også, at hvis du er det mindste i tvivl – så spørg en professionel.

FAQ

Hvad er de fire typer vægge?

Der findes fire typer vægge og kun den ene kan fjernes uden videre. Rumopdelende vægge er nemme at fjerne og tjener ikke et formål for resten af huset. Bærende vægge bærer husets vægt lodret. Stabiliserende vægge sikrer at ydermurene kan modstå kraftig vind uden at vælte. Afstivende vægge tjener samme formål som stabiliserende, men kan lettere fjernes, da ydermuren i princippet kan modstå vindtrykket uden. En væg kan være både bærende, afstivende og stabiliserende på en gang.

Skal kommunen vide, jeg har fjernet en væg?

Hvis du vil fjerne en bærende væg, skal du søge byggetilladelse. Du skal have byggetilladelse til alt, der påvirker eller ændrer bærende konstruktioner. Fjerner du en ikke-bærende væg skal det bare meddeles kommunen bagefter, da det har betydning for antal rum i huset.

Hvad sker der hvis man ved en fejl fjerner en bærende væg?

I yderste konsekvens styrter huset sammen. Men selvom det ikke sker, er der stor risiko for, at huset sætter sig, så der opstår revner i tagkonstruktionen og ydermurene. Det giver øget risiko for fugtskader og skimmelsvamp. Så det er en god idé at finde ud af med sikkerhed, om væggen er bærende.

En kommentar til “Nedrivning af væg – Priser og guide”

 1. Hej med jer
  Min kæreste og jeg har købt et hus vi ønsker at renovere. I den forbindelse ønsker vi at rive 2 vægge ned + halvere en væg. Derudover ønsker vi også genetablering af gulv og loft. Loftet er lavet af træ, mens gulvet er lavet af beton (vi skal have flydespartel på efterfølgende)

  er det muligt at få et tilbud fra jer mhp. pris?

  Vi glæder os til at høre fra jer
  Mvh.
  Kharen Simonsen

  Svar

Skriv en kommentar