Stoppet kloak – slamsugning og kloakrensning

Husets afløb og kloak er sikkert ikke noget, du tænker så meget over i hverdagen. Når alt virker, som det skal, er det heller ikke installationer, der kræver din store opmærksomhed.

Når toilettet ikke vil skylle ud, eller vandet står op i vasken, så skal det fikses – og helst med det samme. Men hvad er det, der får kloakken til at stoppe, og hvad kan du gøre ved det?

tilstoppet kloak priser

Under normale omstændigheder fungerer kloaksystemet i Danmark fantastisk. Når du trækker i toilettet, bliver der skyllet ud, som der skal, og vandet løber selv ud af vasken og videre ud i kloakken. Indimellem kan der dog opstå problemer af forskellig slags, som gør, at kloaksystemet stopper til, og det kræver professionel hjælp at få ”hul igennem” igen.

I de fleste tilfælde vil tilstopningen kunne klares ved, at en slamsuger suger skidt og snavs ud af kloakken. I mere sjældne tilfælde sker tilstopningen, fordi kloakrørene er gået i stykker og faldet sammen.

Få gratis rådgivning og et 100% uforpligtende tilbud på din kloakopgave – Spar op til 30%

Hvornår har du brug for slamsugning eller kloakrensning?

Når kloakken er stoppet, eller vandet kun løber meget langsomt ud, så skal problemet løses så hurtigt som muligt. Det er meget svært at undvære et velfungerende kloaksystem, og det er i disse tilfælde, du virkelig finder ud af, hvor svært det er at undvære kloak- og afløb.

Nogle af de sikre tegn på, at der er sket en tilstopning af rørene, er at:

  • Toilettet ikke kan skylle ud, og vandet i kummen stiger
  • Vandet ikke vil løbe ud af køkken- eller håndvasken
  • Afløbet lugter, og vandet stiger op i stedet for at løbe ud

Som almindelig husejer kan du have svært ved at vurdere, hvor tilstopningen er sket, og hvordan du skal håndtere problemet.

Hvis problemet er opstået flere steder i huset, så tyder det på, at kloakken uden for huset er stoppet. Hvis det kun er en enkelt vask eller et toilet, der er stoppet, kan du være heldig, at du selv kan løse problemet.

Hvis du er ikke i tvivl om, hvor problemet er opstået, kan du forsøge, om du selv kan fjerne proppen og skabe passage i rørene. En gammeldags svupper er et fantastisk stykke værktøj, som kan klare mange af de mindre, lokale tilstopninger.

Tilstoppet vask

Prøv i første omgang at bruge svupperen. Hvis det ikke lykkes, kan du prøve at afmontere vandlåsen under vasken og rense den grundigt for snavs. Husk at vandet fra vasken løber ud, når du skruer vandlåsen af, så du skal have en stor gulvspand parat.

Vandlåsen kan være stoppet af hår, snavs og skidt. Ved at skrue vandlåsen fra hinanden kan du rense den indvendigt, inden du monterer den igen.

Tilstoppet gulvafløb

Gulvafløb i f.eks. brusekabiner bliver tit tilstoppet af hår. Prøv at tage risten af gulvafløbet, og fjern alt hår, det sidder i afløbet.

Prøv at bruge svupperen, og hæld vand i afløbet for at teste, om det lykkes at fjerne proppen.

Tilstoppet toilet

Hvis toilettet er tilstoppet, er svupperen også din bedste ven. Svupperen vil i mange tilfælde kunne løsne eventuelt toiletpapir, der har samlet sig i en klump, og som ofte er det, der forårsager tilstopningen.

Hvis intet virker, har du brug for slamsugeren

Hvis du ikke selv har held med at løse problemet, skal du kontakte den lokale kloakmester eller VVS-installatør. Heldigvis har mange firmaer tilkaldeordninger, så de kan kontaktes døgnet rundt.

Ved du, hvor dine brønde er?

Når slamsugeren ankommer, vil det være en stor hjælp, hvis du ved, hvor dine brønde befinder sig. I mange tilfælde ligger de i indkørslen og er lette at få øje på. Desværre sker det nogle gange, at brønddækslerne er blevet dækket med jord, skærver eller lignende, så de ikke umiddelbart kan ses.

Det vil spare meget tid, hvis du på forhånd ved, hvor brøndene er. Der er ingen grund til, at kloakmesteren skal bruge unødig arbejdstid på at lede efter brøndene, før han kan komme i gang.

Priser for kloakopgaver

Når du skal have løst problemet med din tilstoppede kloak, kan det gøres på flere måder. Det kan bl.a. være ved sugning og spuling, hvilket i de fleste tilfælde løser opgaven.

Hvis det konstateres, at tilstopningen kan skyldes problemer med kloakrørene, vil det være nødvendigt at finde den præcise årsag, så der kan sættes ind med den rigtige løsning.

Der er flere faktorer, der spiller ind, når prisen for din opgave skal beregnes. De fleste firmaer tager en fast timepris for den første time og derefter en pris pr. påbegyndte kvarter eller halve time.

Prisen skal tillægges kørsel, så afstanden til din bopæl kan også have en væsentlig indflydelse på den samlede pris. Hvis arbejdet skal udføres uden for normal arbejdstid, skal du regne med en noget dyrere timepris.

Få gratis rådgivning og et 100% uforpligtende tilbud på din kloakopgave – Spar op til 30%

Nedenstående kan give dig et praj om priserne. Priserne svinger dog en del, alt efter hvor i landet du bor, så husk altid at spørge, inden du bestiller kloakmesteren.

Slamsugning – pris

Slamsugning er den mest almindelige løsning, når de tilstoppede kloakker skal renses. Her skal du regne med, at timeprisen vil være omkring 1.000 – 1.500 kr.

Kloakrensning – pris

Ved mindre problemer kan du muligvis nøjes med en kloakrensning, som ikke indbefatter slamsugning. Det er dog ikke alle firmaer, der tilbyder rensning, men i stedet en kombination af rensning og sugning. En separat kloakrensning ligger i omegnen af 800 – 1.000 kr.

Tv-inspektion af kloak – pris

Hvis kloakmesteren vurderer, at en tilstoppet kloak skyldes problemer med kloakrørene, er en inspektion nødvendig. Ved at sende en robot med et kamera ind i kloakken er det muligt at konstatere præcis, hvad problemet er, og nøjagtig, hvor det er opstået.

tv inspektions af kloak

I nogle tilfælde vil udbedring også kunne ske ved hjælp af robotten, så du slipper for, at haven eller indkørslen skal graves op.

Prisen for en tv-inspektion svinger meget, men du skal regne med, at det koster omkring 2.000 kr. i timen. Nogle firmaer tilbyder at udfærdige en rapport over besigtigelsen. Rapporten skal betales særskilt og lægges oven i den samlede pris.

Højtryksspuling – pris

Højtryksspuling af kloakken er ofte en alternativ mulighed til slamsugning. Hvilken af de to løsninger, der er bedst, afgøres af kloakmesteren i den enkelte situation, og prisen ligger på nogenlunde samme beløb som sugningen.

Priserne stiger i weekenderne og i aftentimerne

Hvis du får brug for at tilkalde slamsugeren uden for normal arbejdstid eller i weekender og på helligdage, skal du regne med, at prisen stiger betragteligt.

Nogle firmaer tager en forhøjet timepris for aften- og natarbejde, mens andre bruger samme timepris, men i stedet tillægger et gebyr. Der kan være tale om priser, der er langt højere end de normale timepriser.

En stoppet kloak er et kæmpe problem, men i nogle tilfælde kan det måske godt lade sig gøre at vente med at kontakte kloakmesteren til dagtimerne, hvor prisen er mere overkommelig.

Få gratis rådgivning og et 100% uforpligtende tilbud på din kloakopgave – Spar op til 30%

Du kan selv vedligeholde kloak og afløb

Hvis først du har prøvet at stå med en tilstoppet kloak, så ved du, hvor belastende det er. Hvis du gerne vil minimere risikoen for at stå i den situation, er der nogle ting, du selv kan gøre.

Som husejer skal du selv sørge for at vedligeholde alle kloakker på grunden. Og alle udgifter i forbindelse med reparation, skal du selv dække.

Almindelig vedligeholdelse af kloak og afløb

Almindelig forebyggelse vil kunne spare dig for en masse ærgrelser og en del penge til slamsugning og kloakrensning.

Det kan du bl.a. gøre ved at tjekke brøndene at par gange om året. Husk at tjekke både spildevands- og regnvandsbrøndene. Du kan kontrollere, at vandet løber fint igennem og eventuelt skylle rørene igennem med en almindelig haveslange.

Du kan selv gøre meget for at undgå, at kloakkerne bliver stoppede. Det gør du bl.a. ved at tænke over, hvad du smider i toilettet, og hvad du prøver at skylle ud gennem afløbet.

Her er et par gode tips til, hvordan du undgår, at kloakken stopper til:

  • I køkken og bad kan du med jævne mellemrum hælde et par liter kogende vand igennem afløbet. Det varme vand vil opløse fedt- og sæberester, der ofte er årsag til propper i rørene. Undgå i øvrigt at hælde fedtstof fra madlavningen i køkkenvasken.
  • Gulvafløb kan også med fordel skylles igennem med kogende vand. Du kan tillige løfte risten op og rengøre alle dele i afløbet. Skrub sæberester af med en stiv børste, og brug gerne vand og sæbe. Hvis afløbet kun bruges sjældent, så hæld en spand igennem et par gange om ugen, så rørene ikke tørrer ud.
  • Tagrender på huset skal renses med jævne mellemrum. Blade fra tagrenden kan sætte sig som en prop i kloakken og stoppe regnvandsledningen.
  • Tænk over, hvad du skyller up i toilettet. Du må kun skylle almindeligt toiletpapir ud og aldrig køkkenrulle, bleer, hygiejnebind, tamponer, vatpinde og lignende. Propper i rørene skyldes tit, at det er forsøgt at skylle andet end toiletpapir ud.

Hvis uheldet er ude, og du står med en større udgift til renovering af kloakken, så husk altid at spørge dit forsikringsselskab til råds. Mange skader dækkes af husforsikringen eller i nogle tilfælde af en ejerskifteforsikring.

Ordentlig vedligehold er også med til at minimere chancen for at du får problemer med rotter i din kloak.

LÆS OGSÅ: Rotter i kloakken – hvad gør man?

Stoppet kloak i ejerlejlighed

Hvis du ejer en ejerlejlighed i et kompleks, hvor du bor i stuen, så er det formentlig dig der først oplever problemer med en stoppet kloak. Det er også meget sandsynligt at det er igennem din lejlighed at rørene skal tilgås af fagmanden. Det er dog ikke ensbetydende med at det er dig der hæfter for vvs-regningen.

Regningen for udbedring af tilstoppede rør og kloak, som er tilsluttet flere boliger i jeres ejerforening, skal oftest dækkes af ejerforeningen som alle ejere hver måned betaler ind til.

Der kan dog være enestående tilfælde, hvor man kan påvise at en bolig er skyld i problemet og derfor hæfter for udbedringen.

Er der tale om tilstoppede rør i din egen lejlighed som fx vandlåsen under din håndvask, så er det naturligvis for egen regning, såfremt det kræver en fagmand for at udbedre.

Skriv en kommentar