Jordbundsundersøgelse – pris og teknik

Hvis du skal bygge et nyt hus eller lave en tilbygning til dit eksisterende hus, skal du kende de aktuelle jordbundsforhold på grunden.

Husets fundament skal føres ned til bæredygtig bund, og ved at foretage boringer forskellige steder på grunden kan det fastlægges, om der skal tages særlige hensyn i konstruktionen af fundamentet til huset.

pris på jordbundsundersøgelse

En jordbundsundersøgelse vil kunne klarlægge jordens sammensætning af forskellige jordtyper og jordens bæredygtighed. Derudover vil det være muligt at analysere jorden, så det kan konstateres, om der er forurening på grunden.

I tilfælde af at en byggegrund er forurenet, skal jorden graves op og køres væk, hvilket kan betyde en væsentlig ekstraregning, som du muligvis ikke var forberedt på.

Jordbundsundersøgelsen har dermed flere formål, og det anbefales, at du altid sørger for at få lavet undersøgelsen i forbindelse med køb af grund og i forbindelse med opførelse af tilbygninger til eksisterende bygninger.

Må vi give et gratis og 100% uforpligtende tilbud på din jordbundsundersøgelse? 

Hvorfor skal der foretages en jordbundsundersøgelse?

En jordbundsundersøgelse har flere forskellige formål. Jordbundsundersøgelsen kan bruges til at analysere jordens bæreevne, hvilket er meget vigtigt i forbindelse med byggeri af huse, ejendomme, broer, veje og lignende større konstruktioner.

Når du kender jordbundsforholdene i det område, der skal bebygges, kan ingeniørerne tegne og beregne den konstruktion, der er nødvendig for, at bygningen kan funderes på den mest optimale og korrekte måde. Et godt fundament er afgørende for, at bygningen opnår den nødvendige stabilitet, så der ikke senere opstår problemer med bæreevnen.

Hvis du har planer om at købe en byggegrund, vil det derfor altid være en god idé at sørge for, at der bliver foretaget de rigtige undersøgelser. Hvis du køber en byggegrund, som ikke umiddelbart egner sig til at blive bebygget, kan du risikere at stå med en stor ekstraudgift til fundering. Hvis det viser sig, at det ikke kan lade sig gøre at bygge på grunden, eller at omkostningerne vil blive meget store, kan du komme til at stå med en grund, der ikke kan sælges.

Jordbundsundersøgelsen har også til formål at måle, om der er forurening i jorden. Hvis det viser sig, at jorden er forurenet, skal den renses, inden du kan begynde at bygge. Rensning foregår ved at grave den forurenede jord op og erstatte jorden med ny jord. Denne proces er både tidskrævende og kostbar, og udgiften til en jordbundsundersøgelse kan hurtigt vise sig at være godt givet ud.

Jordbundsundersøgelse – pris

Prisen for en jordbundsundersøgelse vil afhænge af flere forskellige forhold og vil derfor altid være individuel.

Forhold, der vil være afgørende for prisen, er bl.a.:

  • Antal boringer, der skal foretages
  • Grundens beliggenhed
  • Bygningens placering og form

Til at almindeligt parcelhusbyggeri bliver der i reglen foretaget mellem 1 og 3 boringer. Antallet af boringer afhænger meget af grundes beliggenhed og den historik, der eventuelt er fra målinger i samme område.

En boring måler kun jordbundsforholdene på det præcise sted, hvor målingen foretages. Hvis der er tvivl om forholdene eller mistanke om forurening, vil det være nødvendigt at supplere med flere boringer på den samme grund. Antallet af boringer og analyser vil have en afgørende betydning for den samlede pris for jordbundsundersøgelsen.

Når du kender huset placering på grunden og den endelig form på huset, vil det altid være muligt at få et tilbud på undersøgelsen. Hvis du regner med, at en undersøgelse på en almindelig parcelhusgrund ligger et sted imellem 5.000 kr. og 15.000 kr., så har du en nogenlunde god rettesnor. Men som nævnt afhænger prisen helt og holdent af de aktuelle forhold.

Der findes mange firmaer, som tilbyder at lave jordbundsundersøgelser, og derfor kan det være en god idé, at spørge om tilbud fra forskellige virksomheder. På den måde kan du spore dig ind på prisniveauet og vælge det tilbud, der passer dig bedst.

Må vi give dig det første tilbud? Det er selvfølgelig helt gratis og uforpligtende.

Få markedets bedste pris på en geoteknisk undersøgelse – 100% uforpligtende

Hvordan laves en jordbundsundersøgelse?

En jordbundsundersøgelse foretages med specielt udstyr, som kan lave en boring i jorden. Boringen vil vise jordens beskaffenhed, og du vil kunne se, i hvilken dybde de bæredygtige jordlag befinder sig. Boringen vil også vise sammensætningen af jordtyperne og fordelingen mellem muldjord, lerjord og sand.

For at sikre husets stabilitet er det nødvendigt, at fundamentet graves ned til et jordlag, der er stærkt nok til at bære husets vægt. Den endelig dybde og konstruktion vil være forskellig, alt efter om du skal bygge et almindeligt parcelhus eller en stor boligblok.

Som nævnt kan det være nødvendigt at foretage mere end én boring på grunden. For ikke at lave unødige boringer er det meget vigtigt, at du på forhånd ved, hvor huset skal ligge på grunden, og hvordan husets grundplan kommer til at se ud.

jordbundsprøve

Når boringen er foretaget, vil den indsamlede jord blive sendt til nærmere analyse. Analysen vil give vigtige informationer om jordens pH-værdi, vandindhold og ikke mindst oplysninger, der kan afsløre eventuel forurening.

Hvis du på forhånd vil have et indblik i, om et område eller en bestemt ejendom er registeret som forurenet, kan du få disse oplysninger på den pågældende regions eller kommunes hjemmeside. Nogle områder i Danmark er klassificerede ud fra det område, som arealet ligger i. Du kan altid regne med, at byggegrunde, der ligger indenfor byzoner, er klassificeret som lettere forurenede.

Hvad gør du, hvis din grund er forurenet?

Inden du køber en grund og begynder at bygge, er det meget vigtigt at vide, om byggegrunden er forurenet. Forurening kan stamme fra nedgravede olietanke, større vejanlæg i området, jernbanestrækninger, industri og lignende.

Hvis jordbundsundersøgelserne viser, at der et sket en forurening af jorden, skal du have hjælp til at vurdere, hvilke tiltag der kræves for at fjerne forureningen. I nogle tilfælde vil en lettere forurening på et eksisterende hus’ grund, f.eks. under fliserne i indkørslen, ikke få konsekvenser for den daglige brug og færden på grunden. En kortlagt forurening kan dog få konsekvenser i det øjeblik, du sætter huset til salg. Forureningen kan få betydning for husets salgspris, og for hvor let ”eller svært” det bliver at sælge huset.

Som udgangspunkt skal du starte med at kontakte dit forsikringsselskab og den kommune, grunden ligger i. De vil kunne svare på, om forureningen er dækket af husforsikringen, eller om du måske er heldig, at skaden er dækket af en offentlig oprensningsordning.

Hvis der skal graves forurenet jord væk fra grunden, vil det potentielt set kunne risikere at løbe op i en større udgift. Derfor er det vigtigt at få kortlagt, om du kan sende regningen videre, eller om du selv ender med at stå tilbage med en større udgift på rensning af jorden.

Få markedets bedste pris på en geoteknisk undersøgelse – 100% uforpligtende

Geotekniske undersøgelser ved tilbygning

Det er ikke kun ved opførelsen af nye huse, at det er vigtigt at kende de aktuelle jordbundsforhold. Ved tilbygninger er det også vigtigt, at du tager forbehold for jordens bæreevne, så du kan være sikker på, at du ikke senere skal slås med sætningsskader og lignende.

Når du belaster et fundament mere, end det oprindeligt er konstrueret til, vil det på sigt kunne give problemer med revnedannelser i vægge og fundamenter. Specielt skal du være opmærksom på den øgede belastning, der sker, hvis du vælger at udbygge etplanshuset med en 1. sal.

De geotekniske undersøgelser i forbindelse med tilbygninger foretages på nøjagtig samme måde, som hvis du skulle opføre huset fra nyt. Når du har rapporten fra undersøgelsen, kan dine byggerådgivere vurdere, om der umiddelbart kan bygges, eller om der er nødvendigt at grave ekstra ud i forbindelse med opførelsen af tilbygningen.

Viser din jordbundsundersøgelse at du skal have fjernet store mængder jord, så kan du med fordel læse vores detaljerede guide om bortkørsel af ren- og forurenet jord her.

FAQ

Er det et krav at foretage en jordbundsundersøgelse?

En del kommuner stiller krav om, at du får jordbunden undersøgt før du kan få byggetilladelse. Men ikke alle kommuner. Men før du føler dig fristet til at springe over undersøgelsen skal du vide, at mange forsikringsselskaber ikke vil lade dig tegne en byggeskadeforsikring uden en jordbundsundersøgelse. Derudover er der selvfølgelig risikoen for at byggeriet går galt pga. manglende viden om jorden under dit fundament.

Hvad er forskellen på en jordbundsundersøgelse og en geoteknisk undersøgelse?

Kært barn har mange navne, og en jordbundsundersøgelse og en geoteknisk undersøgelse er én og samme ting. Ind i mellem kaldes undersøgelsen også en jordbundsanalyse, men der er altså ingen forskel på de tre begreber.

Skal man selv bestille jordbundsundersøgelsen?

Du kan vælge selv at bestille undersøgelsen af din jord, men du kan også lade det være op til et byggefirma. Hvis du alligevel skal hyre et firma til at bygge dit hus, kan du forhandle undersøgelsen med ind i prisen for nybyggeriet.

Hvad er ekstra fundering?

Noget af det den geotekniske undersøgelse skal afgøre er, hvor dybt det bæredygtige lag i jorden ligger. Hvis det ligger lavere end frostfri dybde kræver et nybygget hus ekstra fundering. Det foregår på den måde, at der graves ned til det bærende lag og lægges sand ovenpå til man når den rette dybde.

Skriv en kommentar