Pudsning af væg – Priser, regler og metoder

Pudsning af en væg giver murstens- og betonvægge en helt glat overflade, som er let at arbejde videre på. Du kan pudse både indvendigt og udvendigt, og fremgangsmåden er stort set den samme. Hvis du overvejer at pudse dine vægge, så læs med her, og få alle de tips og råd, som du har brug for.

pudse væg pris

Pudsning af en væg kan foretages af flere forskellige årsager, men i bund og grund er pudsning af vægge et kosmetisk indgreb eller en forberedelse til at kunne male eller tapetsere. Nogle huse bliver bygget med pudsede vægge som en del at husets arkitektur, mens andre vælger at pudse boligens vægge op for at skjule eventuelle reparationer. Årsagerne kan være mange, men faktum er, at en flot pudset mur giver huset charme og kan være med til at øge husets værdi betragteligt.

Hvis du overvejer at gå i gang med et pudseprojekt, er der flere overvejelser du skal gøre dig:

 • Hvem skal pudse væggene – dig selv eller en professionel?
 • Kræver væggene et forarbejde, inden der skal pudses?
 • Kan du fortryde og senere få din blanke mur tilbage?

Pudsning af vægge er ikke helt let at foretage selv, medmindre du er superskrap med et pudsebræt. Pudsning af vægge kræver øvelse, og en dårlig pudset mur er meget svær at rette op på. I yderste konsekvens kan en dårlig pudsning resultere i, at pudsen skal bankes af og arbejdet gøres om.

Det er vigtigt at væggene forberedes til pudsningen. Alle revner skal udbedres, skadede mursten skal skiftes, og væggen skal være helt ren og fri for gammelt puds, maling osv.

Sidst, men ikke mindst skal du være helt sikker i din beslutning om at pudse væggene op. Du kan nemlig ikke fortryde, når først pudsen sidder der.

Må vi give et gratis bud på din pudseopgave? Vi garanterer en lav pris – 100% uforpligtende.

Hvorfor pudser man vægge?

Som nævnt er pudsning af vægge næsten altid et spørgsmål om æstetik og kosmetik. Nogle huse bygges med det formål for øje, at de udvendige mure skal pudses. Derfor vælges murstenene derefter, så stenene har den rette vedhæftningsevne og i øvrigt egner sig til at blive pudset.

Det er dog ikke kun nyopførte huse, der pudses. Murstenshuse som af den ene eller anden grund er blevet triste at se på, kan få pudset facaderne op. Pudsningen giver huset et helt nyt udtryk, og det er en forholdsvis billig måde at shine de eksisterende vægge op på. Pudsen kan ofte redde gamle og nedslidte vægge og give væggene nyt liv i mange år frem.

Tidligere blev næsten alle murstenshuse pudset udvendigt, men op gennem starten og midten af forrige århundrede blev det mere moderne at lade murstenene stå rå.

I ældre huse er det ligeledes almindeligt, at de indvendige skillevægge er bygget af mursten. Her vil det også være nødvendigt at pudse væggene, så de er klar til tapet eller maling.

For 50 – 60 år siden var rå murstensvægge indvendigt i huset en superhot og meget populær trend. Derfor ser du ofte, at parcelhuse fra 60’erne, har en eller flere murstensvægge i stuen. Denne byggestil er ikke længere helt så hot, og derfor er der mange der vælger at pudse væggen op, så den fremstår glat, ligesom husets øvrige indervægge.

Hvilke mure kan pudses op?

Alle vægge af mursten, Leca, beton og gasbeton kan pudses op, så de kommer til at fremstå med en helt jævn overflade.

Du skal dog være opmærksom på, hvilke mursten der er brugt, inden du kaster dig over pudsningen. Mørtlen, som du bruger til at pudse med, kræver, at underlaget har en god vedhæftning, så pudslaget kan blive siddende på væggen.

Meget blanke og glatte mursten og mursten der er maskinstrøgne, egner sig som udgangspunkt ikke til at blive pudset. I disse tilfælde kan du evt. sandblæse væggen inden, så stenene bliver ru og dermed får den nødvendige vedhæftningsevne.

Malede facader og betonvægge vil heller ikke kunne blive pudset op, før al malingen er renset af. Det gælder også vægge, der er angrebet af mos, skimmel eller på anden måde er beskidte. For at få et holdbart resultat, skal der først ske en grundig rengøring og rensning af væggen.

Pudsning af vægge og facader udendørs

Pudsning af husets udvendige facader er en populær måde at istandsætte og forny væggene på. Med tiden kan det eksisterende pudslag være revnet, og pudsen kan begynde at skalle af. Nogle steder kan du nøjes med at foretage pletvise reparationer, men er muren i meget dårlig stand, skal den pudses op fra bunden.

Inden pudsningen kan påbegyndes, skal eventuelle skader på facaderne repareres. Hvis du pudser uden på en løs mursten eller en anden skade i murværket, vil pudsen krakelere og skalle af efter nogen tid.

Sætningsskader ses i de fleste ældre huse og kan være af mere eller mindre alvorlig karakter. I de fleste tilfælde er der kommet en revne, som blot skal repareres. Hvis sætningsskaderne er blevet værre over tid, skal du naturligvis finde årsagen, så skaderne kan udbedres, inden du pudser væggene.

Hvis muren har markante tilbagelagte fuger, vil det være nødvendigt at fylde fugerne ud. Ligeledes skal alle fuger gås efter og krattes ud, hvis de er løse eller porøse.

Vil du have en murer med mange års erfaring ud og give et tilbud? Det er gratis og 100% uforpligtende.

Dk’s billigste murer

Pudsning af vægge indendørs

Pudsning af de indendørs vægge er med til at rette op på skæve mursten og ujævnt underlag. Pudsen skjuler effektivt alle ujævnheder, og når væggen er pudset og tør, er den klar til den efterfølgende behandling med maling.

Fremgangsmåden til pudsning af indendørs vægge er ikke anderledes end pudsning udendørs. Her gælder det også, at underlaget skal være 100 % i orden, inden du fortsætter med pudsen. De indvendige vægge er dog sjældent så medtagne, men der kan alligevel være reparationer, der skal foretages.

Hvis der er tale om vægge, der i forvejen er pudsede, vil du ofte kunne nøjes med reparere de skadede områder. Hvis der er meget løs puds på væggen, er det dog lettest og sikrest at banke alt pudsen af og starte helt forfra.

Når du pudser indvendigt, vil vandindholdet i pudsen skabe en masse fugt i boligen. Derfor er vigtigt, at du sørger for god ventilation og varme på radiatorerne, så fugten kan ledes ud af huset.

Pudsearbejdet udføres altid, inden der bliver lagt gulve, men hvis der er tale om renoveringer, og de eksisterende gulve skal genanvendes, skal du sørge for en god afdækning – eventuelt med kraftige finerplader og gulvpap.

Pudsning af vægge i kælder

Når du pudser vægge i en kælder, skal du være meget opmærksom på, om der er fugt i væggen. Hvis den eksisterende puds er begyndt at løsne sig, er det næsten altid et tegn på, at der er fugt i kældervæggen. Ved at banke forsigtigt på væggen vil du tydeligt kunne høre, hvor pudsen sidder løst. Områder med løs puds giver en meget hul lyd i forhold til det steder, hvor pudsen stadig sidder fint.

Det kan være meget svært at vurdere, hvor fugten stammer fra, og hvad der kan gøres for at stoppe fugtproblemet. Hvis du skal have stoppet fugtproblemerne effektivt, vil det altid være en god idé at søge professionel assistance hos en fagmand.

LÆS OGSÅ: Fugt i kælderen – hvad gør du?

Når fugtproblemet er identificeret og afhjulpet, kan du begynde pudsningen. Der findes særlige typer puds, som er specielt velegnet til kældervægge, der er eller har været præget af fugt og saltindhold.

Pudsning af væg med fliser

Kan du pudse en væg med fliser – f.eks. på et badeværelse? Ja, det kan du godt, og der kan være en del tid at spare, i forhold til at banke fliserne ned først.

Den store udfordring ved at pudse på fliser er at få pudsen til at hænge fast på flisernes glatte overflade. Men det er der heldigvis en løsning på.

Der findes nemlig en særlig multipuds, som er særligt beregnet til at binde på glatte overflader, som f.eks. glaserede fliser. Multipuds har en eminent klæbeevne, som gør det muligt at pudse på de fleste indvendige overflader, forudsat at underlaget er fast og rent.

Ligesom ved de almindelige pudseopgaver er du nødt til at sikre, at underlaget er i orden. Du skal fjerne alle løstsiddende fliser og reparere skader i væggen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en flise sidder løs, så brug teknikken med at banke på flisen. Lyder det hult, når du banker, så skal flisen af.

Pudsning af væg pris – hvad koster det?

Prisen på pudsning af vægge afhænger af flere parametre. Den samlede pris vil derfor altid være afhængig af den specifikke opgave.

De elementer der spiller ind er bl.a.:

 • Væggens nuværende tilstand
 • Antallet af kvadratmeter
 • Om der kræves stillads

Hvis du er gør-det-selv-mand eller -kvinde, og gerne vil udføre noget af arbejdet selv, vil der naturligvis være penge at spare. Nogle af de oplagte gør-det-selv-opgaver er hele forberedelsen op til pudsningen. Afrensning af de eksisterende vægge og udbedring af skader i murværket vil være nogle af de opgaver, der er forholdsvis lette at gå til. Hvis muren er klar, når mureren ankommer, er det kun pudsearbejdet, du kommer til at betale for.

Du skal regne med at prisen for pudsning af vægge ligger på mellem 250 til 500 kr. pr. m2.

På den måde kan du kombinere dine evner som selvbygger med håndværkernes erfaring og professionalisme. Og husk, at det er altid en god egenskab at kunne se, hvilke opgaver du selv kan udføre, og hvilke du med fordel kan overlade til erfarne håndværkere.

Må vi give et gratis bud på din pudseopgave? Vi garanterer en lav pris – 100% uforpligtende.

Puds dine vægge selv

Hvis du har håndelaget og tiden til at udføre pudsearbejdet selv, så kan du naturligvis også sagtens gøre det. Der kræves ikke særlig meget værktøj til at pudse væggene op, og den største udfordring ligger i teknikken bag.

Hvis du nogensinde har set en murer pudse en væg, så ved du, at det kan gøres både hurtigt og elegant. Det kræver dog noget øvelse at nå så langt. Du kan med fordel starte med et mindre projekt, så du får følingen med værktøjet.

Pudsning af rå murstensvægge foregår i tre arbejdsgange:

 • Udkast
 • Grovpuds
 • Finpuds

Udkastet lukker de største ujævnheder i væggen og sørger for et godt underlag at arbejde videre på. Udkastet bevirker ligeledes, at væggen bliver ens sugende over hele fladen.

Når udkastet er tørt, skal der grovpudses. Grovpuds giver væggen sin rette og plane overflade. Finpuds giver væggen en glat flade, der er klar til at blive tapetseret eller malet.

Værktøjet, du skal bruge til at pudse væg med

Som nævnt kræver pudsearbejdet ikke de store mængder værktøj. Du skal dog råde over det mest almindelige murerværktøj:

 • Murerbalje
 • Trekantet murerske
 • Trækbræt i stål
 • Retskinne
 • Pudsebræt
 • Blandemaskine (kan evt. Lejes)

Hvilke type puds skal du bruge?

Du skal anvende en mørteltype, som passer til den type væg, der skal pudses. Der er forskel på, om du skal pudse udvendige sokler, eller om der er tale om indvendige og udvendige vægge. Den færdige struktur, der ønskes i pudsens overflade, er ligeledes afhængig af den mørteltype, du vælger.

Til udkast anvendes mørtel med grove korn med en størrelse på op til 4 mm, mens der til grovpuds skal anvendes en lidt finere puds, der er let at trække ud, og som får en jævn overflade.

Til der afsluttende lag finpuds, skal du bruge en meget finkornet puds, som giver en glat overflade. Hvis du ønsker at få en indfarvet væg, er det i finpudsen, der skal bruges farvet mørtel.

Ved reparationer skal du altid gå efter at bruge den samme type mørtel, som der oprindeligt er blevet brugt. Her kan du med fordel spørge en fagmand til råds. Han vil ofte kunne vurdere, hvilken type puds der er blevet brugt.

Det vil i øvrigt altid være en god idé at spørge en fagmand til råds, så du er sikker på, at du anvender de rigtige materialer til den opgave, du skal i gang med.

Det rigtige blandingsforhold

Du kan vælge, om du vil blande din mørtel selv, eller om du vil købe et færdigt produkt, der kun skal tilsættes vand.

Fordelen ved det færdige produkt er, at du er helt sikker på, at blandingsforholdet er i orden hver gang. Hvis du selv vil blande mørtel og cement, er der en gammel tommelfingerregel, der siger, at forholdet skal være 1 del cement til 8 dele mørtel.

Når vandet blandes i, er det ligeledes vigtigt at have det rette forhold mellem vand og mørtel. Blandingsforholdet afgør, hvor let pudsen er at arbejde med. For tør blanding er svær at få til at sidde fast, mens en blanding med for højt vandindhold render af væggen. De enkelte pudslag skal have en konsistens, der gør mørtlen tilpas let at bearbejde.

Det første lag mørtel – udkastet – bliver kastet på væggen med murskeen i et lag på ca. 3 mm. For at udkastet bliver hængende på væggen, kræver det en forholdsvis tynd konsistens. Grovpudsen skal tilsættes vand i en mængde, så den bliver hængende, når den trækkes på med pudsebrættet. Og finpudsen skal være let at glatte ud. Det er i høj grad erfaring, der spiller ind, når den rette mængde vand skal tilsættes. Prøv dig frem, indtil du finder det rette forhold.

Hvordan pudser du væggen op helt lige?

For at pudsen bliver helt jævn, og du får en fuldstændig ret flade, skal du trække grovpudsen af efter en retskinne – eller en leder, som den hedder på fagsproget. Retskinnerne spændes på væggen så de angiver tykkelsen på det ønskede pudslag. Retskinnen bruges også til udvendige hjørner, så hjørnet kommer til at står helt skarpt og fuldstændig i lod.

Når grovpudsen er trukket på, kan du trække overskydende puds af med endnu en retskinne. Når du trækker af efter lederne, opnår du et helt ret pudslag.

Når pudsen er trukket af med retskinnen, skal den hvile et øjeblik. Efter et kort stykke tid kan du begynde at lave den sidste afretning af væggen med pudsbrættet. Kør brættet i cirkelbevægelse rundt på væggen, til pudsen er helt glat. Hvis der mangler puds enkelte steder, er det nu, du skal fylde på, for at opnå den helt glatte og jævne flade.

Overvej, om du ikke skal hyre en professionel

Hvis du følger vejledningen her, skulle du kunne pudse en væg op selv. De mindre projekter og reparationer kan du sagtens klare selv, men til de større opgaver bør du overveje at hyre en professionel håndværker.

Hvis du gerne vil deltage i arbejdet selv, kan du aftale med mureren, hvilke dele af projektet du selv kan stå for.

Ved større arbejder skal du altid huske at bede om priser fra 2 – 3 forskellige virksomheder. Når tilbuddene er i hus, kan du vælge, hvilket firma du ønsker at arbejde videre med.

Må vi give et gratis bud på din pudseopgave? Vi garanterer en lav pris – 100% uforpligtende.

FAQ

Hvilken slags fugemasse skal man bruge, hvis man selv forbereder sin mur?

Du kan spare penge på pudsning af ydermur, hvis du selv reparerer fugerne før mureren kommer. Men alt efter alderen på dit hus, skal du vælge forskellige typer fugemørtel. Det er nemlig vigtigt, at du fuger med samme mørtel, som de oprindelige fuger består af. Ellers falder mørtlen ud og dit pudsearbejde er forgæves. Det sikreste, du kan gøre er at kradse lidt mørtel ud og sende det til et laboratorie, der kan analysere blandingen.

Hvordan pudser man en meget ujævn mur?

Er din mur meget ujævn, kan du med fordel pudse den ad flere omgange. Start med at lappe de værste huller og lad det tørre et par dage. Påfør derefter første lag og lad også det tørre. Fortsæt til du får det resultat, du gerne vil have. Husk at vande væggen, før du pudser, så mørtlen ikke falder af.

Hvad er tyndpuds?

Du kan bruge tyndpuds, hvis du gerne vil pudse en murstensvæg, men gerne vil kunne se stenenes struktur igennem pudset. Det kræver en hurtig hånd at få et godt resultat med tyndpuds. Hvis pudset når at tørre nogle steder, før man får påført resten, kan der opstå forskelle i farve og struktur. Generelt er det bedst at få påført tyndpuds af en professionel.

Hvor tykt skal et pudslag være?

Det korte svar er, at et pudslag skal være mindst 1 cm. og gerne mere. For at sikre en jævn tykkelse, kan du bruge såkaldte ledere. Det er trælister med samme tykkelse, som det pudslag, du gerne vil lægge på. Brug to. Du kan klistre dem på muren med et par klatter mørtel og flytte dem, når rummet mellem dem er fyldt op. Fyld derefter hullerne fra lederne op. Et godt tip er at starte småt. Mindre flader gør arbejdet lettere.

Skriv en kommentar