Fugt i væg – hvad gør du?

Hvis du har problemer med fugt i væggene, gælder det om at få fundet årsagen til fugtproblemerne, så de kan stoppes hurtigst muligt.

Fugt kan være årsag til, at husets konstruktion nedbrydes og lider uoprettelig skade. Alvorlige fugtproblemer kan være meget dyre at udbedre, hvis du venter for længe.

Her får du et indblik i, hvordan fugtskader opstår, og hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude, og du får fugt i væggene.

fugtig væg

Fugt er ikke kun ødelæggende for boligens materialer og inventar. Hvis der har været for høj fugtighed igennem længere tid, vil fugten i mange tilfælde resultere i, at der dannes skimmelsvamp, som generelt vil give et meget dårligt indeklima.

Skimmelsvamp kan sætte sig som store plamager på væggen og er meget ubehageligt at være i nærheden af, især hvis du lider af astma eller allergi.

Få et gratis tilbud og rådgivning på professionel udbedring af din fugtskade – 100% uforpligtende

Tegn på, at du har fugt i væggen

Fugt i væggen viser sig på flere forskellige måder. Hvis problemet er meget udtalt, vil du kunne se tydelige skjolder og plamager af fugt på indersiden af væggene. I disse tilfælde, vil du ikke være i tvivl om, at der er opstået et problem, som der skal handles på.

I andre tilfælde hvor en mindre fugt er trukket ind i væggen over en længere periode, vil der kunne opstå skimmelsvamp, som tydeligt vil kunne ses på væggene. Skimmelsvampen er et sikkert tegn på, at du har problemer med fugt og er ofte den første indikator, du støder på.

Fugt i væggen kan medføre, at tapet og maling løsner sig, og hvis der er tale om pudsede vægge, vil pudsen kunne løsne sig fra murstenene. Løs puds kan opdages ved at banke på væggen. Hvis lyden er hul, er det tegn på, at pudsen er gået løs.

I sjældne tilfælde kan du opleve, at der er råd i paneler og træværk i væggen. Det vil dog kræve, at fugtproblemet har stået på igennem længere tid.

Uanset hvilket af disse tegn på fugt du oplever, bør de alle få dig til at reagere. Fugt i væggene er meget skadeligt for bygningen, og årsagen til problemet skal findes hurtigst muligt, så skaden kan udbedres.

Særlig skimmelsvamp kan være en særdeles ubehagelig gæst, som kan forværre symptomerne hos astma- og allergipatienter.

Årsager til fugtige vægge

Når du har opdaget tegn på fugt, skal du prøve at finde ud af, hvad der er årsag til fugtproblemerne. Hvis der pludseligt og uden varsel kommer fugtskjolder på væggen, tyder det på en skade, der lige er opstået. Det kan f.eks. være et utæt rør i væggen, som hører til vandinstallationen eller til husets varmeanlæg. Denne type skader er lette at opdage, og fugtproblemet er som regel afgrænset til et mindre område.

skimmelsvamp fra vandskade

Fugtproblemer, der er opstået på vægge, der vender ud mod badeværelser, tyder på en utæthed i rørene eller at væggene i brusekabinen ikke er korrekt vådrumssikrede.

Manglende vådrumssikring vil kunne medføre, at der siver vand ind imellem fugerne og videre ind i væggen, hver gang du er i bad. Det kan være svært at lokalisere, hvor skaden er opstået, da selv mindre mængder vand vil kunne gøre store områder på væggen fugtige.

Mange ældre huse har problemer med fugt i kældervæggene. Disse fugtproblemer kan være svære at løse, da fugten ofte stammer fra det omkringliggende terræn. Nogle af de mest almindelige årsager til fugtige kældervægge kan være mangelfulde omfangsdræn langs ydervæggene.

Fugten kan også stamme fra terrasser eller indkørsler, hvor regnvandet ikke ledes effektivt væk, men i stedet løber ind mod huset.

Uhensigtsmæssig efterisolering af kælderrum og krybekældere, kan også være årsag til fugtproblemer i væggene. 

Læs mere her: isolering af kælder og de problemer det eventuelt kan give.

Defekte eller tilstoppede tagrender og nedløbsrør er en hyppig årsag til fugtskader på vægge. Hvis det regner kraftig i en periode, og vandet ikke bliver ledt ned i kloakken, vil vandet kunne trænge igennem væggen og give fugtskader på den indvendige side. Denne type fejl er let at opdage og hurtig at udbedre, men du kan risikere, at der allerede er sket uoprettelig skade på de materialer, som væggen er opbygget af.

Er du i tvivl, kontakt da en fagmand

Det kan være svært at konstatere, hvor fugtproblemerne stammer fra, og hvad det kræver at løse dem. Hvis der er tale om et utæt rør eller en anden mere lokal skade, vil du let kunne lokalisere problemet og tilkalde professionel hjælp til at udbedre skaden.

Hvis fugtproblemet breder sig til større områder, kan det være noget mere vanskeligt at finde ud af, hvor skaden er opstået. Ved at kontakte en fagmand med den rette byggetekniske indsigt, vil det være lettere at finde frem til alle kilderne til fugtproblemet, og du vil hurtigere kunne starte på udbedringen.

Få et gratis tilbud og rådgivning på professionel udbedring af din fugtskade – 100% uforpligtende

Det er meget vigtigt at finde og udbedre alle årsager til fugtproblemerne. Hvis du kun foretager en lokal reparation, skal du være sikker på, at der ikke blot opstår en ny skade et andet sted i installationen. Hvis der er tale om en vandskade, der er opstået som følge af et utæt rør, vil en fagmand kunne vurdere, om det kan betale sig at reparere det enkelte rør, eller om installationen er så gammel og slidt, at det vil kræve en større udskiftning.

Når håndværkeren har fundet årsagen til dine fugtproblemer, er det vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab. Nogle fugtskader dækkes som udgangspunkt af husforsikringen eller af ejerskifteforsikringen, og du vil kunne få dækket udgifterne til udbedring.

Fugt i væggen skal hurtigt udbedres

Når du opdager tegn på fugt i væggen, er det vigtigt, at du hurtigst muligt får løst problemet. Fugt vil på kort tid kunne forårsage skader på huset, som kan blive meget dyre at udbedre. Jo hurtigere du får stoppet årsagen til fugtproblemet, desto større mulighed har du for at begrænse skaden og dermed udgifterne til håndværkere og materialer.

Hvis der har stået fugt i væggen igennem længere tid, vil det kunne ødelægge væggens materialer. Mursten og gasbeton vil i mange tilfælde kunne tørres ud, når fugtproblemet lokaliseres, men vægge der er lavet af lette materialer, som f.eks. træ og gips, vil sandsynligvis skulle have udskiftet de beskadigede materialer.

Behandling af fugt i væggen

Hvordan skaderne efter fugt skal udbedres, afhænger meget af den aktuelle situation, og hvordan dine vægge er opbygget.

Når først årsagen til fugtproblemet er fundet og udbedret, kan du begynde at koncentrere dig om, hvordan skaderne på de berørte vægge kan løses bedst muligt.

Det vil være en god idé at måle fugtprocenten i rummet og i de beskadigede materialer. Luftfugtigheden i rummet kan du måle med et almindeligt hygrometer. For at måle fugtprocenten i vægge, træværk og andre materialer skal du have fat i en fugtmåler, som kan købes fra nogle få hundrede kroner i det lokale byggemarked.

fugtighedsmåler

Som udgangspunkt skal fugten fjernes så hurtigt som muligt. Når et rum eller et hus skal tørres ud, er den letteste løsning at bruge en affugter. Affugteren suger fugt ud af luften i lokalet og dermed ud af de beskadigede materialer. Alt efter model og størrelse kan en affugter reducere fugtindholdet med adskillige liter vand om dagen.

Hvis fugtskaderne har resulteret i angreb af skimmelsvamp, vil svampen ikke kunne overleve, når den relative luftfugtighed sænkes.

Hvis du på forhånd kan se, at nogle af væggens materialer er så beskadigede, at de skal udskiftes, så kan du fjerne dem med det samme, hvis det er muligt. Der er ingen grund til at bruge tid på at udtørre materialer, der alligevel skal udskiftes.

Når luftfugtigheden i rummet og fugtprocenten i væggen er sænket til et acceptabelt niveau, kan du begynde at udskifte de beskadigede bygningsdele.

Få et tilbud på behandling af fugtige vægge

Fugtskader skal altid tages meget alvorligt, og derfor er det tilrådeligt, at du kontakter en professionel fagmand. Hvis årsagen til fugten ikke udbedres korrekt, vil der være meget stor chance for, at problemet opstår igen – måske blot et andet sted i installationen næste gang.

Læs også: Behandling af fugt i kælderen

Få et gratis tilbud og rådgivning på professionel udbedring af din fugtskade – 100% uforpligtende

Hvis der er konstateret sporer fra skimmelsvamp, skal angrebet stoppes med det samme, så det forhindres, at svampen breder sig. Skimmelsvamp bidrager generel til et meget dårligt indeklima og skal derfor bekæmpes både hurtigt og effektivt.

I nogle tilfælde ses det, at årsagen til fugt i væggen er opstået som følge af fejl i bygningens konstruktion. Her vil det ikke være muligt at stoppe problemet, men i stedet kræver opgaven, at konstruktionen ændres, så du slipper for fremtidige fugtudfordringer.

Prisen på udbedring afhænger fuldstændig af opgavens omfang. I heldige tilfælde kan problemet hurtigt elimineres. Og efter en udtørring af rummet er opgaven løst. I svære tilfælde skal væggen måske brydes ned og konstruktionen ændres. Derfor kan du med fordel hente flere tilbud ind, så du får en idé om, hvad den endelige regning kommer til at lyde på.

Du kan f.eks. hente tilbud fra 3 forskellige firmaer, så du har mulighed for at vælge det tilbud, du synes bedst om, eller det tilbud som er det billigste.

FAQ

Hvad kan forårsage fugt i væggen?

Der vil altid være en mikroskopisk del fugt i væggen, men kun den nødvendige del. Skadelige mængder kan være forårsaget af problemer med ydermuren, utætheder, insekter, kondens eller noget helt femte. Det kan udvikle sig til sundhedsskadelige vækster, og skal behandles hurtigt.

Hvordan ser fugt i væggen ud?

Fugt i væggen kan vise sig som pletter, der ligner og kan udvikle sig til mug og svamp. Mindre angreb af fugtpletter kan fjernes med klorholdigt rengøringsmiddel eller forskellige skimmeldræbende midler. Større angreb skal behandles professionelt og kan blive dyrt.

Hvordan behandles fugt i væggen?

Fugt i væggen bør bedømmes af en fagmand, fx en fugtspecialist, der ofte også vil kunne tage sig af problemet. Hvis der er tale om vand i væggen, skal du nok have gang i en affugter, som kommer til at arbejde i et godt stykke tid.

Hvem kan behandle fugt i væggen?

Du kan få tilset fugt i væggen af en fugtspecialist, som ofte også kan hjælpe dig med at slippe af med problemet. Der findes også maskiner som affugtere, der kan hjælpe dig i et mindre omfang. Konsulter dog altid en fagperson først.

Hvad koster behandling af fugt i væggen?

Prisen på behandling af fugt i væggen kan variere utrolig meget, og det afhænger af omfanget og sværdheden af fugtskaderne. Men det er prisen værd, da du ellers kan opleve sundhedsrisikoer eller kompromis af husets stabilitet. Hør gerne dit forsikringsselskab, om de kan dække noget af prisen.

Kan fugt i væggen forebygges?

God udluftning kan hjælpe med at forebygge fugt i væggen. Undgå konsens i sommerhalvåret og luft ud, mens luften er køligere. Vær særlig opmærksom på kælderen, og lad væggene ånde, fx med hjælp fra diffusionsåben maling. Hold øje og grib til handling ved første tegn på fugt.

Skriv en kommentar