Isolering af tag – Hold på varmen – Priser og tilbud

Isolering af tag kan foretages enten indefra eller udefra. Det er langt billigere at isolere taget indefra, men denne løsning er kun mulig, hvis du har tilstrækkelig med plads i tagkonstruktionen. Er der ikke nok plads til at isolere indefra, kan du isolere taget udefra. Denne løsning er dyrere, og vælges normalt i forbindelse med at hele taget udskiftes.

Isolering af tag udefra

Isolering af tage udefra

Du kan spare rigtig mange penge ved at sørge for at taget er isoleret med 4-500 mm isolering, da du reducerer varmetabet igennem taget betydeligt. Mange gamle tage har kun ca. 100 mm isolering.

Isolering af tag indefra

Isolering af loft

Isolering af et tag indefra med skråvægge

Du kan ofte isolere et tag indefra, hvis du har et loft, som ikke udnyttes til beboelse, eller hvis der er plads til at lægge ekstra isolering i skråvæggene. Du skal blot huske at rydde loftet, før håndværkerne kommer, så de kan komme til alle vegne. Der skal lægges ny isolering, og det er også vigtigt at der lægges en dampspærre yderst i den væg, som vender ind mod loftet, så isoleringen beskyttes mod fugt fra huset.

Der er mange fordele ved at få efterisoleret sit tag:

  • Varmetabet formindskes
  • Varmeregningen bliver ca. 3.000 kr. mindre hvert år
  • Du får et bedre indeklima i hele huset
  • CO2-udslippet formindskes

Kan man komme til at isolere taget indefra, koster det ca. 40.000 kr. at få efterisoleret et almindeligt parcelhus på ca. 200 m2. Det er altid en god idé at få mindst tre tilbud, så du kan sammenligne tilbuddene og vælge det bedste.

Få taget isoleret billigt
Jo flere tilbud du får, desto flere penge vil du kunne spare. En let måde at få 3 uforpligtende tilbud er ved at bruge 3byggetilbud. Klik på knappen og få hurtigt svar fra 3 isoleringsseksperter.

Der er flere almindelige materialer som kan bruges til isolering, og både glasuld, stenuld og papiruld er meget brugt. Papiruld er mere miljøvenligt end glasuld. Du kan købe disse materialer som f.eks. isoleringsmåtter eller batts.

Isolering af tag udefra

Du kan isolere taget udefra mellem tagspærrene, men dette er som regel kun en mulighed, hvis dit tag skal alligevel skal skiftes. Det er et meget stort indgreb.

Ifølge Bygningsreglementet skal der være en isolering på minimum 340-360 mm, når du renoverer taget eller lægger nyt tag. Dog er dette kun et krav såfremt løsningen er rentabel, og kun hvis du renoverer eller bygger nyt.Det er lovpligtigt at efterisolere, hvis materialet på tagdækningen udskiftes, eller hvis selve tagkonstruktionen ændres – såfremt det er rentabelt. Du kan læse mere om det i Bygningsreglementets kapitel 7 og bilag 6, som der er link til nederst i teksten.

Der er lovkrav om isolering, selvom det ikke er rentabelt, når der udskiftes tagdækning, spær og loftsbeklædning på huset.

Er det under 50 % af taget som skal repareres, er der ikke lovpligtigt at øge isolationen til de minimum ca. 340-360 mm.

Vil du have et hus, som vil leve op til kommende energikrav i BR2015, bør du vælge 500 mm isolation.

Isolering af et fladt tag

isolering-af-fladt-tag

Efterisolering af fladt tag

Du kan isolere et fladt tag udefra ved enten at udskifte tagbeklædningen eller lægge nyt tag oven på det gamle tag.

Vælger du at udskifte tagbeklædningen, skal den gamle tagbeklædning fjernes, derefter lægges isolering på ca. 300 mm, og der lægges en ny tagbeklædning ovenpå. Denne løsning koster ca. 1,800 kr. pr. kvadratmeter.

Hvis du laver en så omfattende ændring af taget, anbefales det at lave en hældning på det flade tag, da det forhindrer meget fugt og råd i taget.

Du kan også lægge en ny tagbeklædning oven på den gamle, såfremt at det gamle tag er i orden, og du godt må hæve taget ifølge din kommunes lokalplaner. Det er lettere og billigere, da det gamle tag ikke skal fjernes, og denne løsning koster ca. 1.500 kr. pr. kvadratmeter.

Få taget isoleret billigt
Jo flere tilbud du får, desto flere penge vil du kunne spare. En let måde at få 3 uforpligtende tilbud er ved at bruge 3byggetilbud. Klik på knappen og få hurtigt svar fra 3 isoleringseksperter.

Du skal således regne med at det koster ca. 150.000-180.000 kr. at isolere taget udefra på en hus, som er 100 m2 i grundplan.

Sådan får du en god pris på isolering af dit tag

Det koster ca. 40.000 at isolere taget indefra, og er dermed en langt billigere løsning end at isolere taget udefra, som ofte koster flere hundrede tusind kroner. Det kan være svært selv at vælge den rigtige løsning, og derfor er det en god idé at få hjælp af en håndværker, eller evt. spørge kommunen om hjælp.Du sparer ca. 3.000- 5.000 kr. årligt på din varmeregning hvad enten du isolerer taget indefra eller udefra, så for manges vedkommende kan det ikke betale sig at få taget isoleret udefra. Kun hvis du alligevel af andre årsager, skal have ny tagbeklædning på, bør du overveje denne løsning.

Isolering af taget indefra er til gengæld en relativ billig løsning, som betaler sig selv i løbet af en meget overskuelig årrække.

Det er en god idé at få flere tilbud, så du kan sammenligne prisen på arbejdet, og du kan bruge hjemmesiden 3byggetilbud.dk her for at lette dit arbejde med at ringe rundt til forskellige håndværkere.

Link

Energistyrelsens side om efterisolering af loft til kip her.

Bygningsreglementet bilag 6 til kapitel 7 her.

Bygningsreglementet omkring energiforbrug her.

Eksempelsamling fra Bygningsreglementet her.

Forbrugerguide til skærpede energikrav i BR2015 her.

TAGS: efterisolering , isolering , isolering af tag

Karen interesserer sig for alt, som gør hjemmet smukkere, sjovere og mere funktionelt at være i. Hun foretager indgående research af nye smarte maskiner og redskaber, og finder ud af, hvor de kan købes billigst. Dybdeborende undersøgelser af, hvordan huset og haven bedst forbedres og vedligeholdes, bliver viderebragt i tilbundsgående og læsevenlige guides.

Kommentarer