Isolering af tag – Pris, regler og muligheder

Isolering af tag kan foretages enten indefra eller udefra. Det er langt billigere at isolere taget indefra, men denne løsning er kun mulig, hvis du har tilstrækkelig med plads i tagkonstruktionen.

Er der ikke nok plads til at isolere indefra, kan du isolere taget udefra. Denne løsning er dyrere, og vælges normalt i forbindelse med at hele taget udskiftes.

Isolering af tag udefra
Isolering af tage udefra

Du kan spare rigtig mange penge ved at sørge for at taget er isoleret med 4-500 mm isolering, da du reducerer varmetabet igennem taget betydeligt. Mange gamle tage har kun ca. 100 mm isolering.

Vil du vide præcis hvad du kan spare på varmeregningen, og hvad det koster at isolere dit tag? Så kan vi hjælpe.

Få gratis rådgivning og tilbud fra en erfaren tagmand og isolatør – 100% uforpligtende.

Isolering af tag indefra – pris og fordele

Isolering af loft
Isolering af et tag indefra med skråvægge

Du kan ofte isolere et tag indefra, hvis du har et loft, som ikke udnyttes til beboelse, eller hvis der er plads til at lægge ekstra isolering i skråvæggene. Du skal blot huske at rydde loftet, før håndværkerne kommer, så de kan komme til alle vegne. Der skal lægges ny isolering, og det er også vigtigt at der lægges en dampspærre yderst i den væg, som vender ind mod loftet, så isoleringen beskyttes mod fugt fra huset.

Der er mange fordele ved at få efterisoleret sit tag:

 • Varmetabet formindskes
 • Varmeregningen bliver ca. 3.000 kr. mindre hvert år
 • Du får et bedre indeklima i hele huset
 • CO2-udslippet formindskes

Kan man komme til at isolere taget indefra, koster det ca. 40.000 kr. at få efterisoleret et almindeligt parcelhus på ca. 200 m2. Det er altid en god idé at få mindst tre tilbud, så du kan sammenligne tilbuddene og vælge det bedste.

Der er flere almindelige materialer som kan bruges til isolering, og både glasuld, stenuld og papiruld er meget brugt. Papiruld er mere miljøvenligt end glasuld. Du kan købe disse materialer som f.eks. isoleringsmåtter eller batts.

Isolering af tag udefra

Du kan isolere taget udefra mellem tagspærrene, men dette er som regel kun en mulighed, hvis dit tag skal alligevel skal skiftes. Det er et meget stort indgreb.

Ifølge Bygningsreglementet skal der være en isolering på minimum 340-360 mm, når du renoverer taget eller lægger nyt tag. Dog er dette kun et krav såfremt løsningen er rentabel, og kun hvis du renoverer eller bygger nyt.

Det er lovpligtigt at efterisolere, hvis materialet på tagdækningen udskiftes, eller hvis selve tagkonstruktionen ændres – såfremt det er rentabelt. Du kan læse mere om det i Bygningsreglementets kapitel 7 og bilag 6, som der er link til nederst i teksten.

Der er lovkrav om isolering, selvom det ikke er rentabelt, når der udskiftes tagdækning, spær og loftsbeklædning på huset.

Er det under 50 % af taget som skal repareres, er der ikke lovpligtigt at øge isolationen til de minimum ca. 340-360 mm.

Vil du have et hus, som vil leve op til kommende energikrav i BR2015, bør du vælge 500 mm isolation.

Isolering af et fladt tag

isolering-af-fladt-tag
Efterisolering af fladt tag

Du kan isolere et fladt tag udefra ved enten at udskifte tagbeklædningen eller lægge nyt tag oven på det gamle tag.

Vælger du at udskifte tagbeklædningen, skal den gamle tagbeklædning fjernes, derefter lægges isolering på ca. 300 mm, og der lægges en ny tagbeklædning ovenpå. Denne løsning koster ca. 1,800 kr. pr. kvadratmeter.

Hvis du laver en så omfattende ændring af taget, anbefales det at lave en hældning på det flade tag, da det forhindrer meget fugt og råd i taget.

Du kan også lægge en ny tagbeklædning oven på den gamle, såfremt at det gamle tag er i orden, og du godt må hæve taget ifølge din kommunes lokalplaner. Det er lettere og billigere, da det gamle tag ikke skal fjernes, og denne løsning koster ca. 1.500 kr. pr. kvadratmeter.

Du skal således regne med at det koster ca. 150.000-180.000 kr. at isolere taget udefra på en hus, som er 100 m2 i grundplan.

Få gratis rådgivning og tilbud fra en erfaren tagmand og isolatør – 100% uforpligtende.

Sådan får du en god pris på isolering af dit tag

Det koster ca. 40.000 at isolere taget indefra, og er dermed en langt billigere løsning end at isolere taget udefra, som ofte koster flere hundrede tusind kroner. Det kan være svært selv at vælge den rigtige løsning, og derfor er det en god idé at få hjælp af en håndværker, eller evt. spørge kommunen om hjælp.

Du sparer ca. 3.000- 5.000 kr. årligt på din varmeregning hvad enten du isolerer taget indefra eller udefra, så for manges vedkommende kan det ikke betale sig at få taget isoleret udefra. Kun hvis du alligevel af andre årsager, skal have ny tagbeklædning på, bør du overveje denne løsning.

Isolering af taget indefra er til gengæld en relativ billig løsning, som betaler sig selv i løbet af en meget overskuelig årrække.

Det er en god idé at få flere tilbud, så du kan sammenligne prisen på arbejdet, og du kan bruge hjemmesiden 3byggetilbud.dk her for at lette dit arbejde med at ringe rundt til forskellige håndværkere.

Tilskud til isolering af tag

Gennem tiden har der været flere forskellige tilskudsordninger i forbindelse med efterisolering af huse. Ordningerne ændrer sig jævnligt, så det gælder om, at du holder dig orienteret om de gældende ordninger.

Ofte er det sådan, at der afsættes en bestemt sum penge – en pulje – til energirenovering. Her kan du ansøge om at få del i pengene. Når puljen er brugt op, stopper tilskudsordningen, og hvis du ikke nåede at ansøge, må du vente til næste gang, der åbnes for en energirenoveringspulje.

I skrivende stund er det muligt at søge tilskud til forskellige energirenoveringsprojekter, deriblandt tilskud til isolering af tag.

Du kan ansøge om tilskud til disse tagisoleringsprojekter:

 • Isolering af loft mod tag
 • Isolering imellem etager
 • Isolering mod uisoleret loftrum
 • Isolering af skunk

Alle privatpersoner kan ansøge om at få del i puljen til at efterisolere huset. Du må blot ikke have påbegyndt arbejdet, før din ansøgning om tilskud er godkendt.

For at opnå tilskud skal isoleringsarbejdet udføres af et professionelt firma. Der kan altså ikke ydes tilskud til arbejde, du selv udfører.

Det er vigtigt at bemærke, at du frit kan vælge isoleringsmateriale. Det betyder ikke noget, om der er tale om Rockwool, glasuld eller andet materiale. Det er isoleringsværdien, der tæller.

Isolering af tag – regler og krav

Inden du går i gang med at efterisolere taget, er der en del regler og krav, som du skal kende. Som nævnt højere oppe i artiklen, har du altid pligt til at efterisolere i forbindelse med renovering af boligen – hvis det vel at mærke kan betale sig. Men hvordan beregner du, om en energirenovering er rentabel?

Regnestykket er ret enkelt, men det er ikke sikkert, du selv kan finde de rette tal til beregningen. Du skal kende:

 • Årlig besparelse i kroner efter renoveringen
 • Den forventede levetid for renoveringen
 • Investeringens størrelse (arbejdsomkostninger + materialer)

Nu tager du den årlige besparelse og ganger med levetiden. Resultatet skal divideres med investeringens størrelse. Hvis resultatet er større end 1,33 betragtes energirenoveringen som rentabel, og skal dermed udføres.

Det var det rent lovgivningsmæssige. Der er også en masse byggetekniske krav og anbefalinger, du skal kende til.

Kravene til isoleringstykkelsen er berørt tidligere i artiklen, og de skal naturligvis overholdes. Du må gerne isolere mere end de gældende krav, men her skal du få beregnet, om det vil kunne betale sig på længere sigt. Der er ingen grund til at lægge 100 mm ekstra på, hvis det ikke giver en rimelig besparelse.

Inden du begynder af fylde loftrummet med isolering, kan det anbefales at søge professionel rådgivning. Forkert isolering eller forkert placering af dampspærre eller manglende udluftning kan medføre kondens, der efterfølgende kan give råd og svamp i trækonstruktionen.

Få gratis rådgivning og tilbud fra en erfaren tagmand og isolatør – 100% uforpligtende.

Isolering af tag med tagpap

Et fladt tag med tagpap har ofte en konstruktion, der ikke gør det muligt at efterisolere i selve tagkonstruktionen. Det er dog ikke ensbetydende med, at taget ikke kan efterisoleres.

Den rette måde at foretage isoleringen på er at bygge oven på den eksisterende konstruktion. Det kan du f.eks. passende gøre i forbindelse med, at tagpappen alligevel skal repareres eller udskiftes.

tagpap isolering

Denne form for isolering klares udefra. Det har den store fordel, at arbejdet ikke sviner inden døre, og du vil ikke blive generet af støv og snavs fra renoveringen.

Når du bygger oven på den eksisterende tagpap, er det vigtigt at alle udluftningshætter lukkes eller føres op gennem den nye isolering. Det er ligeledes vigtigt, at den eksisterende tagpap er helt tæt, da den i de fleste tilfælde skal udgøre det for dampspærre i den nye konstruktion.

Denne form for isolering er ret omfattende, og det er meget vigtigt, at opbygningen foretages korrekt. Det er derfor et arbejde for professionelle fagfolk og ikke et gør det selv projekt.

Isolering af tag med høj rejsning

Hvis huset har høj rejsning, kan isoleringsarbejdet foretages indefra. Det er den letteste og billigste måde at efterisolere taget på. Her skelnes mellem udnyttet og uudnyttet loftrum.

Hvis 1. salen på huset er udnyttet til beboelse, skal isolering ske på skråvægge og i skunkvægge. Det betyder, at der sættes et ekstra lag isolering på de indvendige flader. Denne form for efterisolering kræver, at vægbeklædningen fjernes, så der bliver plads til den ekstra isolering.

Når isoleringen er sat op, skal der monteres ny beklædning i form af gipsplader eller et lignende materiale.

Hvis førstesalen på huset ikke er udnyttet, skal isoleringen lægges ud oven på loftet – ganske som på et hus med lav rejsning. Fordelen ved høj rejsning er blot, at der er meget mere plads at arbejde på, og isoleringsarbejdet bliver knapt så besværligt at udføre.

I forbindelse mod loftisolering er det vigtigt at huske, at du skal hæve gangbroen på loftet. Der stilles krav om, at taget skal kunne inspiceres indefra, og det kan kun lade sig gøre, hvis der er gangbro i loftrummet.

Isolering af tag i et skur eller garage

Der er ingen love eller regler for isolering af redskabsskure, garager og andre bygninger, der ikke bruges til beboelse.

Alligevel kan det være ganske praktisk med et isoleret skur, så dit værktøj ikke ruster og du kan have en ekstra fryser eller et køleskab stående i skuret.

Alt efter konstruktionens udførsel kan det være meget svært at lave en korrekt efterisolering af et gammelt skur. Du vil ofte have svært ved at opnå den rette udluftning, og det kan blive et problem at bevare loftshøjde nok, hvis du isolerer nedad.

Den bedste løsning i disse tilfælde vil være at opbygge en helt ny tagkonstruktion. På den måde kan du sikre den rette opbygning og tage hensyn til korrekt udluftning osv.

Her kan du se priser på isolering af en garage.

Den anbefales, at du bruger den samme type konstruktion som i et beboelseshus. Du kan dog spare lidt på isoleringsmaterialet, da der som sagt ikke er nogen krav til isoleringstykkelsen. Du skal i de fleste tilfælde også droppe at montere en dampspærre. I uopvarmede skure, garager osv. er der stor risiko for, at der dannes kondens på indersiden af dampspærren, hvilket kan medføre råd i konstruktionen.

Hvis du ønsker et frostfrit skur eller garage, er tagisoleringen en vigtig del, men den kan ikke stå alene. Du bør også sørge for isolering af vægge og gulv, hvis du vil være sikker på, at det skal holde frosten ude.

FAQ

Hvordan isolerer man et tag?

Generelt er det muligt at isolere tage på to forskellige måder; indefra og udefra. Er du i tvivl om, hvilken løsning der passer bedst til dit hjem, så er det en god ide at søge rådgivning ved en fagkyndig.

Kan man isolere et tag indefra?

Tag kan både blive isoleret indefra og udefra. Oftest er det dog den billigste løsning, hvis man vælger at isolere taget indefra. Hvis du gerne vil isolere dit tag indefra, skal du være sikker på, at der er tilstrækkelig plads i tagkonstruktionen til isoleringen. Hvis der ikke er det, vil det være nødvendigt at isolere taget udefra i stedet for.

Hvad koster det at efterisolere et tag?

Prisen på efterisolering af et tag varierer efter valg af materiale og tagets størrelse. Dog vil prisen ligge på omkring 40.000 kr. for et parcelhus på 200 m2, når taget isoleres indefra, hvilket netop er den billigste løsning.

Er det en god investering at isolere sit tag?

Det kan være en rigtig god investering at isolere dit tag, da det kan spare dig mange penge på din varmeregning. Da varme netop stiger opad, så kan du miste rigtig mange penge på varme, som siver direkte ud af dit tag, hvis det ikke er isoleret korrekt.

En kommentar til “Isolering af tag – Pris, regler og muligheder”

 1. Vi er ved at isolere på et værelse i vores hus fra 1960, det er lavet i elementer og lega blokke. vi har fået pillet fugtpladerne ned da der var helt sort i hjørnet af væggen. Nu lugter der så forfærdeligt af tjære, hvad skal vi gøre??? PLEASE Help

  Svar

Skriv en kommentar