Skimmelsvamp – Ekspertenes bedste råd

Skimmelsvamp er dårligt for boligen, og kan give skader på tapet, tæpper og andre elementer i huset. Skimmelsvampen er dog ikke kun dårlig for huset, men i høj grad også for indeklimaet og kan i sidste ende føre til helbredsmæssige problemer.

Derfor gælder det om at tage de nødvendige tiltag, der forhindrer skimmelsvamp i at danne sig i huset. Men hvordan er det lige, du gør det?


Skimmelsvamp dannes når luftfugtigheden er meget høj, og når der samtidig er en forholdsvis høj temperatur. Det fleste typer skimmelsvamp trives og spredes, når den relative luftfugtighed kommer op på 80 % og derover.

skimmelsvamp

En høj luftfugtighed kan have flere årsager og kan skyldes alt fra vandskade til generel dårlig udluftning og manglende ventilation. Læs med, og find ud, hvad skimmelsvamp er, og hvordan du slipper af med den, hvis uheldet er ude.

Du får også en masse tips til, hvordan du kan opnå et mindre fugtigt indeklima og dermed fjerne skimmelsvampens vækstbetingelser.

Få gratis rådgivning og et uforpligtende tilbud på udbedring samt forebyggelse af skimmelsvamp.

Hvad er skimmelsvamp, og hvorfor opstår det?

Skimmelsvampe findes overalt i naturen omkring os, hvor den lever af forskelligt organisk materiale. I naturen vil du kun finde skimmelsvamp på nedfaldne blade, gamle træstammer og andet dødt plantemateriale.

Så længe skimmelsvampene holder sig udenfor, generer de ikke, og de lever deres eget stille og fredelige liv. Det er først når skimmelsvampen kommer ind i boligen, den begynder at genere bygninger og indeklima.

Skimmelsvampe spreder sig ved at udsende mikroskopiske svampesporer, som føres med vinden og dermed også finder vej til vores boliger.

Under normale forhold og i boliger med god udluftning og en relativ lav luftfugtighed, vil du ikke få problemer med skimmelsvamp. Problemerne opstår først i det øjeblik, at luftfugtigheden stiger, så skimmelsvampen får ideelle vækstbetingelser. Hvis fugten samtidig tilføres varme, vil skimmelsvampen kunne brede sig kraftig inden for et ganske kort tidsrum.

Skimmelsvamp ses ofte i forbindelse med vandskader i bygninger, eller hvis der opstår utætheder, som ikke straks bliver opdaget. Ligesom ude i naturen lever skimmelsvamp af organiske materialer. Det vil sige at i bygninger er tapet, tapetklister, træ, maling osv. særligt udsatte steder for svampeangreb.

Nogle gange kan skimmelsvampen gro bag tapetet, så kan det ved første øjekast være svært at konstatere, om bygningen er angrebet. Ofte vil fugten være størst bag skabe, reoler, under tæpper og lignende tillukkede steder, og her vil skimmelsvampen have gode betingelser for at sprede sig, samtidig med at den ikke umiddelbart kan ses.

Hvor farligt er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp kan være særdeles ubehagelig og kan medvirke til et generelt dårligt indeklima. Specielt kan allergikere opleve ubehag, hvis de udsættes for skimmelsvamp. De mest almindelige symptomer og allergiske reaktioner er:

 • Hovedpine
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Irriterede slimhinder
 • Hoste
 • Generel utilpashed

Det anslås, at det kun er en lille procentdel af den danske befolkning, der er allergiske over for skimmelsvamp. Hvis du har mistanke om, at du er allergisk, kan du blive testet hos lægen.

Lægen tester dig for allergi over for de mest almindelige svampetyper, men der findes tusindvis af forskellige slags skimmelsvamp, så det er en umulig opgave at teste for dem alle.

Hvis du lider af høfeber eller astma, kan skimmelsvamp medvirke til en forværring af symptomerne, selvom du ikke direkte er allergisk over for selve svampen.

Medmindre du er svært allergisk, vil der normalt ikke være nogen risiko ved at opholde sig i boliger i kortere perioder, selvom der skulle være opstået skimmel.

Som nævnt kan skimmel være svært at opdage. Hvis nogen i familien får de nævnte symptomer, så er der bestemt god grund til at tage det alvorligt og undersøge sagen til bunds. Hvis der er den mindste tvivl om angreb af skimmelsvamp, vil det være en god idé at få et professionelt firma til at kigge på boligen.

Få gratis rådgivning og et uforpligtende tilbud på udbedring samt forebyggelse af skimmelsvamp.

Skimmelsvamp kan sprede sig dybt i konstruktioner

Skimmelsvamp gror på overflader, og der er derfor ikke den samme risiko for ødelæggelse af bygningens konstruktioner, som der f.eks. er ved ægte hussvamp. Det er dog ikke ensbetydende med, at skimmelsvamp ikke kan ødelægge overfladerne, de vokser på. Det er dog særligt årsagerne til, at skimmelsvampen opstår, bl.a. fugt, der er mest skadelig for boligen.

Hvis skimmelsvampen gror på tapet, så vil tapetet i langt de fleste tilfælde være ødelagt i de angrebne områder. Det samme kan gøre sig gældende, hvis angrebet sker på en væg, der er opbygget af bløde materialer, som gipsplader eller et lignende porøst materiale.

Skimmelsvamp findes overalt omkring os, og svampesporene kan lægge sig dybt i konstruktionerne, hvor de kan ligge i dvale, indtil de får de rette vækstbetingelser. Svampesporene gør ingen skade i sig selv, og det er først når der tilføres fugt og varme, at skimmelsvampen begynder at udvikle sig.

Skimmelsvamp har derfor ikke en egentlig nedbrydende virkning, og der er ingen risiko for, at svampen svækker husets konstruktion. Den største fare ved skimmelsvamp er derfor de sundhedsmæssige aspekter, der er forbundet med at bo i en bolig med et dårligt indeklima.

Hvis du har mistanke om vandskade eller indtrængende fugt, er det derfor vigtigt, at du hurtigst muligt tager aktion på problemet, så boligen kan udtørres, og problemer med skimmelsvamp kan kommes i forkøbet.

Få fjernet skimmelsvamp af en professionel

Hvis du har konstateret skimmelsvamp i boligen, anbefales det, at du hurtigst muligt søger professionel bistand til at få løst svampeproblemet.

I forbindelse med at der opstår skimmelsvamp, er det vigtigt at holde dig for øje, at der altid er en årsag til at svampen opstår. Det er derfor ikke nok blot at fjerne den synlige skimmelsvamp. Hvis du ikke finder årsagen til, at svampen er opstået, så vil den blot komme igen efter kort tid.

Skimmelsvamp kan ikke leve uden fugt, og derfor gælder det om at finde ud af, hvorfor der er opstået fugtproblemer. Fugt kan opstå af mange forskellige årsager, men den mest almindelige grund er, at du har en vandskade i huset. Hvis vand siver fra et utæt rør, kan der gå lang tid, før du opdager det. I det tidsrums har skimmelsvampen rigelig med tid til at udvikle sig og sprede sig i boligen.

Skimmelsvamp ses ofte i kældre, hvor svampen gror på fugtige kældervægge. Her vil det i nogle tilfælde være nok at skabe ventilation i kælderen, for at fjerne den høje luftfugtighed. I meget fugtige kældre, kan det være nødvendigt at finde ud af, hvor fugten kommer ind i kælderen.

Uanset hvad årsagen til skimmelsvampen er, vil et professionelt firma kunne råde og vejlede dig, i den rigtige løsning af problemet.

Fjernelse af skimmelsvamp priser

Prisen på at få fjernet skimmelsvamp afhænger helt at problemets omfang. I første omgang kan en fagmand foretage målinger og tage prøver, der viser, hvor omfattende angrebet er. Der findes flere forskellige tests, som kan påvise, hvor svampen findes, og som dernæst vil føre til den bedste løsning.

Det er derfor ikke muligt at komme med et konkret bud på, hvad det vil koste at komme skimmelsvampen til livs. I de fleste tilfælde vil det ikke være fjernelse af svampen, der er den største omkostning, men derimod opgaven med at foretage udbedring og ændringer af husets konstruktioner.

I særligt alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt at forlade huset, mens fugtrenoveringen foretages. I disse omfattende tilfælde vil prisen for renoveringen skyde i vejret, og det er meget vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab for at høre, hvilke muligheder der er for, at forsikringen dækker skaderne.

Få gratis rådgivning og et uforpligtende tilbud på udbedring samt forebyggelse af skimmelsvamp.

Skimmelsvamp og forsikringer

Uanset hvor stort eller lille dit problem med skimmelsvamp er, vil det altid være klogt, at du rådfører dig med dit forsikringsselskab. Da skimmelangrebet ofte er udløst af andre problemer, er det vigtigt at vide, hvor du står, hvis udbedringen bliver mere omfattende end først antaget.

Ved at kontakte forsikringsselskabet så tidligt i forløbet som det er muligt, øger du dine chancer for, at selskabet vil bidrage til en løsning. I tilfælde af at der er trængt fugt ind i boligen på grund af en bygningsmæssig fejl, vil det også være en god idé at forhøre dig hos forsikringsselskabet, om sådanne fejl er dækket. Hvis forsikringen ikke dækker konstruktionsmæssige fejl på huset, vil de i mange tilfælde alligevel kunne råde dig til, hvordan du kommer videre i forløbet.

Hvis du har købt hus, hvor det senere viser sig, at der er skimmelsvamp, kan du ikke være sikker på, at ejerskifteforsikringen dækker.

Ældre huse med kælder er ikke beskyttet mod fugt på samme måde, som de fleste nyere boliger er det. Derfor vil mange selskaber mene, at når du køber en ældre ejendom med kælder, så må du forvente, at der kan være udfordringer med fugt i kælderen. Hvis denne fugt fører til problemer med mug og skimmel, vil ejerskifteforsikringen ikke dække udbedringen. Men husk altid at spørge forsikringsselskabet, hvis du er i tvivl.

Skimmelsvamp efter vandskade

Mange forsikringer dækker ikke angreb af skimmelsvamp, men hvis det viser sig, at skimlen er opstået på baggrund af en anden type skade, f.eks. en vandskade, så stiller sagen sig som regel anderledes.

De fleste forsikringer dækker nemlig vandskader fra skjulte rør og andre skader, der kan forårsage fugt i boligen. Hvis det viser sig, at skimmelsvampen er opstået som følge af andre skader, vil forsikringen sandsynligvis også dække fjernelse af selve svampen.

skimmelsvamp fra vandskade

I forbindelse med skader, hvor du vil inddrage forsikringen, er det derfor ekstra vigtigt at søge professionel håndværksmæssige rådgivning. En fagmand vil kunne give dig de bedste råd til, hvilken type udbedring der vil være den bedste, så du er godt forberedt, inden du begynder at forhandle med forsikringsselskabet.

Hvad kan du selv gøre mod skimmelsvamp?

Det er ikke alle skimmelsvampsangreb, der behøver at være så omfattende, at de kræver håndværksmæssig indblanding. Mindre svampeangreb kan du sagtens selv fjerne, og hvis fugtproblemerne ikke skyldes en vandskade eller lignende, så vil almindelig udluftning og god ventilation i mange tilfælde være nok til at holde skimmelsvampen fra døren.

Der findes flere ting som du let selv kan gøre, og som i det store billede ikke kun vil forhindre skimmelsvamp, men også kan bidrage til et generelt bedre indeklima.

Som nævnt skal du forsøge at holde boligen så tør som muligt og prøve at minimere fugt. Det kan du bl.a. gøre ved at:

 • Lufte godt ud flere gange om dagen – også om vinteren
 • Undgå at sænke temperaturen til under 18 grader
 • Sørge for at have nogenlunde samme temperatur overalt
 • Sørge for god udluftning i badeværelser, tørrekældre og lignende
 • Undlade at tørre vasketøj indendørs
 • Huske at bruge emhætten, når du laver mad
 • Sørge for mekanisk udluftning i boligens fugtige rum

Hvis du alligevel skulle få et mindre område, der bliver angrebet af skimmelsvamp, så sørg i første omgang for god udluftning. Hvis der er tale om fugtige rum, som badeværelser, tørrekældre og lignende, så undersøg muligheden for at etablere mekanisk udluftning. En ventil i væggen med en elektrisk ventilator kan minimere fugten indendørs og er i mange tilfælde nok til at løse problemet.

Den skimmelsvamp, der allerede har dannet sig, kan fjernes med f.eks. Rodalon. Der findes også forskellige andre svampedræbende midler på markedet, som er beregnet til at fjerne bl.a. skimmelsvamp.

Nogle gange vil det være nødvendigt at udskifte tapet, tæpper eller andre materialer, som det ikke er muligt at afrense.

Forebyggende maling mod skimmelsvamp

Som nævnt er den primære årsag til, at skimmelsvamp opstår, altid en høj koncentration af fugt. Hvis du vil forhindre skimmelsvamp og være sikker på, at den ikke kommer igen, skal årsagen findes og udbedres.

Der er dog situationer, hvor det ikke er muligt eller i hvert fald meget svært at fjerne fugtproblemerne helt. Specielt på vægge i kældre i ældre ejendomme kan det være meget svært at komme fugten til livs.

Der vil være en tendens til, at der samler sig fugt og kondens på indersiden af væggen. Kondensen opstår, når varmen fra rummet rammer muren, som påvirkes af kulde udefra. Kombinationen af varme og kulde danner kondens, hvilket vil gøre væggen fugtig.

Når du har gjort, hvad du kan for at minimere kondensen ved at skabe god ventilation og udluftning, kan du male væggen med en særlig skimmelhindrende maling. Den særlige maling har den egenskab, at den holder væggen tør og dermed fjerner skimmelsvampens vækstbetingelser.

Derudover har malingen en særlig kemisk sammensætning, der gør, at svampe ikke kan gro på overfladen. Nogle slags maling indeholder tilligemed et skimmelhæmmende middel, som yderligere er med til at forhindre dannelsen af skimmelsvamp.

Skimmelsvamp i lejebolig (lejeloven)

Hvis du bor i lejebolig, kan du ikke lave bygningsmæssige tiltag for at hindre skimmelsvamp. Her skal du udelukkende fokusere på de gode råd om at minimere fugt fra bad og madlavning og sørge for god og regelmæssig udluftning. Som lejer har du som udgangspunkt ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, hvilket betyder, at du selv skal bidrage med de løsningsmuligheder, du har til rådighed.

Hvis du alligevel får problemer med skimmelsvamp, er det vigtigt, at du kontakter udlejer så hurtigt som muligt. Hvis skimmelsvampen ikke skyldes manglende udluftning eller lignende, er det udlejerens opgave at finde ud af, hvor skimlen stammer fra.

Hvis undersøgelserne viser, at skimmelsvampen stammer fra konstruktionsmæssige fejl på bygningen, er det udlejers ansvar at udbedre disse fejl og yderligere at sørge for, at skimmelsvampen i din bolig bliver fjernet.

Få gratis rådgivning og et uforpligtende tilbud på udbedring samt forebyggelse af skimmelsvamp.

Skriv en kommentar