Isolering af kælder – Priser og muligheder

Isolering af din kælder kan gøres enten indefra eller udefra. Vælger du at isolere indefra koster det kun 10 % af, hvad det koster at isolere kælderen udefra. Men vælger du at isolere kælderen indefra risikerer du at få problemer med svamp og fugt.

Vælger du den dyre løsning – at isolere kælderen udefra – får du en varm og tør kælder, som du kan udnytte maksimalt de næste mange år.

isolere kælder
Ved at isolere din kælder, kan du få et sundre indeklima

Priser på en varm og tør kælder afhænger således af om du vælger den billige løsning – at isolere kælderen indefra – eller den dyre løsning – at isolere kælderen udefra.

Vil du vide om du bør isolere indfra eller udefra? Få gratis rådgivning og tilbud fra en erfaren isolatør her.

Få gratis rådgivning og et godt tilbud på din isoleringsopgave – 100% uforpligtende.

Isolering af kælder indefra koster kun fra ca. 250 kr. pr. m2

indefra-isolering
Det er let og billigt at isolere kælderen indefra – men du risikerer fugtproblemer

Den billigste løsning på at isolere din kælder, er at isolere den indefra. Det er hurtigt og let, og du kan også gøre det selv, hvis du har lyst til det.

Du bruger isoleringsmåtter fra f.eks. Rockwool eller Isover som sættes fast på et skelet af stål- eller af træ-regler.

Det koster fra kun 250 kr. pr. m2 inkl. materialer og arbejdskraft. Du bør kontakte et isoleringsfirma eller en håndværker, som har specialiseret sig i denne slags opgaver. Det er en god idé at få flere forskellige tilbud via en hjemmeside som 3byggetilbud.dk, så du har mulighed for at få den bedste vejledning omkring kælderisolering.

Du skal dog være opmærksom på, at i nogle tilfælde vil du få flere fugtproblemer, hvis du vælger at isolere kælderen indefra. Denne løsning anbefales derfor ikke af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger – et center, som hører under Energistyrelsen.

Isolering af kælder udefra kræver et omfangsdræn

graves-udenfor
Det er et stort og dyrt arbejde at isolere kælderen udefra – men resultatet er en tør og varm kælder

Isolerer du kældervæggene udefra, så anbefaler Energistyrelsen, at du isolerer til lavenerginiveau med 300 mm isolering + vægdræn. Som minimum skal du efterisolere med 200 mm isolering + vægdræn.

Isolering af kælderen udefra er et meget stort og besværligt arbejde, da væggene skal graves helt fri, og der kun må fjernes jord i 2-3 meters længde af gangen. Graver du for meget jord væk på een gang, risikerer du skader på fundamentet.

Samtidig med at kældervæggene efterisoleres, skal der lægges omfangsdræn, hvis det ikke allerede er etableret. Et velfungerende omfangsdræn er en forudsætning for at fugtigheden fjernes omkring kældermurene.

Isoleringen af kældervæggene foregår i store træk således:

 • Der graves så langt ned som muligt – som minimum til den dybde, der svarer til kældergulvet indenfor
 • Væggene skal først gøres grundigt rent
 • Soklen påføres eventuelt en tætningmembran
 • Der monteres isoleringsplader
 • Der påføres en regntæt inddækning
 • Der kan evt. pudses yderst
 • Der lægges omfangsdræn af en kloakmester
 • Udgravningen fyldes op med et drænende materiale såsom lecakugler eller grus

Det er som regel en kloakmester og en murer, som sammen udfører arbejdet med at efterisolere kældervæggene udefra og lægge omfangsdræn.

Få en fagmand ud og se på din isoleringsopgave – 100% uforpligtende.

Priser fra ca. 5.000 kr. pr. løbende meter

Grav ud og isoler kældervæggene
Du må kun grave et par meter ud af gangen, når du skal isolere kældervæggene

Du skal regne med 5.000-10.000 kr. pr. løbende meter inkl. materialer og arbejdskraft, da det er et meget tidskrævende arbejde. Typiske priser på at få kælderen isoleret udefra og samtidig få etbleret et omfangsdræn er minimum 175.000 kr. og ofte ca. 500.000 kr.

Det er en god idé at indhente flere tilbud på at få kælderen eftersoleret f.eks. ved 3byggetilbud.dk her.

Denne høje investering kan på ingen måde tjenes hjem igen via den varmebesparelse som du opnår. Men det er alligevel værd at gøre det, da du får en varm og tør kælder, som er fri for fugt og derfor både sundere og mere behagelig at opholde sig i.

Krav for at bruge kælderen til beboelse

Varm og tør kælder
Isolerer du kælderen udefra, kan den i visse tilfælde blive godkendt til beboelse

Som udgangspunkt er en kælder ikke godkendt til beboelse, da den anses for at være for fugtig til at være sund at opholde sig i. Derudover trænger der ofte radongasser op igennem gulvet, og disse kan være dødelige.

Du kan dog ansøge din kommune om at få dispensation, hvis din kælder overholder disse krav:

 • Du skal have en helt fri ydervæg, så gulvet ligger over terræn ved mindst en af kældervæggene – dette kan opnåes enten ved at dit hus ligger på en skråning eller ved at grave en af ydervæggene helt fri.
 • Der skal være mindst 230 cm fra gulvet til loftet.
 • Du skal have et fugtstyret ventilationsanlæg, så kælderen holdes fugtfri og indeklimaet er sundt.
 • Kælderen må ikke have fugtskader og der skal sikres imod radon samt fugt.
 • Du skal have vindue i hvert kælderrum og der skal være en god flugtvej direkte ud i det fri – og den skal være let at åbne
 • Bebyggelsesprocenten skal overholdes – du skal derfor tjekke BBR-registeret for at se, om du kommer over bebyggelsesprocenten, hvis din kælder indrettes til beboelse.

Kan du ikke få din kælder godkendt til beboelse, må du stadig gerne anvende den til vaskerum, hobbyrum, opbevaring og fyrrerum.

For din egen skyld bør du ikke opholde dig for meget dernede, hvis den ikke er godkendt til beboelse, da det kan påvirke dit helbred.

Indvendig eller udvendig isolering af kælder?

Vælger du at isolere din kælder indefra, er det en billig løsning som ikke anbefales af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Mange vælger dog alligevel denne løsning, da den normalt kun koster ca. 10.000-25.000 kr. og er let at udføre. Den tjener sig selv ind via besparelsen på varmeregningen inden for få år. Du risikerer større fugtighed i kælderen og du vil ikke kunne bruge kælderen til beboelse. Men ønsker du et bedre isoleret hus og mindre træk fra kælderen, så kan det være den rette løsning.

Den bedste løsning er at isolere kældervæggene udefra, men det er en dyr og besværlig løsning. Gravearbejdet er enormt stort og kan være risikabelt, hvis det ikke udføres rigtigt. Til gengæld så får du en fantastisk varm og tør og kælder ud af det, og kan kælderen opfylde en række andre krav kan du endda få dispensation til at udnytte den til beboelse.

Prisen er minimum 125.000 og op mod 500.000, så der skal gribes dybt i lommerne for at få råd til denne løsning. Du kan ikke tjene det igen på varmeregningen, men det kan eventuelt få huset til at stige i værdi, eller åbne muligheder for udlejning af en kælder.

Under alle omstændigheder er det en god idé at rådføre sig med en energirådgiver først og derefter indhente tilbud fra flere isoleringsfirmaer og kloakmestre. Hvis du vil have hjælp til at formulere tilbuddet, kan du f.eks. kontakte 3byggetilbud.dk her og indhente tilbud fra de relevante håndværkere.

FAQ

Hvordan isolerer man en kælder?

Isolering af kælder gøres enten indefra eller udefra. Generelt er det den klart billigste løsning at isolere kælderen indefra, men til gengæld risikerer du at få større problemer med fugt og svamp, hvis du vælger denne løsning.

Er kælderen tilstrækkelig efterisoleret?

Din kælder er tilstrækkelig efterisoleret, hvis du har minimum 200mm i væggen i en opvarmet kælder. Er kælderen uopvarmet, så skal der være 125mm i væggen, før den er tilstrækkelig isoleret.

Hvad koster det at isolere en kælder?

Hvis du vælger at isolere din kælder indefra, så er det muligt at udføre isoleringen til en pris på omkring 250 kr. pr. m2. Vælger du derimod at isolere din kælder udefra, så er prisen væsentligt højere. Her skal du nemlig nedgrave et omfangsdræn, som koster 5000 - 10.000 kr. pr. løbende meter. Dermed vil en udvendig isolering af kælderen minimum være 175.000 kr., men ofte er beløbet tættere på 500.000 kr.

Hvad gør man ved en fugtig kælder?

Hvis du døjer med meget fugt i kælderen, så kan det være en god ide at overveje at isolerer din kælder udefra. Denne løsning er den dyreste, men til gengæld vil du være sikker på at få en tør og fugtfri kælder.

Skriv en kommentar