Rotter i kloakken – Hvad gør man?

De seneste års milde vintre har fået rotteplagen i Danmark til at vokse betydeligt. Rotter er smittespredere og kan overføre sygdomme til mennesker. Derudover kan de forårsage store ødelæggelser på bygninger og kloakker.

Hvis du ser tegn på, at der er rotter i eller omkring dit hus, er det derfor meget vigtigt, at du reagerer med det samme og anmelder rotteproblemet til din lokale kommune. Men hvad kan du ellers gøre, hvis der er tegn på rotter?


Rottebekæmpelsen er et kommunalt anliggende, som tages meget alvorligt. Alle er interesserede i at holde bestanden af rotter på et absolut minimum for at undgå skader på huse og eventuel overførsel af smitte.

Derfor har du også pligt til at kontakte din kommune, hvis du ser tegn på, at der er rotter i nærheden af din ejendom. Anmeldelsen kan foretages online og i løbet af ganske kort tid, vil du blive kontaktet af rottebekæmperen.

Få gratis rådgivning og et 100% uforpligtende tilbud på forebyggelse af rotter i kloak.

Tegn på rotter i kloakken

Rotterne bruger kloakkerne til at bevæge sig rundt i området. Under normale omstændigheder vil du normalt ikke se en rotte om dagen. Rotterne kommer frem om natten, og de forsvinder lige så snart, de hører, du er på vej. Derfor er det nogle andre tegn på rotternes tilstedeværelse, du skal være opmærksom på:

  • Huller i Jorden
  • Jord eller fliser der synker
  • Ubehagelig lugt
  • Ekskrementer
  • Støj og pibelyde

Rotter er særdeles gode til at grave, og de kan grave sig op gennem jorden fra kloakrør, der ligger flere meter under overfladen. Hvis du pludselig støder på huller i jorden, som ikke plejer at være der, er der grund til at undersøge sagen nærmere.

Et andet tegn på rotternes tilstedeværelse kan være, at jord eller fliser over kloakledningerne synker. Rotterne kan grave så mange underjordiske gange, at jorden bliver undermineret og derfor synker sammen flere steder.

Rotterne leder efter tørre redepladser, som ikke altid findes i kloakken. Derfor vil du opdage, at rotterne ikke holder sig under jorden, men breder sig til huse, skure, garager og lignende steder for at bygge rede.

Hvis du pludselig registrerer en meget skarp og ubehagelig lugt, der minder om lugten af kloak, vil det sandsynligvis være lugt, der stammer fra rotter.

Rotternes ekskrementer er er andet sikkert tegn på, at du har fået ubudne gæster. Rottelorte er 5-6 mm tykke og mellem 10-15 mm lange. De er spidse i den ene ende og er meget lette at genkende.

Rotter piber, skriger og kradser, og du vil ofte kunne høre dem, hvis du er så uheldig, at de spreder sig og kommer ind i huset.

Hvordan undgår du rotter i kloakken?

Der er flere ting, du selv kan gøre for at undgå besøg af de irriterende gnavere. Så længe rotterne holder sig i kloakken, er de knapt så generende og skadelige, men hvis de finder vej op over jorden, er problemet straks mere alvorligt.

Rotterne kommer ud af kloakken gennem ødelagte og tærede kloakrør. Slidte kloakrør kan blive utætte eller knække, og derfor skal du jævnligt tjekke dine brønde.

Hvis der er tegn på, at der samler sig jord eller grus i brønden, kan det stammer fra et ødelagt rør. I sådanne tilfælde skal du kontakte en kloakmester, som kan inspicere rørene med et kamera og se, hvor problemet er opstået, så det kan udbedres hurtigst muligt.

Du kan altid rekvirere en undersøgelse af kloaksystemet, hvis du gerne vil forebygge skader. En undersøgelse vil kunne afsløre, om der er optræk til problemer, og du vil kunne nå at udbedre skader på kloakrørene, inden du får besøg af rotterne.

Her kan du se priser på Kloakinspektion.

Du kan godt have rotter i kloakledningen, uden de kommer op til jordoverfladen. Disse rotter kan bekæmpes med forskellige fælder, der er beregnet til at montere direkte i kloakrøret. Når rotten møder fælden, bliver den slået ihjel og bliver skyllet ud med spildevandet.

Få gratis rådgivning og et 100% uforpligtende tilbud på forebyggelse af rotter i din kloak.

Priser på rottebekæmpelse i kloak

Hvis først du har indgivet anmeldelse om, at der er rotter ved huset, vil kommunens rottebekæmper aflægge dig et besøg. Rottebekæmperen vil kunne konstatere, om rotterne kommer fra kloaksystemet, og hvor problemet stammer fra.

Du betaler allerede til rottebekæmpelse via ejendomsskatten, så kommunen vil ikke opkræve yderligere betaling for bekæmpelsen. Det er rottebekæmperen, der vurderer, hvilke tiltag der skal tages, og han vil opsætte de nødvendige fælder og udlægge gift.

Det er ikke uden betydning, hvor rotterne kommer ind, og hvor skaderne er opstået. Hvis rotterne har lavet skader på kloaknettet uden for din grund, er det kommunen, der dækker udgiften til reparation af kloaksystemet. Hvis det er rørene på din grund, der er defekte, er det dig som husejer, der står for udgiften til udbedringen.

Dækker forsikring problemer med rotter i kloakken?

Din forsikring dækker sandsynligvis skader på kloakrørene. Hvis din husforsikring dækker rørskader, vil forsikringen i mange tilfælde også dække eventuelle følgeskader, som rotter eller andre skadedyr har forvoldt.

Under alle omstændigheder er det klogt at kontrollere, hvad din forsikring dækker, inden skaden er sket. Hvis det er nødvendigt at grave indkørslen op for at foretage reparationen, kan det meget let blive en bekostelig affære.

Der er en årsag til ordsproget der hedder at ”formere sig som rotter”. Et enkelt rottepar kan nemt få 50 unger, og endda mange flere, hvis de rette omstændigheder er til stede. Faktisk har laboratorieforsøg vist, at et rottepar kan blive til mere end 800 unger om året, hvis blot der er de helt optimale betingelser. Og så længe der er adgang til mad, vand og redepladser er rotterne glade, og så vil de formere sig med lynets hast.

Skriv en kommentar