Reperation af revner i betongulv (Guide)

Betongulve er rå og flotte – og de hitter hos mange boligejere, da de netop tilfører noget helt andet til boligen end de klassiske trægulve. De hitter dog ikke kun grundet det æstetiske aspekt. Det naturlige materiale bestående af vand, sand, sten og cement i forskellige blandingsforhold er også superpraktisk, ligesom det har en god trykbelastning.

revner i betongulv

Beton er også kendt for at give et godt afkast af din gulvvarme grundet tykkelsen, så du opnår en mere energibesparende løsning – dog uden at gulvet føles alt for varmt i sommermånederne.

Én af ulemperne ved betongulve er, at du typisk skal være særligt OBS på at få den rette akustik i rummet, eksempelvis ved hjælp af troldtekt eller det rette valg af møbler, ligesom det kan virke hårdere at gå på.

Der kan også opstå revner i betonen af flere forskellige årsager. Mens de mindre revner ofte vil blive karakteriseret som uvæsentlige og en del af charmen ved betongulve, kan de større af slagsen være et tegn på, at der er noget grundlæggende galt med betonen – men ikke altid. Større revner i betongulvet bør dog altid være noget, der kræver din fulde opmærksomhed.

Hvad gør du så ved revner i betongulvet? Denne guide viser dig, hvordan du skal agere, når du opdager revner i dit betongulv, og hvad du kan gøre for at udbedre dem.

+10.000 tilbud givet siden 2010
Få et gratis tilbud på reparation af betongulv
 • Vi dækker hele Danmark.
 • 100% uforpligtende og gratis.
 • Få svar indenfor 24 timer.
 • Ingen opgave er for stor eller for lille.
 • Entreprisegaranti med dækning på op til 35.000 kr.

Er revner i betongulv farlige for fundamentet?

Når der opstår større revner i dit betongulv, vil det ofte være noget, der straks fanger din opmærksomhed – og med rette. Som udgangspunkt bør der nemlig slet ikke opstå større revner, og du bør derfor også hurtigst muligt få afklaret årsagen, så du ved, hvor du skal sætte ind.

I enkelte tilfælde vil revner i beton kun være af en kosmetisk art, og der vil ikke være nogen egentlig fare for resten af boligen. Det springende punkt er imidlertid, hvis betonen er lagt i et vådrum, og der derfor kan trænge en del vand ned gennem fundamentet, eller hvis den dybere revne er et udtryk for, at betonen ikke har en god nok kvalitet.

Så nej, revner i betongulve behøver ikke at være farlige – men de kan være det. Hele nøglen er således at afdække, hvorfor betonen er revnet.

Hvorfor opstår der revner i et betongulv?

Revner i beton kan opstå af flere forskellige årsager – og du kan derfor få behov for en fagmand, der kan besigtige betongulvet og give sin faglige vurdering af problemets omfang.

Der findes groft skitseret tre forskellige former for revner i beton: Svindrevner, termorevner og sætningsrevner.

Det er ikke usædvanligt, at et hus kan sætte sig lidt over tid, hvilket kan udmønte sig i mindre sætningsrevner i betongulvet. Er der tale om dybere revner, er det vigtigt at afklare, om der er andre revner i de underliggende betonlag – eller om det er et udtryk for, at betonen enten ikke er lagt korrekt eller ikke er tyk nok til at bære det, den skal, hvilket derfor resulterer i en høj spænding.

Svindrevner er den faglige term for de revner, der opstår i beton som følge af en for hurtig udtørring af overfladen. Betonoverfladen skal holdes fugtig i en lille uge, før den hærder korrekt. Svindrevner er kort og godt et udtryk for, at hærdningsprocessen er gået for hurtig. Det er derfor også altid vigtigt, at du følger anvisningerne – og f.eks. ikke få tændt for gulvvarmen alt for tidligt i processen.

Termorevner er et billede på den type revner, der opstår, hvis betonen er varmere end omgivelserne. Det kan f.eks. være et problem i koldere kælderrum, et bryggers og lignende.

Så sandheden er, at revner i betongulve kan skyldes flere forskellige ting – men som udgangspunkt er det ligetil at reparere de mindre revner i betongulvet.

Hvordan reparerer man revnerne i et betongulv?

Der er forskellige tilgange til reparation af revner i betongulve – og du bør derfor også spørge dig selv, hvad der bedst kan betale sig i din situation.

Hvis du netop har fået et gulvfirma til at lægge dit nye betongulv, og det inden for kort tid slår revner, bør du få firmaet til at kigge på gulvet en ekstra gang. Det er muligvis ikke lagt korrekt eller af en god nok kvalitet. Det vil her typisk være gulvfirmaets opgave at udbedre skaderne. Der kan imidlertid også være ydre forudsætninger for, at gulvet er begyndt at slå revner.

+10.000 tilbud givet siden 2010
Få et gratis tilbud på reparation af betongulv
 • Vi dækker hele Danmark.
 • 100% uforpligtende og gratis.
 • Få svar indenfor 24 timer.
 • Ingen opgave er for stor eller for lille.
 • Entreprisegaranti med dækning på op til 35.000 kr.

Et hus kan som sagt sætte sig over tid. Resulterer det i mindre betonrevner, kan du sagtens lade dem være og slå på, at det er en del af naturmaterialets charme. Der findes imidlertid også forskellige løsninger til, hvordan du kan udbedre revner i betongulvet – og det handler ikke kun om at ”kaste” et nyt lag beton hen over den eksisterende. Det giver nemlig et dårligt resultat, bl.a. fordi vedhæftningen ikke bliver god ved at mikse nyt og gammel beton. Du skal i stedet have fat i en såkaldt betonfiller og særlige strips. Flere betonfirmaer anbefaler, at du benytter følgende fremgangsmåde:

 • Lav tværgående riller hen over revnen med din vinkelsliber. Lad dem have en længde, der svarer til længden på dine strips.
 • Sug støvet op fra tværrillerne.
 • Fyld halvt op med betonfiller, og isæt dine strips i rillerne.
 • Spartl rillerne med mere filler og kvartssand.
 • Lad massen hærde i henhold til producentens anvisninger.

Det er værd at bemærke, at du kan finde flere forskellige betonfillers på markedet – og derfor også forskellige fremgangsmåder. Følg altid producentens eksakte retningslinjer.

Hvad koster det at udbedre revner i et betongulv?

Inden du går i gang med at reparere revnerne i dit betongulv, kan det være en idé at lade fagfolk se på opgaven. Er der tale om et fundamentalt problem med betonen, risikerer du at komme ud i lappeløsninger, hvor revner popper op, næsten lige så hurtigt som du udbedrer dem.

Du kan naturligvis også få fagfolk til at reparere betongulvet for dig. Er det inde i et stue- eller køkkenmiljø, er du måske interesseret i, at arbejdet bliver udført helt korrekt og med stor grundighed, hvor man slet ikke kan spotte reparationen.

Prisen for reparationer på betongulve vil afhænge af mange forskellige faktorer, eksempelvis hvor stort et areal der skal udbedres, hvilken type beton og finish der er tale om, og naturligvis om du har behov for en grundigere besigtigelse af betongulvet som helhed. Samtidig kan det også være, at du vælger at få slebet betongulvet i samme ombæring. Du vil således altid skulle indhente en personligt tilbud for den eksakte opgave.

+10.000 tilbud givet siden 2010
Få et gratis tilbud på reparation af betongulv
 • Vi dækker hele Danmark.
 • 100% uforpligtende og gratis.
 • Få svar indenfor 24 timer.
 • Ingen opgave er for stor eller for lille.
 • Entreprisegaranti med dækning på op til 35.000 kr.

Skriv en kommentar