Fundament til garage – Pris, regler og muligheder

Her på siden får du en række gode råd og nyttige vejledninger, hvis du har planer om at lave en ny garage og selv vil støbe fundamentet til den eller have professionelle til at gøre det for dig.

Garage fundament pris

Du finder en gennemgang af de regler, der skal være overholdt i forbindelse med opførelsen af en garage, samt en forklaring på, hvordan støbning af fundament til garagen laves, og du får også tips til, hvordan du selv kan støbe fundament og komme godt fra start med dit byggeprojekt.

Må vi give et gratis tilbud på fundament til din garage? – 100% uforpligtende.

Ny garage – hvad siger reglerne?

Inden du begynder på afsætning, udgravning og støbning af fundament til garagen på din grund, er der en række regler, du skal sætte dig ind i.

Der er nye regler på området, som gør det nemmere for dig som husejer at bygge fx en garage. Du slipper nemlig i mange tilfælde for at skulle have tilladelse til at bygge. Hvis du samlet set holder dig under 50 kvadratmeter på din garage og de øvrige småbygninger, der måtte være på din grund, behøver du ikke søge om byggetilladelse hos din kommune, inden du går i gang med at etablere en garage.

Der er med de nye ændringer i bygningsreglementet ikke lavet om på, at du som boligejer fortsat skal efterleve lokalplaner, byggetekniske regler om fx højden på din garage og naturligvis afstanden til naboskel.

Skal din garage være større end 50 kvadratmeter, eller skal den bygges sammen med huset, så den bliver en integreret del af din bolig, skal du altid ansøge om en byggetilladelse hos din kommune.

LÆS OGSÅ: Isolering af garage – Regler & priser

Inden du går i gang med garage fundament:

 • Undersøg om der er en lokalplan, byplan eller servitutter for det område, du bor i
 • Se bygningsreglementet for småhuse mht. byggetekniske regler og afstandskrav
 • Udregn det samlede bebyggelsesareal for småhuse på din grund. Med den nye garage må du ikke komme over et samlet areal på 50 kvadratmeter, hvis du bor i et enfamilieshus – 20 kvadratmeter, hvis du bor i rækkehus – husk, at alle småhuse – selv et legehus tæller med.

Når du har sikret dig, at din planlagte garage overholder reglerne, kan du gå videre med byggeprojektet og støbning af fundament til garage.

Lader du en professionel håndværker eller entreprenør stå for arbejdet, vil de kunne rådgive dig med hensyn til regler og lovgivning, og de vil også ofte kunne hjælpe dig med at udfærdige ansøgningen, hvis du har brug for en byggetilladelse til dit garagebyggeri.

Hvad koster et fundament til en garage?

Prisen på støbning af fundament til garage afhænger af flere forskellige faktorer. Den væsentligste er selvfølgelig, om du selv vil stå for arbejdet, eller om du vil hyre en professionel entreprenør eller murer til at stå for afsætning, udgravning og støbning af fundament til din garage.

Prisen afhænger desuden af faktorer som jordforhold – er jorden blød, så fundamentet skal sikres ekstra for at være stabilt og holdbart? Skal din garage være muret eller en lettere trægarage? Skal støbningen foregå ved brug af forskalling eller fundamentsten? Skal det være et pladefundament eller et randfundament?

Du skal regne med en pris på omkring 800-1000 kr. pr kvadratmeter, hvis du lader fagfolk stå for såvel afsætning, som udgravning og støbning af fundament til garage.

Vælger du selv at stå for alt arbejdet, uden leje af maskiner eller andet – og skal dit fundament være så billigt som overhovedet muligt, kan det etableres for så lidt som 100 kr. pr kvadratmeter.

LÆS OGSÅ: Støbning af fundament til et nyt hus – Guide

Må vi give et gratis tilbud på fundament til din garage? – 100% uforpligtende.

Hvordan laver de professionelle et garagefundament?

Etableringen af et fundament til en garage eller en anden sekundær bygning, som et haveskur, har tre faser. Den første fase er afsætning til fundament, den næste er udgravning og etablering af underlag og den sidste fase er selve støbningen af fundament til garage.

Afsætning til garagens fundament

Ved afsætning markerer man ud fra en eksisterende tegning med eksakte mål og dimensioner, hvor garagen skal stå.

Udgravning til garagens fundament

Her graves en rende ud til fundament (ringfundament eller randfundament) indenfor det afsatte område, eller hele stykket graves ud, hvis der skal etableres fx et pladefundament, hvor bunden af garagen er en stor betonplade.

Der graves i begge tilfælde ned i frostsikker dybde på mindst 90 cm. Hvis jordforholdene ikke er gunstige, kan det være nødvendigt at grave dybere, indtil man når stabil og fast grund. Et stabilt og fast underlag er helt afgørende for, at støbning af fundament til garage bliver sikker og holdbar, så du ikke risikerer, at fundamentet flytter sig, og garagen synker eller får sætningsskader.

Hvilke materialer bruges som underlag til garagens fundament?

Valg af materialer som underlag til garagens fundament afhænger af, hvilken type fundament du ønsker at få støbt. De typiske materialer til underlag kan være grus og sand, folie for at holde fugt ude og en stålarmering for ekstra styrke og holdbarhed.

Hvordan laver man garagens fundament?

Når underlaget er på plads, er det tid til støbning af fundament til garagen. Hvis der er tale om et randfundament, hvor fundamentet er en dyb rende i jorden, fyldes denne op med beton. Er der tale om et pladefundament, bliver et jævnt betonlag lagt ud over hele fladen. Efterfølgende vibreres betonen for at komprimere den og knuse eventuelle luftbobler, som ellers vil skabe hulrum i den færdige betonplade og medføre risiko for frostsprængninger.

Kan man selv lave fundament til sin garage?

Du kan med grundighed og en smule erfaring med at støbe i beton, sagtens selv lave et fundament til din garage. Du får her et par tips, der kan være nyttige for dig under arbejdet med støbning af fundament til garage:

 • Lej en minigraver til at stå for udgravningen – det sparer dig for en masse slid, når du skal ned i 90 cm dybde eller mere
 • Gå efter et randfundament, hvor du graver en rende i en dybde på 90 cm og en bredde på 15-25 cm, som efterfølgende fyldes op med beton.
 • Brug færdige fundamentblokke som presses ned i renden og rokkes på plads, når der er fyldt beton i renden
 • Eller byg en stabil og holdbar forskalling i stedet for brug af fundamentblokke – den metode er velegnet, hvis jorden er meget løs, og rendens vægge ikke er i stand til at holde sig selv oppe
 • Brug evt færdigbeton, så du er sikker på, at blandingsforholdet er korrekt
 • Husk at glatte toppen af fundamentet af med et bræt eller lignende
 • Lad betonen tørre i minimum 2-3 dage
 • Puds af med mørtel, når betonen er helt tør

LÆS OGSÅ: hvad koster lægning af fliser?

Hvilke firmaer kan hjælpe med at lave fundament til en garage?

Der er mange forskellige firmaer og håndværkere, der kan hjælpe dig støbning af fundament til garage. Du kan naturligvis kontakte en lokal murermester og høre, hvad hans eller hendes firma skal have for opgaven – og for at evt. at mure en garage. Mange entreprenører vil ligeledes kunne hjælpe dig, og i mange tilfælde kan en tømrermester tilbyde at få støbning af fundament til garage udført i forbindelse med opførslen af en trægarage.

Hvis du vil være sikker på at få den bedst mulige pris på opgaven, er det altid en god idé at indhente tre tilbud, som du kan sammenligne. Langt de fleste håndværkere laver hellere end gerne et uforpligtende tilbud på en opgave på forhånd – så det er bare at ringe eller skrive rundt.

Må vi give et gratis tilbud på fundament til din garage? – 100% uforpligtende.

FAQ

Hvad koster støbning af fundament til garage?

Skal du have en fagmand til at grave ud og støbe for dig, skal du regne med en pris omkring 800 kr. pr. kvadratmeter. Gør du det selv, kan det gøres for under det halve.

Hvor stor må min garage være?

Størrelsen afhænger af, hvor mange andre småbygninger, du har på din grund. De må ikke have et areal på mere end 50 kvadratmeter tilsammen, hvis du vil slippe for at skulle omkring kommunen og have en byggetilladelse.

Må jeg selv stå for støbning af fundament til garage?

Du må gerne støbe dit eget fundament til en garage. Du skal blot sørge for at overholde de byggetekniske regler, regler for afstande og evt. særregler, der måtte være for det kvarter eller den grundejerforening, du bor i.

Skriv en kommentar