Reparation af sokkel – Pris, regler og muligheder

Her på siden får du en gennemgang af de ting, du skal være opmærksom på med hensyn til skader på husets sokkel og reparation af sokkel. Du får også en hurtig gennemgang af, hvordan du selv kan reparere soklen på dit hus, hvis der er tale om mindre sætningsskader, overfladiske eller kosmetiske skader.

Hvorfor er reparation af sokkel så vigtig?

Soklen er overgangen mellem husets facade og jorden, og er der revner i soklen, er dit hus udsat for fugt, der kan volde endog store skader på gulve og husets konstruktion, hvis der trækker vand og fugt fra jorden og op i huset – selv mindre skader kan give store problemer, når det kommer til fugt, råd og udvikling af skimmelsvamp.

Læs også: Skimmelsvamp – Eksperternes bedste råd

Soklen er et af de mest udsatte steder på dit hus. Den skal kunne modstå vand og fugt både nede fra jorden og oppefra, når der løber vand ned langs facaden – og derfor kan soklen nemt få skader. Er der først trængt fugt og vand ind i soklen, risikerer du endvidere frostsprængninger, når det fryser om vinteren.

+10.000 tilbud givet siden 2010
Få et gratis tilbud på reparation af sokkel
 • Vi dækker hele Danmark.
 • 100% uforpligtende og gratis.
 • Få svar indenfor 24 timer.
 • Ingen opgave er for stor eller for lille.
 • Entreprisegaranti med dækning på op til 35.000 kr.

Der er forskel på skader og forskel på, hvordan du skal gribe din reparation an – og på, hvilken pris reparationen af sokkel, kan laves til.

Der er dels de overfladiske revner og skader på puds, dels egentlige sætningsskader, hvor revnen går fra soklen og videre op i husets murværk. Og det er klart, at sætningsskader er langt de mest alvorlige.

Større sætningsskader bør du altid lade en murer eller en anden fagmand kigge på. Og bliver sætningsskaden ved med at komme tilbage, kan det blive nødvendigt at få en geotekniker ud og undersøge jordbundsforholdene ved dit hus.

Sætningsskader kan i yderste og alvorligste konsekvens gøre, at dit hus synker, bliver skævt – eller kollapser.

Hvorfor revner soklen på mit hus?

Der kan være flere årsager til, at soklen slår revner, men typisk skyldes revnerne, at det beskyttende pudslag på soklen har sluppet sit tag, eller at fundamentet har sat sig. Derfor er det vigtigt, at du finder ud af, hvilken type skade, der er tale om.

Her skelnes der mellem svindrevner, overfladiske skader og egentlige sætningsskader.

Hvad er svindrevner?

Ofte ses små svindrevner, det vil sige revner på under en halv millimeter under vinduer og døre. De opstår typisk på grund af små bevægelser, skabt af forskelle i temperatur og fugtighed i takt med årstiderne. Svindrevner betyder ikke det store for dit hus og dets sundhed, men du skal selvfølgelig holde øje med dem og få dem udbedret, hvis de udvikler sig.

Hvad er overfladiske skader?

De overfladiske skader er revner og sprækker, der ikke går hele vejen igennem soklen og ikke fortsætter op i murværket – eller det er fugtskader, der har fået pudset på soklen til at sidde løst og skalle af.  Overfladiske skader skyldes som oftest, at pudslaget er blevet hult/skruk og derfor ikke binder rigtigt til soklen.

Du kan kende skruk eller hul puds på den hule lyd, det giver, når du banker på sokkelmuren.

Skaderne udbedres ved, at alt løst materiale skrabes af, og soklen renses grundigt for løst puds, inden den pudses op igen. Den type reparationer af sokkel er relativt enkle at udføre og koster ikke alverden.

+10.000 tilbud givet siden 2010
Få et gratis tilbud på reparation af sokkel
 • Vi dækker hele Danmark.
 • 100% uforpligtende og gratis.
 • Få svar indenfor 24 timer.
 • Ingen opgave er for stor eller for lille.
 • Entreprisegaranti med dækning på op til 35.000 kr.

Hvad er fugtskader?

Udover revner kan der opstå fugtskader, som får pudslaget til at slippe og kræver reparation af sokkel. En fugtig sokkel kan skyldes:

 • At dine tagrender og nedløbsrør er utætte, så vandet, der løber ned ad facaden, samler sig et bestemt sted ved soklen
 • At nedløbsbrønden er beskadiget, så vandet ikke kan løbe bort fra huset
 • At kloakker og afløb er defekte
 • At dit omfangsdræn er faldet sammen
 • At jorden omkring dit hus har et forkert fald, så vandet samler sig ved soklen af dit hus ved fx regnvejr

Læs også: Omfangsdræn – priser og guide

Hvad er sætningsskader?

Sætningsskader er tegn på, at jorden under huset er ustabil og er begyndt at synke, hvilket har fået fundamentet til at forskubbe sig. Ved den type skader er det vigtigt, at du sørger for reparation af soklen hurtigst muligt. Typiske steder, hvor du vil se sætningsskader er:

 • Ved udestuer og andre former for tilbygninger
 • Ved lyskasser
 • Ved udendørs trapper

Hvis bygninger eller dele af bygninger ikke er opført på samme tid, kan de være bygget på forskellige typer fundament, som sætter sig forskelligt. Derfor ses der ofte revner og sprækker ved soklen, der hvor de to bygningsdele er sat sammen.

Selv om udestuen eller tilbygningen ligger lige ved siden af huset, kan der være store forskelle i jordbundsforholdene og dermed jordens bæreevne, og du vil opleve, at tilbygningen sætter sig anderledes end hovedhuset.

Sætningsskader ses ligeledes, hvor fx en trappe er sat på huset. Og her er der virkelig grund til at være på vagt. Der kan trænge store mænger vand og fugt ind gennem en revne mellem trappe og sokkel, og da vandet ikke kan fordampe, fordi trappen holder på fugten, er det vigtigt at den type revner lukkes, så snart du opdager dem.

Sætningsrevner og -skader kan både opstå over tid som følge af en vedvarende påvirkning, eller de kan opstå pludseligt som følge af ekstrem tørke eller efter voldsomme regnskyl.

Er sætningsrevnerne i bevægelse kan det komme på tale, ikke blot at reparere soklen, men at forstærke selve fundamentet.

Det er altid vigtigt at finde årsagen til at sætningen, da en igangværende sætning er mere kritisk end en sætning, der har været, men nu er stabiliseret.

Reparation af sokkel – pris?

Er der flere revner, eller er du usikker på, om de er alvorlige eller mere overfladiske, er det en god idé at bede en murer om at se på skaderne på soklen.

Prisen varierer selvfølgelig med skadernes omfang, og en reparation af sokkel kan koste alt fra få tusinde kroner til mange, mange tusinde kroner, hvis der skal laves udbedring af såvel fundament, som sokkel og murværk.

Der er masser af onlinetilbud og prisberegnere, du kan bruge, hvis du gerne vil have en idé om prisen på reparation af sokkel. Ellers kan du tage kontakt til en eller flere lokale murermestre og bede om at få et uforpligtende tilbud på opgaven.

En murer tager mellem 200 og 600 kr. i timen, er der tale om mindre skader, vil en murer derfor ofte kunne reparere din sokkel for omkring 2000-2500 kr.

+10.000 tilbud givet siden 2010
Få et gratis tilbud på reparation af sokkel
 • Vi dækker hele Danmark.
 • 100% uforpligtende og gratis.
 • Få svar indenfor 24 timer.
 • Ingen opgave er for stor eller for lille.
 • Entreprisegaranti med dækning på op til 35.000 kr.

Kan jeg selv reparere soklen?

Det korte svar er: Ja. Hvis du er sikker på, at der kun er tale om mindre skader og skader af mere kosmetisk karakter, kan du sagtens selv stå for reparationen af sokkel.

Du får her en hurtig gennemgang af arbejdet og dets faser:

 • Gennemgå den gamle sokkel systematisk for revner og afskalninger
 • Fjern det løse puds og vær omhyggelig med at komme helt i bund, brug evt. en murerhammer
 • Vask støv og rester af gammel mørtel væk med rent vand – sørg for at soklen er godt gennemfugtet
 • Bland din sokkelpuds og kast første lag puds på, lad første lag sidde minimum en dag, før du begynder på andet lag – er det sommer og varmt, læg da plast hen over første pudslag, så du undgår en for hurtig udtørring
 • Gør første pudslag vådt med en kalkkost eller en vandslange
 • Smør sokkelpuds på eller kast den blidt på
 • Jævn ud med et trækbræt og efterfølgende et filtsebræt, der dyppes jævnligt i vand
 • Sæt brædder op ved hjørner, så du har noget at pudse op ad
 • Er der kommet mørtelrester op på selve murværket, fjernes disse med fortyndet saltsyre
 • Når alt er tørt og hærdet op, males soklen eller behandles med sokkelasfalt. Det er vigtigt at bruge en decideret sokkelmaling. Malingen er åndbar og gør, at evt. fugt ikke bliver spærret inde

Hvad skal jeg bruge til reparation af en sokkel?

Nogle af materialerne har du sikkert allerede, mens det vil være nødvendigt at gå ud og investere i andre. Du får her en lille huskeseddel:

 • Sokkelpuds, færdigblandet
 • Stor murerbalje
 • En spandeske
 • En murerhammer – er ikke strengt nødvendig, men en stor hjælp, når du skal have det gamle puds af
 • Kalkkost eller anden stor blød kost
 • Trækbræt og filtsebræt
 • Evt. afdækningsplast
 • Saltsyre, samt syrekost – Husk sikkerhedsbriller, så du ikke risikerer at få saltsyre i øjnene
 • Sokkelmaling eller sokkelasfalt

Hvordan vedligeholder jeg min sokkel, så jeg undgår revner?

Det første råd er, at du mindst en gang om året efterser din sokkel grundigt for skader i pudslaget og små revner. Kig både udenfor og inde i huset efter tegn på fugt. Lav fx din gennemgang af husets sokkel i forårsmånederne, da vejret og temperaturerne her er de mest optimale, når det kommer til pudsning og maling af sokkel.

Finder du mindre skader, skal de repareres med ny puds. Du kan godt bare lappe, hvis det øvrige pudslag er godt nok. Mal herefter igen.

I det hele taget er det en god ide, at male eller asfaltbehandle soklen med mellemrum, da begge – både asfalt og maling – virker som en slidstærk og vandafvisende beskyttelse af soklen på dit hus.

Hvis der står vand et sted ved soklen, find da ud af, hvor vandet kommer fra. Som nævnt ovenfor kan fugtskader på soklen skyldes flere forskellige ting fra en utæt tagrende til et dræn, der er faldet sammen.

+10.000 tilbud givet siden 2010
Få et gratis tilbud på reparation af sokkel
 • Vi dækker hele Danmark.
 • 100% uforpligtende og gratis.
 • Få svar indenfor 24 timer.
 • Ingen opgave er for stor eller for lille.
 • Entreprisegaranti med dækning på op til 35.000 kr.

FAQ

Er revner i soklen farlige?

Nogle er ikke, andre er. Se revnerne som et faresignal. De er måske ikke farlige lige nu og her, men lader du dem være og undlader at reparere soklen, kan de vokse sig bredere og dybere og forårsage fugtskader i dit hus

Må jeg selv reparere min sokkel?

Du må gerne selv reparere din sokkel. Sørg dog for at være meget omhyggelig med både forarbejde, pudsning og efterfølgende behandling. Er du det mindste i tvivl, bør du få en fagmand til at stå for reparationen på din sokkel.

Skal jeg bruge specielle materialer til reparation af sokkel?

Ja, det skal du. Soklen er mellemstation mellem jorden og facaden på dit hus. Det betyder, at soklen skal være meget hårdfør i forhold til fugt og vand. Du skal derfor altid bruge materialer, der er specielt fremstillet til reparation af sokkel, fx sokkelpuds, sokkelmaling og sokkelasfalt

Skriv en kommentar